1939 metų rugsėjo 19 d. Tarybinė armija įžengė į Vilnių

1939 metų rugsėjo 19 d. Tarybinė armija įžengė į Vilnių, Vilniaus gyventojai džiaugsmingai sutiko tarybinius karius-išvaduotojus.

1939 metų kovo 22 d. Lietuvos prezidento A.Smetonos įgaliotas premjeras Mironas, Užsienio reikalų ministras J.Urbšys, Lietuvos pasiuntinys Vokietijoje ir kartu Abvero agentas K.Škirpa “patriotiškai” atiduoda Klaipėdos kraštą nacistinei Vokietijai “istoriniam teisingumui atkurti” , kaip teigiama pačioje sutartyje.

http://www.xn--altiniai-4wb.info/files/istorija/IH00/1939_03_22_Sutartis_d%C4%97l_Klaip%C4%97dos_atidavimo_Vokietijai.IH2407.pdf 

Anksčiau A. Smetona nuolankiai atidavė Vilnių ir Vilniaus kraštą Lenkijai, Europos hienai, kaip ją pavadino Anglijos premjeras V. Čerčilis. Lenkija viena iš pirmųjų 1934 metais pasirašė su nacistine Vokietija Hitlerio-Pilsudskio Nepuolimo paktą ir iki pat 1939-09-01, kai nacistinė Vokietija užpuolė savo “partnerę”, bendradarbiavo su nacistais, laikė juos savo strateginiais partneriais.

1938 metų rugsėjo 29 buvo sudarytas Miuncheno suokalbis su A. Hitleriu. Šį paktą, atvėrusį kelią II Pasauliniam karui, pasirašė Anglijos premjeras Nevilis Čemberlenas, Italijos dučė Benito Musolinis, Prancūzijos ministras pirmininkas Daladjė ir Adolfas Hitleris. Anglija ir Prancūzija ignoravo Tarybų Sąjungos daugkartinius siūlymus sukurti Europoje kolektyvinio saugumo organizaciją, kuri neleistų Europoje kilti karui sparčiai agresyvėjančios Vokietijos iniciatyva. Priešingai, Vakarų šalys atidavė Vokietijai Čekoslovakiją, kurią Vokietija pasidalino su Lenkija ir Vengrija ir tokiu būdu pastūmė A.Hitlerį į Rytus, agresijos prieš Tarybų Sąjungą, II Pasaulinio karo link, faktiškai Vakarai inicijavo patį baisiausią žmonijos istorijoje II Pasaulinį karą. Po Miuncheno suokalbio Vakarų bankininkų išaugintam Vokietijos nacizmui karui su Tarybų Sąjunga trukdė kol kas tik Lenkija. 1939-09-01 Vokietija užpuolė Lenkiją , Anglija ir Prancūzija tyliai  pritarė Vokietijos agresijai, II Pasaulinis karas įžengė į savo  jau negrįžtamą trajektoriją. Per dvi savaites Lenkija buvo sutriuškinta ir  nustojo egzistuoti.

1939-09-17 Į Tarybų Sąjungos Užsienio reikalų ministeriją buvo iškviestas Lenkijos pasiuntinys Maskvoje ir jam buvo įteikta nota, pagal kurią buvo konstatuojama, kad Lenkija kaip tarptautinės teisės subjektas nustojo egzistuoti, Lenkijos Vyriausybė jau paspruko į Rumuniją, Varšuvoje šeimininkauja Vokietijos nacių kariuomenė, todėl Lenkija negali vykdyti savo tarptautinių įsipareigojimų, užtikrinti sienų apsaugą. Tokia situacija kėiė grėsmę Tarybų Sąjungos vakarinių sienų saugumui, TSRS interesams, todėl Tarybų Sąjunga, siekdama apsisaugoti nuo galimų neigiamų Lenkijos griūties pasekmių, įvedė savo karines pajėgas į Vakarų Baltarusijos, Lietuvos žemes pagal taip vadinamą Kerzono liniją, buvusias Rusijos žemes, kurias neteisėtai užgrobė Lenkija pagal 1921 metų Rygos sutartį. 1939 m. spalio 10 d. Maskvoje buvo pasirašyta „Vilniaus bei Vilniaus srities Lietuvos Respublikai perdavimo ir Lietuvos – Sovietų Sąjungos savitarpio pagalbos sutartis“, pagal kurią, be kita ko, Vilnius ir jo kraštas Tarybų Sąjungos buvo grąžintas Lietuvai. Tokį Lietuvos sostinės sugrąžinimą labai sveikino visa Lietuva ir konkrečiai Lietuvos prezidentas A. Smetona.

Pilsudskis turėjo žydrą tokią svajonę : “Aš svajoju kada nors įžengti į Maskvą ir ant Kremliaus sienos užrašyti – kalbėti rusiškai draudžiama”.

Paskui po 1938 metų Miuncheno suokalbio Lenkija kartu su Vokietija ir Vengrija draskys lyg “hiena” (V.Čerčilis) Čekoslovakiją, net iki 1939-09-01, kai Adolfas Hitleris užpuolė pačią “sąjungininkę” Lenkiją, kurs planus, kaip kartu su Vokietija pulti TSRS, o Lenkijos užsienio reikalų ministro Juzefo Beko kabinete ant sienos virš darbo stalo kabos A.Hitlerio, kurį J.Bekas laikė genialiu Vokietijos valstybės vadovu ir strategu, portretas. Nepasisekė tada, dabar lenkų elitas vėl tą patį planuoja su nauju šeimininku – JAV, yra pasiruošusi už savo pinigus įkurti neprognozuojamo tarptautinio nusikaltėlio, agresoriaus, planetos žandaro JAV karo nusikaltėlių karinę bazę Lenkijos teritorijoje. Kaip tai primena Lenkijos kolaboravimą su nacistine Vokietija 1934 – 1939 metais…

Kai tik Lenkija pasijunta laisva nuo įsipareigojimų, garbės ir sąžinės, ten atgimsta Lenkijos imperijos “ot moža do moža” idėjos šalininkai, kurie jau daugybę kartų yra pražudę šalį, Lenkija ima ieškoti sau naujo šemininko, ima ginkluotis, grobia savo kaimynų teritorijas, grasina karu Rusijai ir bando įrodyti pasauliui, kad agresyvi Lenkija yra ne savo netoliaregiškos, neatsakingos politikos, bet svetimos Rytų šalies auka. Ir ta istorinė Lenkijos elito beprotybė tęsiasi, kol neapsikentę dės Lenkijos veidmainystės ir agresijos neateina Rusija ir nepastato lenkų šlėktų į jiems deramą vietą.

JAV marionetinių režimų Ukrainoje, Lenkijoje, Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje paranojiškai isteriški spygavimai apie “Rusijos agresiją” yra tik nevykęs cirko klounų vaidinimas, kuriuo siekiama nukreipti dėmesį nuo tikrovės, nuo realių JAV-NATO karo nusikaltėlių gaujos vykdomų pasiruošimų karinei agresijai prieš Rusiją, nuo JAV-NATO karo nusikaltėlių gaujos puolamosios ginkluotės, šarvuotos technikos, sunkiosios artilerijos, gyvosios jėgos telkimo Rusijos pasienyje, karinės infrastruktūros plėtimo Pabaltijo valstybėse, Lenkijoje, Ukrainoje ir Pabaltijo šalys, šiose šalyse vykdomo kosminio mąsto smegenų plovimo, karo propagandos, tautinės neapykantos rusams kurstymo, vietinių gyventojų sąmonės militarizavimo.

Tačiau visi liberalai-JAV 5 kolona kaip užkeikimą prisimena tik 1939-08-23 Molotovo-Ribentropo Nepuolimo sutartį, kurią Tarybų Sąjunga su nacistine Vokietija sudarė paskutinė, kai visos Europos valstybės jau buvo tokias sutartis pasirašiusios. Kietakakčiai JAV (A.Hitlerio) vergai nieko neišmoko istorijos pamokose 1945 metais ir daro viską, kad šios tragiškos istorijos pamokos būtų kartojamas naujoje 21 amžiaus versijoje, kurioje nebus nei pralaimėjusių, nei nugalėtojų…

Kai užmiršti istoriją, savo praeitį, ji grįžta naujos tragedijos pavidalu. Kai šauni į savo praeitį pistoletu, praeitis atgal iššauna patranka.

Šiandien informacinio karo nusikaltėliai iš demaskuok.lt prisimena tik 1939 m. rugpjūčio 23 d. Molotovo-Ribentropo paktą…

1939 metų rugsėjo 19 d. , Vilnius, gyventojai džiaugsmingai sutinka TSRS kariuomenės karius.

Vladimiro Solovjovo laida “Vakaras su Vladimiru Solovjovu”, 2018-09-20 eteris, skirta 1938-09-29 Miuncheno suokalbiui. Džiaugiuosi, kad mano vertinimai paremti tais pačiais objektyviais faktais, kaip ir gerbiamų ekspertų studijoje.


Originally published on 2018-09-19

Author: Jonas Kovalskis

Source: Jonas Kovalskis

Origins of images: Facebook, Twitter, Wikimedia, Wikipedia, Flickr, Google, Imageinjection & Pinterest.

Read our Disclaimer/Legal Statement!

Donate to Support Us

We would like to ask you to consider a small donation to help our team keep working. We accept no advertising and rely only on you, our readers, to keep us digging the truth on history, global politics and international relations.

READ MORE!
Krymas: Rusijos aneksija ar JAV/NATO/ES agresija?
Šį straipsnį paskatino parašyti JAV specialiųjų tarnybų bei Lietuvos politinio elito sukelta ir eskaluojama plataus masto karo su Rusija propaganda ir tautinės nesantaikos kurstymas visame pasaulyje ir ypač Lietuvos viešoje erdvėje. Masinės Vakarų informacinės agresijos prieš Rusiją pretekstu tapo globalinė JAV-NATO karo nusikaltėlių gaujos klastotė 2014-03-16 Krymo pusiasalio gyventojų referendumo rezultatai ir jų pagrindu įvykęs Krymo prisijungimas prie Rusijos, savo istorinės, etninės Tėvynės. Vakarų reakcija į šį absoliučiai teisėtą Krymo gyventojų pasirinkimą, Vakarų inicijuotas ekonominis karas prieš Rusiją yra absoliučiai neteisėti tarptautinės teisės požiūriu – Vakarų sankcijos Rusijai už Krymo prisijungimą yra tik dar vienas globalinis JAV-NATO valstybių tarptautinis nusikaltimas. ...
READ MORE
Gavrilo Princip’s Grave: The Interwar Years, 1920-1939
Gavrilo Princip was first buried in secret in an unmarked grave at the Theresienstadt or Terezin prison following his death on April 28, 1918. His remains were exhumed and transferred to Sarajevo on July 7, 1920. This was Gavrilo Princip’s grave until 1939 when a Chapel was built to replace the grave. The other conspirators were also interred in this grave. Bogdan Zerajic’s remains were also reburied here. The assassination occurred on the Orthodox holiday, Vidovdan or St. Vitus’ Day, Sunday, on June 28, 1914. For this reason the conspirators were called the “Vidovdan Heroes” and the Chapel memorial was named “The ...
READ MORE
For Decades Russia Has Been Forced to Respond to NATO Expansion
The North Atlantic Treaty Organization (NATO), established in 1949 on the pretext of “containing Soviet influence”, has almost doubled in size within the past two decades alone. In 1998, NATO comprised 16 member states, but with repeated expansions up to Russia’s very borders, it now contains almost 30 countries. Though seldom mentioned in mainstream discourse, NATO is a US-dominated organization, whose orders are issued from Washington and customarily obeyed. The US is by far the largest contributor to the alliance, spending more than all other member nations put together. One of the critical reasons behind NATO’s formation almost 70 years ago, was ...
READ MORE
Albanian Jihadist’s Easy Passage to Syria’s Brutal War
A former Islamist fighter in Syria recalls why he went to Syria, how easy it was to get there – and why he would go again, if he could.On his first trip abroad, he left with 400 euros in his pocket, a printed map from the internet and the belief that he was fulfilling his destiny in eyes of Allah. The destination was the frontline of the war in Syria, but his jihad ended faster than it started.Two years later, in a bar full of people in his hometown in northern Albania, Ebu Merjem stands out with his long beard ...
READ MORE
Baltic States Sacrifice Economy on Altar of Politics
Making negative statements concerning Russia, the Baltic States set Moscow against themselves and force it to respond. Especially they irritate it making unproven warlike statements for the sake of “common line” of the EU or NATO on the issue. But as John Steinbeck said “all war is a symptom of man’s failure as a thinking animal.” After major information campaign in the Baltic States aimed to discredit Zapad 2017 military exercise, Russia tries to find the most vulnerable places to hurt the Baltic States. It is absolutely evident, that such sphere is economy. For a long time Latvia, Lithuania and Estonia ...
READ MORE
Accusing Russia: Listening to History
The prophet Cassandra’s curse was that when she told the future, no one listened; history’s curse is that when it tells the past, no one does. The West has no shortage of charges it hurls against Russia, but most of them can be grouped into one of three categories: that Russia intervened in the American elections, that Russia is dragging the world into a new cold war, and that Russia is becoming increasingly aggressive and expansionist. Sometimes when charges are brought against you, the best witness you can call to your defense is history. Election Intervention This history of Russia, America and political ...
READ MORE
U.S. Korea Policy
“If you have nukes, never give them up–If you don’t have them, get them”Dan Coats, Director of National IntelligenceThose were the words of President Trump’s Director of National Intelligence, about the lessons taught from the U.S. destruction of Libya and the assassination of Muammar Gaddafi.That is why North Korea is a nuclear power. That is the reality and eventually the U.S. will have to accept “Mutually Assured Madness“. The U.S. has nobody to blame for its self-inflected wounds. It is called Blowback.The propaganda mill and the mainstream media greatly exaggerate the US national security risk to the American people, and ...
READ MORE
US Foreign Policy: Hegemony or Stability, not Both
US foreign policy has for decades been predicated on achieving and maintaining global peace, security and stability. In reality, it has for over a century constituted an overreaching desire to achieve and maintain global hegemony. And where US efforts focus on achieving hegemony, division and destruction follow. From the Middle East to Eastern Europe, and from Southeast Asia to the Korean Peninsula, US intervention politically or militarily all but guarantee escalating tensions, uncertain futures, socioeconomic instability and even armed conflict. The Middle East and North Africa   US efforts in the Middle East since the conclusion of the first World War have focused ...
READ MORE
My Grandfather (Jonas Noreika) wasn’t a Nazi-Fighting War Hero — He was a Brutal Collaborator
Eighteen years ago, my dying mother asked me to continue working on a book about her father, Jonas Noreika, a famous Lithuanian World War II hero who fought the Communists. Once an opera singer, my mother had passionately devoted herself to this mission and had even gotten a PhD in literature to improve her literary skills. As a journalist, I agreed. I had no idea I was embarking on a project that would lead to a personal crisis, Holocaust denial and an official cover-up by the Lithuanian government. Growing up in Chicago’s Marquette Park neighborhood — the neighborhood that had the ...
READ MORE
Understanding Balkan Geopolitics
In his latest interview for Serbia’s National Public Service Radio, Srdja Trifkovic discusses the geopolitical significance of the Balkan Peninsula, through the centuries, in the context of today’s complex strategic equation in Southeastern Europe. Q: The Balkan Peninsula is an area where empires, cultures and religions have clashed for centuries. For starters, can we define the geostrategic significance of the Balkans, or at least to outline some of its permanent features? ST: Those permanent features are primarily geographic. The peninsula is the land bridge between Central Europe and the Middle East. At the same time, it is the point of encounter and ...
READ MORE
Sad Error of Naming 2018 for Someone who “Just” Led a Pro-Nazi “Partisan Squad” in Lithuania in June and July of 1941
The national scandal unleashed by the Lithuanian Rūta Vanagaitė and the Jewish Efraim Zuroff via their statements about Adolfas Ramanauskas-Vanagas, is gradually losing momentum. The Seimas (parliament) went right ahead and declared the incoming year, 2018, to be The Year of Ramanauskas-Vanagas. That is sad. Three years ago, I wrote about this person’s activities in Druskininkai in 1941. Society back then was silent about it. It was only the desire of some politicians to glorify this personage that led to the aforementioned Lithuanian and Jewish commentators to talk about him. They spoke loudly and an antisemitic bubble burst. Vanagaitė’s statement had some ...
READ MORE
Greece in the Mediterranean Security System
With respect to Greece’s role in the Mediterranean security system, the multilateralist formula applied to the region including the Balkans as well as is the orienting principle for the Greek foreign policy since the end of the Cold War. Since 1994, the opportunities for NATO’s and EU’s initiatives were more than apparent for Athens when Greece (wrongly) understood the Euro-Atlantic community as a fundamental security player for the extending the values of security and co-operation into this structurally unbalanced region. During the Cold War, the Greek policy-makers also found (wrongly) since 1952 that the US-led NATO offered allegedly excellent opportunities ...
READ MORE
U.S. Crimes of Genocide Against North Korea
The crimes committed by the US against the people of Korea in the course of the Korean War but also in its aftermath are unprecedented in modern history.“We Killed Off – What – Twenty Percent of the Population. We Burned Down every Town in North Korea…”The above quotation is from General Curtis Lemay, who coordinated the bombing campaign (1950-53)Who is a Threat to Global Security? The US or the DPRK?The public perception of the entire population of  North Korea is that the US is a threat to their national security.During the Korean War, the DPRK lost more than 25% of ...
READ MORE
In Lithuania, some Nazi Killers are also Heroes
It’s not a common occurrence to be able to have a court establish the guilt of a criminal 72 years after his death, but such an opportunity has emerged in Lithuania and will be taking place in a courtroom in Vilnius next week, more precisely on Wednesday, January 16 [2019, editor].Lithuania's President Dalia Grybauskaite: Shouting on Russia but keeping silence about Jonas NoreikaThe circumstances of the case are quite unusual. The charges against the alleged criminal were not brought forward by the government or its prosecutors, but rather by a private individual, who does not represent any political entity, but ...
READ MORE
Historical Origins of the State: Barbarians at the Gate
War has indeed become perpetual and peace no longer even a fleeting wish nor a distant memory. We have become habituated to the rumblings of war and the steady drum beat of propaganda about war’s necessity and the noble motives that inspire it. We will close hospitals. We will close schools. We will close libraries and museums. We will sell off our parklands and water supply. People will sleep on the streets and go hungry. The war machine will go on. What are we to do? The following text is Part III of  a broader analysis entitled War and the State: Business ...
READ MORE
Jonas Noreika: Nazi Collaborator or National Hero? A Test for Lithuania
For the tiny village of Sukioniai in western Lithuania, the exploits of General Storm, a local anti-Communist hero executed by the Soviet secret police in 1947, have long been a source of pride. The village school is named after him, and his struggles against the Soviet Union are also honored with a memorial carved from stone next to the farm where he was born. All along, though, there have been persistent whispers that General Storm, whose real name was Jonas Noreika, also helped the Nazis kill Jews. But these were largely discounted as the work of ill-willed outsiders serving a well-orchestrated ...
READ MORE
Why do They Hate Russia?
The fundamental and justifiable reasons of a Russophobic hysteria around the world by liberal-democratic governments, politicians, academics and political parties/movements are:Constant Russian global imperialism.Russian policy to transform world into Pax Russiana.Russian war crimes across the globe.Russian military presence across the globe.Russian occupation of foreign countries.Russian installation of puppet regimes across the globe.Russian collaboration with the terrorists.Corruption of Russian government.Etc.See below images as proves of justifiable reasons of a Russophobic hysteria around the world:SaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveOrigins of images: Facebook, Twitter, Wikimedia, Wikipedia, Flickr, Google, Imageinjection & Pinterest.Read our Disclaimer/Legal Statement!Donate to Support UsWe would like to ask you to consider a small donation to ...
READ MORE
Lithuania’s Diplomatic Hitman Takes Aim at Irish-Russian Relations
Lithuania’s Foreign Minister Linas Linkevicius is no ordinary diplomat. He is more a diplomatic hitman whose ideological mission is to blow holes in European-Russian relations at every opportunity.One of his recent “jobs” was to write an op-ed for the Irish Times in which he castigated the European Union for appeasing Russian President Vladimir Putin. Linkevicius used a hoary old historical analogy comparing the EU with British leader Neville Chamberlain and his appeasement in 1938 of Nazi Germany’s Hitler.Apart from the ignorant historical waffling, the other curious thing about Linkevicius’ op-ed piece in Ireland’s so-called “paper of record” was the timing. It was ...
READ MORE
The Real Story of Zbigniew Brzezinski that the Media isn’t Telling
 Zbigniew Brzezinski, former national security advisor to President Jimmy Carter, died Friday at a hospital in Virginia at the age of 89. Though the New York Times acknowledged that the former government advisor was a “hawkish strategic theorist,” misrepresenting his legacy as one of otherwise infinite positivity may not be as easy as the establishment might like to think.As the United Kingdom plays around with levels of the so-called “terror threat” following a devastating attack by an ISIS-inspired individual — and as the Philippines goes into an almost complete state of martial law following ISIS-inspired destruction — Brzezinski’s timely death ...
READ MORE
Krymas: Rusijos aneksija ar JAV/NATO/ES agresija?
Gavrilo Princip’s Grave: The Interwar Years, 1920-1939
For Decades Russia Has Been Forced to Respond to NATO Expansion
Albanian Jihadist’s Easy Passage to Syria’s Brutal War
Baltic States Sacrifice Economy on Altar of Politics
Accusing Russia: Listening to History
U.S. Korea Policy
US Foreign Policy: Hegemony or Stability, not Both
Europe in 2050: Projected Population Change
My Grandfather (Jonas Noreika) wasn’t a Nazi-Fighting War Hero — He was a Brutal Collaborator
Understanding Balkan Geopolitics
Sad Error of Naming 2018 for Someone who “Just” Led a Pro-Nazi “Partisan Squad” in Lithuania in June and July of 1941
Greece in the Mediterranean Security System
U.S. Crimes of Genocide Against North Korea
In Lithuania, some Nazi Killers are also Heroes
Historical Origins of the State: Barbarians at the Gate
Jonas Noreika: Nazi Collaborator or National Hero? A Test for Lithuania
Why do They Hate Russia?
Lithuania’s Diplomatic Hitman Takes Aim at Irish-Russian Relations
The Real Story of Zbigniew Brzezinski that the Media isn’t Telling
Policraticus

Written by Policraticus

SHORT LEGAL DISCLAIMER: The website’s owner & editor-in-chief has no official position on any issue published at this website. The views of the authors presented at this website do not necessarily coincide with the opinion of the owner & editor-in-chief of the website. The contents of all material (articles, books, photos, videos…) are of sole responsibility of the authors. The owner & editor-in-chief of this website is not morally, scientifically or legally responsible for any inaccurate or incorrect statement in the contents of all material found on this website. The owner & editor-in-chief of this website is not responsible for the content of external internet sites. No advertising, government or corporate funding for the functioning of this website. The owner & editor-in-chief and authors are not morally, scientifically or legally responsible for any inaccurate or incorrect statement in the text and material found on the website www.global-politics.eu

Website: http://www.global-politics.eu