1939 metų rugsėjo 19 d. Tarybinė armija įžengė į Vilnių

Hits: 214

1939 metų rugsėjo 19 d. Tarybinė armija įžengė į Vilnių, Vilniaus gyventojai džiaugsmingai sutiko tarybinius karius-išvaduotojus.

1939 metų kovo 22 d. Lietuvos prezidento A.Smetonos įgaliotas premjeras Mironas, Užsienio reikalų ministras J.Urbšys, Lietuvos pasiuntinys Vokietijoje ir kartu Abvero agentas K.Škirpa “patriotiškai” atiduoda Klaipėdos kraštą nacistinei Vokietijai “istoriniam teisingumui atkurti” , kaip teigiama pačioje sutartyje.

http://www.xn--altiniai-4wb.info/files/istorija/IH00/1939_03_22_Sutartis_d%C4%97l_Klaip%C4%97dos_atidavimo_Vokietijai.IH2407.pdf 

Anksčiau A. Smetona nuolankiai atidavė Vilnių ir Vilniaus kraštą Lenkijai, Europos hienai, kaip ją pavadino Anglijos premjeras V. Čerčilis. Lenkija viena iš pirmųjų 1934 metais pasirašė su nacistine Vokietija Hitlerio-Pilsudskio Nepuolimo paktą ir iki pat 1939-09-01, kai nacistinė Vokietija užpuolė savo “partnerę”, bendradarbiavo su nacistais, laikė juos savo strateginiais partneriais.

1938 metų rugsėjo 29 buvo sudarytas Miuncheno suokalbis su A. Hitleriu. Šį paktą, atvėrusį kelią II Pasauliniam karui, pasirašė Anglijos premjeras Nevilis Čemberlenas, Italijos dučė Benito Musolinis, Prancūzijos ministras pirmininkas Daladjė ir Adolfas Hitleris. Anglija ir Prancūzija ignoravo Tarybų Sąjungos daugkartinius siūlymus sukurti Europoje kolektyvinio saugumo organizaciją, kuri neleistų Europoje kilti karui sparčiai agresyvėjančios Vokietijos iniciatyva. Priešingai, Vakarų šalys atidavė Vokietijai Čekoslovakiją, kurią Vokietija pasidalino su Lenkija ir Vengrija ir tokiu būdu pastūmė A.Hitlerį į Rytus, agresijos prieš Tarybų Sąjungą, II Pasaulinio karo link, faktiškai Vakarai inicijavo patį baisiausią žmonijos istorijoje II Pasaulinį karą. Po Miuncheno suokalbio Vakarų bankininkų išaugintam Vokietijos nacizmui karui su Tarybų Sąjunga trukdė kol kas tik Lenkija. 1939-09-01 Vokietija užpuolė Lenkiją , Anglija ir Prancūzija tyliai  pritarė Vokietijos agresijai, II Pasaulinis karas įžengė į savo  jau negrįžtamą trajektoriją. Per dvi savaites Lenkija buvo sutriuškinta ir  nustojo egzistuoti.

1939-09-17 Į Tarybų Sąjungos Užsienio reikalų ministeriją buvo iškviestas Lenkijos pasiuntinys Maskvoje ir jam buvo įteikta nota, pagal kurią buvo konstatuojama, kad Lenkija kaip tarptautinės teisės subjektas nustojo egzistuoti, Lenkijos Vyriausybė jau paspruko į Rumuniją, Varšuvoje šeimininkauja Vokietijos nacių kariuomenė, todėl Lenkija negali vykdyti savo tarptautinių įsipareigojimų, užtikrinti sienų apsaugą. Tokia situacija kėiė grėsmę Tarybų Sąjungos vakarinių sienų saugumui, TSRS interesams, todėl Tarybų Sąjunga, siekdama apsisaugoti nuo galimų neigiamų Lenkijos griūties pasekmių, įvedė savo karines pajėgas į Vakarų Baltarusijos, Lietuvos žemes pagal taip vadinamą Kerzono liniją, buvusias Rusijos žemes, kurias neteisėtai užgrobė Lenkija pagal 1921 metų Rygos sutartį. 1939 m. spalio 10 d. Maskvoje buvo pasirašyta „Vilniaus bei Vilniaus srities Lietuvos Respublikai perdavimo ir Lietuvos – Sovietų Sąjungos savitarpio pagalbos sutartis“, pagal kurią, be kita ko, Vilnius ir jo kraštas Tarybų Sąjungos buvo grąžintas Lietuvai. Tokį Lietuvos sostinės sugrąžinimą labai sveikino visa Lietuva ir konkrečiai Lietuvos prezidentas A. Smetona.

Pilsudskis turėjo žydrą tokią svajonę : “Aš svajoju kada nors įžengti į Maskvą ir ant Kremliaus sienos užrašyti – kalbėti rusiškai draudžiama”.

Paskui po 1938 metų Miuncheno suokalbio Lenkija kartu su Vokietija ir Vengrija draskys lyg “hiena” (V.Čerčilis) Čekoslovakiją, net iki 1939-09-01, kai Adolfas Hitleris užpuolė pačią “sąjungininkę” Lenkiją, kurs planus, kaip kartu su Vokietija pulti TSRS, o Lenkijos užsienio reikalų ministro Juzefo Beko kabinete ant sienos virš darbo stalo kabos A.Hitlerio, kurį J.Bekas laikė genialiu Vokietijos valstybės vadovu ir strategu, portretas. Nepasisekė tada, dabar lenkų elitas vėl tą patį planuoja su nauju šeimininku – JAV, yra pasiruošusi už savo pinigus įkurti neprognozuojamo tarptautinio nusikaltėlio, agresoriaus, planetos žandaro JAV karo nusikaltėlių karinę bazę Lenkijos teritorijoje. Kaip tai primena Lenkijos kolaboravimą su nacistine Vokietija 1934 – 1939 metais…

Kai tik Lenkija pasijunta laisva nuo įsipareigojimų, garbės ir sąžinės, ten atgimsta Lenkijos imperijos “ot moža do moža” idėjos šalininkai, kurie jau daugybę kartų yra pražudę šalį, Lenkija ima ieškoti sau naujo šemininko, ima ginkluotis, grobia savo kaimynų teritorijas, grasina karu Rusijai ir bando įrodyti pasauliui, kad agresyvi Lenkija yra ne savo netoliaregiškos, neatsakingos politikos, bet svetimos Rytų šalies auka. Ir ta istorinė Lenkijos elito beprotybė tęsiasi, kol neapsikentę dės Lenkijos veidmainystės ir agresijos neateina Rusija ir nepastato lenkų šlėktų į jiems deramą vietą.

JAV marionetinių režimų Ukrainoje, Lenkijoje, Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje paranojiškai isteriški spygavimai apie “Rusijos agresiją” yra tik nevykęs cirko klounų vaidinimas, kuriuo siekiama nukreipti dėmesį nuo tikrovės, nuo realių JAV-NATO karo nusikaltėlių gaujos vykdomų pasiruošimų karinei agresijai prieš Rusiją, nuo JAV-NATO karo nusikaltėlių gaujos puolamosios ginkluotės, šarvuotos technikos, sunkiosios artilerijos, gyvosios jėgos telkimo Rusijos pasienyje, karinės infrastruktūros plėtimo Pabaltijo valstybėse, Lenkijoje, Ukrainoje ir Pabaltijo šalys, šiose šalyse vykdomo kosminio mąsto smegenų plovimo, karo propagandos, tautinės neapykantos rusams kurstymo, vietinių gyventojų sąmonės militarizavimo.

Tačiau visi liberalai-JAV 5 kolona kaip užkeikimą prisimena tik 1939-08-23 Molotovo-Ribentropo Nepuolimo sutartį, kurią Tarybų Sąjunga su nacistine Vokietija sudarė paskutinė, kai visos Europos valstybės jau buvo tokias sutartis pasirašiusios. Kietakakčiai JAV (A.Hitlerio) vergai nieko neišmoko istorijos pamokose 1945 metais ir daro viską, kad šios tragiškos istorijos pamokos būtų kartojamas naujoje 21 amžiaus versijoje, kurioje nebus nei pralaimėjusių, nei nugalėtojų…

Kai užmiršti istoriją, savo praeitį, ji grįžta naujos tragedijos pavidalu. Kai šauni į savo praeitį pistoletu, praeitis atgal iššauna patranka.

Šiandien informacinio karo nusikaltėliai iš demaskuok.lt prisimena tik 1939 m. rugpjūčio 23 d. Molotovo-Ribentropo paktą…

1939 metų rugsėjo 19 d. , Vilnius, gyventojai džiaugsmingai sutinka TSRS kariuomenės karius.

Vladimiro Solovjovo laida “Vakaras su Vladimiru Solovjovu”, 2018-09-20 eteris, skirta 1938-09-29 Miuncheno suokalbiui. Džiaugiuosi, kad mano vertinimai paremti tais pačiais objektyviais faktais, kaip ir gerbiamų ekspertų studijoje.


Originally published on 2018-09-19

Author: Jonas Kovalskis

Source: Jonas Kovalskis

Origins of images: Facebook, Twitter, Wikimedia, Wikipedia, Flickr, Google, Imageinjection & Pinterest.

Read our Disclaimer/Legal Statement!

Donate to Support Us

We would like to ask you to consider a small donation to help our team keep working. We accept no advertising and rely only on you, our readers, to keep us digging the truth on history, global politics and international relations.

READ MORE!
Bill Clinton
A former U.S. President Bill Clinton's: Past, Present, Future:Origins of images: Facebook, Twitter, Wikimedia, Wikipedia, Flickr, Google, Imageinjection, Public Domain & Pinterest.Read our Disclaimer/Legal Statement!Donate to Support UsWe would like to ask you to consider a small donation to help our team keep working. We accept no advertising and rely only on you, our readers, to keep us digging the truth on history, global politics and international relations.
READ MORE
Photo Evidence of Russian Terror over Crimean Muslim Tatars Today
Save  SaveOrigins of images: Facebook, Twitter, Wikimedia, Wikipedia, Flickr, Google, Imageinjection, Public Domain & Pinterest.Read our Disclaimer/Legal Statement!Donate to Support UsWe would like to ask you to consider a small donation to help our team keep working. We accept no advertising and rely only on you, our readers, to keep us digging the truth on history, global politics and international relations.
READ MORE
Lithuania Risks to Lose the Future of the Armed Forces
During the last decade the deteriorating political and military situation in the world have proved the necessity of well prepared Armed Forces. It is obvious that the level of patriotism in Lithuania is high as ever. Many young men are thinking to join the Armed Forces and be useful to the country. The government only should maintain and strengthen this trend. But battling with numerous political and economical problems the government is going to make some changes in military sphere that could have far-reaching adverse consequences. It should be said that today there is a serious gap in providing the national Armed ...
READ MORE
Greece in the Mediterranean Security System
With respect to Greece’s role in the Mediterranean security system, the multilateralist formula applied to the region including the Balkans as well as is the orienting principle for the Greek foreign policy since the end of the Cold War. Since 1994, the opportunities for NATO’s and EU’s initiatives were more than apparent for Athens when Greece (wrongly) understood the Euro-Atlantic community as a fundamental security player for the extending the values of security and co-operation into this structurally unbalanced region. During the Cold War, the Greek policy-makers also found (wrongly) since 1952 that the US-led NATO offered allegedly excellent opportunities ...
READ MORE
Book Presentation on the Genocide of the Christians of Asia Minor
On Sunday September 24, 2017, the Pan-Pontian Federation of USA and Canada in collaboration with another 15 organizations celebrated the publication of the new book “Genocide in the Ottoman Empire: Armenians, Assyrians, and Greeks, 1913-1923”, at the Hellenic Cultural Center in Astoria. The book consists of academic papers presented at the 2013 Academic Conference that the Asia Minor and Pontos Hellenic Research Center (AMPHRC) organized at the Holocaust Museum in Skokie, Illinois.The event featured a keynote presentation by the editor of the book and noted historian Mr. George Shirinian. Mr. Shirinian is the Executive Director of the Zoryan Institute, an ...
READ MORE
Twenty Principal Misconceptions about the Kosovo Issue
Origins of images: Facebook, Twitter, Wikimedia, Wikipedia, Flickr, Google, Imageinjection, Public Domain & Pinterest.Read our Disclaimer/Legal Statement!Donate to Support UsWe would like to ask you to consider a small donation to help our team keep working. We accept no advertising and rely only on you, our readers, to keep us digging the truth on history, global politics and international relations.SaveSave
READ MORE
Fragility of Belarussian National Identity
Belarus is a land known also as Belorussia (White Russia, Weißrussland) in East Europe which was for centuries occupied by a Polish-Lithuanian common state until it became included into Tsarist Russia in the late 18th century.[1] Belarus is facing many identity problems but the most important is the ethnolinguistic challenge to a separate Belarussian[2] national feature. National identity A common national identity is a focal element for the creation of a national state as without a common identity that is based on a fundamental element of group’s identity a psychological sense of common solidarity cannot be developed. However, such solidarity is a ...
READ MORE
Ukraine Re-Writes History by Celebrating Nazi Collaborator
For the approximately 200 Canadian military trainers currently deployed to Ukraine, it is likely that on the first of January they would have witnessed a torch lit procession. Throughout Kiev and numerous other towns in Western Ukraine, thousands of civilians took to the streets – not to usher in the New Year – but to celebrate the 110th anniversary of the birth of a man named Stepan Bandera.This was not the first time Ukrainian nationalists marched with torches to celebrate Bandera’s birthday, but it was the first time such a spectacle was an officially sanctioned affair.On December 28, 2018, Ukrainian ...
READ MORE
Krymas: Rusijos aneksija ar JAV/NATO/ES agresija?
Šį straipsnį paskatino parašyti JAV specialiųjų tarnybų bei Lietuvos politinio elito sukelta ir eskaluojama plataus masto karo su Rusija propaganda ir tautinės nesantaikos kurstymas visame pasaulyje ir ypač Lietuvos viešoje erdvėje. Masinės Vakarų informacinės agresijos prieš Rusiją pretekstu tapo globalinė JAV-NATO karo nusikaltėlių gaujos klastotė 2014-03-16 Krymo pusiasalio gyventojų referendumo rezultatai ir jų pagrindu įvykęs Krymo prisijungimas prie Rusijos, savo istorinės, etninės Tėvynės. Vakarų reakcija į šį absoliučiai teisėtą Krymo gyventojų pasirinkimą, Vakarų inicijuotas ekonominis karas prieš Rusiją yra absoliučiai neteisėti tarptautinės teisės požiūriu – Vakarų sankcijos Rusijai už Krymo prisijungimą yra tik dar vienas globalinis JAV-NATO valstybių tarptautinis nusikaltimas. ...
READ MORE
Lithuanian Judge Postpones Trial over Reputation of Deceased Nazi Collaborator
(JTA) — A Lithuanian judge postponed a precedent-setting trial in which a U.S. citizen is demanding that a state museum end its glorification of a deceased Nazi collaborator.Jonas Noreika - "General Storm"The case is thought to be the first in which civil servants intend to publicly defend in court the actions and good name of an alleged collaborator. Lawyers representing the museum said they needed more time to review materials relevant to the case, which involves the late Jonas Noreika. The postponement was announced Tuesday in Vilnius.The state-funded museum, known as the Center for the Study of the Genocide and Resistance of the ...
READ MORE
Lithuania Violates the Universal Declaration of Human Rights
DELFI, which is the major Internet portal in the Baltic States providing daily news, stated on September, 10 that the number of emigrants from Lithuania exceeds that of immigrants by 1,000 in August. Shocking statistics shows that the country has registered a negative migration balance. Some 4,382 people left Lithuania in August. Thus, Lithuanians are leaving the country despite authorities’ claims on economic growth, stability and favorable perspectives. On the one hand, according to “Lithuanian economy review – 2017”, the GDP growth in Lithuania accelerated. In 2017, as compared to the previous year, Lithuania`s GDP increased by 3.8%. (http://ukmin.lrv.lt/en/economy-review/lithuanian-economy-review-2017) On the ...
READ MORE
Russian Sanctions Latest Betrayal of Post-Cold War Agreements
While the US claims recent sanctions targeting Russia are based on alleged Russian interference in last year’s US elections, a careful examination of US policy post-Cold War reveals a systematic campaign aimed at undermining Moscow, encircling Russia and attempting to overturn the current, prevailing political order there in favor of one dominated by US interests.At each step, various excuses are concocted, mainly to mesh with current political narratives embedded within public perception at any given time. Currently, playing left and right-leaning Americans against one another regarding the 2016 election and still-unproven allegations that Russia played a hand at tipping the ...
READ MORE
Titoslavia: The National Questions and Interrepublican Boundaries
After WWII, the official state-sponsored myth, based on notorious lies and forged historical facts, of the anti-fascist combat and the liberation of Yugoslavia by Tito’s Partisans acquired a political life of its own until the 1990s.The official brainwashed dogma became the so-called National Liberation of Yugoslavia while the personal cult of Josip Broz Tito became framed on the propaganda that self-proclaimed “Marshall” of Yugoslavia (on November 29th, 1943 in Bosnian town of Jajce) was one of the most intelligent and ingenious national leaders of the anti-fascist coalition in Europe during the wartime.[i] However, in post-1945 Socialist Federal Republic of Yugoslavia ...
READ MORE
The Killing of History
One of the most hyped “events” of American television, The Vietnam War, has started on the PBS network. The directors are Ken Burns and Lynn Novick.  Acclaimed for his documentaries on the Civil War, the Great Depression and the history of jazz, Burns says of his Vietnam films, “They will inspire our country to begin to talk and think about the Vietnam war in an entirely new way”. In a society often bereft of historical memory and in thrall to the propaganda of its “exceptionalism”, Burns’ “entirely new” Vietnam war is presented as “epic, historic work”. Its lavish advertising campaign promotes its ...
READ MORE
A Totalitarian Europe Now on Our Doorstep
Quietly, without most people noticing, the European Commission is moving ahead with a strategy that will arguably make the EU into the first fully operational model of a centralised ‘one state’ supranational authority: ‘A New World Order’; the long standing neoconservative ambition which lies at the heart of global secret society agendas and US geopolitical hegemony.The key ingredient of this strategy is the establishment of an ‘EU Treasury’ which, according to Donald Tusk, President of the EU Council, will come into effect in June 2018, under the official title: European Monetary Fund. This will result in the single point control ...
READ MORE
The Strategy of the Intermarium
May 12 to 14 marks the 90th anniversary of the coup by Józef Piłsudski in Poland with which the Polish bourgeoisie tried to save its rule from the threat of socialist revolution. Today, he is being idealized by large sections of the Polish bourgeoisie and the US imperialist elite.In large measure, this is bound up with the increasing popularity of his conception of the Intermarium, a pro-imperialist alliance of right-wing nationalist regimes throughout Eastern Europe that was primarily directed against the Soviet Union. The resurgent interest in the Intermarium has been bound up with the increasing drive toward a new ...
READ MORE
Why do They Hate Russia?
The fundamental and justifiable reasons of a Russophobic hysteria around the world by liberal-democratic governments, politicians, academics and political parties/movements are:Constant Russian global imperialism.Russian policy to transform world into Pax Russiana.Russian war crimes across the globe.Russian military presence across the globe.Russian occupation of foreign countries.Russian installation of puppet regimes across the globe.Russian collaboration with the terrorists.Corruption of Russian government.Etc.See below images as proves of justifiable reasons of a Russophobic hysteria around the world:SaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveOrigins of images: Facebook, Twitter, Wikimedia, Wikipedia, Flickr, Google, Imageinjection & Pinterest.Read our Disclaimer/Legal Statement!Donate to Support UsWe would like to ask you to consider a small donation to ...
READ MORE
From a Sunday to a Monday in August, the Sixth Day
The genesis of the world, the myth of creation speaks of seven days.1 Six days of divine labour whereon the seventh the lord of the universe rested. No one, not even the angelic general staff of the combined heavenly hosts, could fathom what led the Creator to engage in this feat.2 But tradition has established that man — here the gendered reference is intended — as being created in the image of the Creator — aka “God” — should also rest on the seventh day. Depending on the sect into which one was born and bred, this may be called ...
READ MORE
Lithuania: Stamped Out Truth
The contemporary Lithuania uses the official interpretation of bloody events that took place in Vilnius on January 13, 1991 as an ideological foundation for Russophobia-based confrontation with its eastern neighbor. It says “the Soviet soldiers committed an intentional murder of 13 unarmed people and one special operations serviceman”. The truth about what really happened, as well as the doubts over the official interpretation, are punishable crimes. The Lithuanian authorities have been trying to get Algirdas Paleckis condemned by court for some years. He is a young politician and a diplomat, the leader of Lithuanian Socialist People’s Front (SPF), a holder of ...
READ MORE
The Collapsing of Yugoslavia (1981‒1990)
Tito’s policy in the 1970s of the so-called “encourage and suppress” for the sake to struggle against politically undesirable and threatening ethnic nationalisms especially the Croat and the Serb ones appeared to be incoherent one. In another words, while some ethnic nationalisms and their ideologies were considered to be dangerous to the system and, therefore, were suppressed and their advocates were jailed or banned from employment[i] (the case, for instance, of the Serbian dissident professors from Belgrade University), other nationalisms, supposed to be non-dangerous for the regime were encouraged by the local Communist elites (for instance, the Albanian nationalism in ...
READ MORE
Bill Clinton
Photo Evidence of Russian Terror over Crimean Muslim Tatars Today
Lithuania Risks to Lose the Future of the Armed Forces
Greece in the Mediterranean Security System
Book Presentation on the Genocide of the Christians of Asia Minor
Twenty Principal Misconceptions about the Kosovo Issue
Fragility of Belarussian National Identity
Ukraine Re-Writes History by Celebrating Nazi Collaborator
Krymas: Rusijos aneksija ar JAV/NATO/ES agresija?
Lithuanian Judge Postpones Trial over Reputation of Deceased Nazi Collaborator
Lithuania Violates the Universal Declaration of Human Rights
Russian Sanctions Latest Betrayal of Post-Cold War Agreements
Titoslavia: The National Questions and Interrepublican Boundaries
The Killing of History
A Totalitarian Europe Now on Our Doorstep
The Strategy of the Intermarium
Why do They Hate Russia?
From a Sunday to a Monday in August, the Sixth Day
Lithuania: Stamped Out Truth
The Collapsing of Yugoslavia (1981‒1990)
Global-Politics.eu

Written by Global-Politics.eu

SHORT LEGAL DISCLAIMER: The website’s owner & editor-in-chief has no official position on any issue published at this website. The views of the authors presented at this website do not necessarily coincide with the opinion of the owner & editor-in-chief of the website. The contents of all material (articles, books, photos, videos…) are of sole responsibility of the authors. The owner & editor-in-chief of this website is not morally, scientifically or legally responsible for any inaccurate or incorrect statement in the contents of all material found on this website. The owner & editor-in-chief of this website is not responsible for the content of external internet sites. No advertising, government or corporate funding for the functioning of this website. The owner & editor-in-chief and authors are not morally, scientifically or legally responsible for any inaccurate or incorrect statement in the text and material found on the website www.global-politics.eu

Website: http://www.global-politics.eu