1939 metų rugsėjo 19 d. Tarybinė armija įžengė į Vilnių

Share

Hits: 731

1939 metų rugsėjo 19 d. Tarybinė armija įžengė į Vilnių, Vilniaus gyventojai džiaugsmingai sutiko tarybinius karius-išvaduotojus.

1939 metų kovo 22 d. Lietuvos prezidento A.Smetonos įgaliotas premjeras Mironas, Užsienio reikalų ministras J.Urbšys, Lietuvos pasiuntinys Vokietijoje ir kartu Abvero agentas K.Škirpa “patriotiškai” atiduoda Klaipėdos kraštą nacistinei Vokietijai “istoriniam teisingumui atkurti” , kaip teigiama pačioje sutartyje.

http://www.xn--altiniai-4wb.info/files/istorija/IH00/1939_03_22_Sutartis_d%C4%97l_Klaip%C4%97dos_atidavimo_Vokietijai.IH2407.pdf 

Anksčiau A. Smetona nuolankiai atidavė Vilnių ir Vilniaus kraštą Lenkijai, Europos hienai, kaip ją pavadino Anglijos premjeras V. Čerčilis. Lenkija viena iš pirmųjų 1934 metais pasirašė su nacistine Vokietija Hitlerio-Pilsudskio Nepuolimo paktą ir iki pat 1939-09-01, kai nacistinė Vokietija užpuolė savo “partnerę”, bendradarbiavo su nacistais, laikė juos savo strateginiais partneriais.

1938 metų rugsėjo 29 buvo sudarytas Miuncheno suokalbis su A. Hitleriu. Šį paktą, atvėrusį kelią II Pasauliniam karui, pasirašė Anglijos premjeras Nevilis Čemberlenas, Italijos dučė Benito Musolinis, Prancūzijos ministras pirmininkas Daladjė ir Adolfas Hitleris. Anglija ir Prancūzija ignoravo Tarybų Sąjungos daugkartinius siūlymus sukurti Europoje kolektyvinio saugumo organizaciją, kuri neleistų Europoje kilti karui sparčiai agresyvėjančios Vokietijos iniciatyva. Priešingai, Vakarų šalys atidavė Vokietijai Čekoslovakiją, kurią Vokietija pasidalino su Lenkija ir Vengrija ir tokiu būdu pastūmė A.Hitlerį į Rytus, agresijos prieš Tarybų Sąjungą, II Pasaulinio karo link, faktiškai Vakarai inicijavo patį baisiausią žmonijos istorijoje II Pasaulinį karą. Po Miuncheno suokalbio Vakarų bankininkų išaugintam Vokietijos nacizmui karui su Tarybų Sąjunga trukdė kol kas tik Lenkija. 1939-09-01 Vokietija užpuolė Lenkiją , Anglija ir Prancūzija tyliai  pritarė Vokietijos agresijai, II Pasaulinis karas įžengė į savo  jau negrįžtamą trajektoriją. Per dvi savaites Lenkija buvo sutriuškinta ir  nustojo egzistuoti.

1939-09-17 Į Tarybų Sąjungos Užsienio reikalų ministeriją buvo iškviestas Lenkijos pasiuntinys Maskvoje ir jam buvo įteikta nota, pagal kurią buvo konstatuojama, kad Lenkija kaip tarptautinės teisės subjektas nustojo egzistuoti, Lenkijos Vyriausybė jau paspruko į Rumuniją, Varšuvoje šeimininkauja Vokietijos nacių kariuomenė, todėl Lenkija negali vykdyti savo tarptautinių įsipareigojimų, užtikrinti sienų apsaugą. Tokia situacija kėiė grėsmę Tarybų Sąjungos vakarinių sienų saugumui, TSRS interesams, todėl Tarybų Sąjunga, siekdama apsisaugoti nuo galimų neigiamų Lenkijos griūties pasekmių, įvedė savo karines pajėgas į Vakarų Baltarusijos, Lietuvos žemes pagal taip vadinamą Kerzono liniją, buvusias Rusijos žemes, kurias neteisėtai užgrobė Lenkija pagal 1921 metų Rygos sutartį. 1939 m. spalio 10 d. Maskvoje buvo pasirašyta „Vilniaus bei Vilniaus srities Lietuvos Respublikai perdavimo ir Lietuvos – Sovietų Sąjungos savitarpio pagalbos sutartis“, pagal kurią, be kita ko, Vilnius ir jo kraštas Tarybų Sąjungos buvo grąžintas Lietuvai. Tokį Lietuvos sostinės sugrąžinimą labai sveikino visa Lietuva ir konkrečiai Lietuvos prezidentas A. Smetona.

Pilsudskis turėjo žydrą tokią svajonę : “Aš svajoju kada nors įžengti į Maskvą ir ant Kremliaus sienos užrašyti – kalbėti rusiškai draudžiama”.

Paskui po 1938 metų Miuncheno suokalbio Lenkija kartu su Vokietija ir Vengrija draskys lyg “hiena” (V.Čerčilis) Čekoslovakiją, net iki 1939-09-01, kai Adolfas Hitleris užpuolė pačią “sąjungininkę” Lenkiją, kurs planus, kaip kartu su Vokietija pulti TSRS, o Lenkijos užsienio reikalų ministro Juzefo Beko kabinete ant sienos virš darbo stalo kabos A.Hitlerio, kurį J.Bekas laikė genialiu Vokietijos valstybės vadovu ir strategu, portretas. Nepasisekė tada, dabar lenkų elitas vėl tą patį planuoja su nauju šeimininku – JAV, yra pasiruošusi už savo pinigus įkurti neprognozuojamo tarptautinio nusikaltėlio, agresoriaus, planetos žandaro JAV karo nusikaltėlių karinę bazę Lenkijos teritorijoje. Kaip tai primena Lenkijos kolaboravimą su nacistine Vokietija 1934 – 1939 metais…

Kai tik Lenkija pasijunta laisva nuo įsipareigojimų, garbės ir sąžinės, ten atgimsta Lenkijos imperijos “ot moža do moža” idėjos šalininkai, kurie jau daugybę kartų yra pražudę šalį, Lenkija ima ieškoti sau naujo šemininko, ima ginkluotis, grobia savo kaimynų teritorijas, grasina karu Rusijai ir bando įrodyti pasauliui, kad agresyvi Lenkija yra ne savo netoliaregiškos, neatsakingos politikos, bet svetimos Rytų šalies auka. Ir ta istorinė Lenkijos elito beprotybė tęsiasi, kol neapsikentę dės Lenkijos veidmainystės ir agresijos neateina Rusija ir nepastato lenkų šlėktų į jiems deramą vietą.

JAV marionetinių režimų Ukrainoje, Lenkijoje, Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje paranojiškai isteriški spygavimai apie “Rusijos agresiją” yra tik nevykęs cirko klounų vaidinimas, kuriuo siekiama nukreipti dėmesį nuo tikrovės, nuo realių JAV-NATO karo nusikaltėlių gaujos vykdomų pasiruošimų karinei agresijai prieš Rusiją, nuo JAV-NATO karo nusikaltėlių gaujos puolamosios ginkluotės, šarvuotos technikos, sunkiosios artilerijos, gyvosios jėgos telkimo Rusijos pasienyje, karinės infrastruktūros plėtimo Pabaltijo valstybėse, Lenkijoje, Ukrainoje ir Pabaltijo šalys, šiose šalyse vykdomo kosminio mąsto smegenų plovimo, karo propagandos, tautinės neapykantos rusams kurstymo, vietinių gyventojų sąmonės militarizavimo.

Tačiau visi liberalai-JAV 5 kolona kaip užkeikimą prisimena tik 1939-08-23 Molotovo-Ribentropo Nepuolimo sutartį, kurią Tarybų Sąjunga su nacistine Vokietija sudarė paskutinė, kai visos Europos valstybės jau buvo tokias sutartis pasirašiusios. Kietakakčiai JAV (A.Hitlerio) vergai nieko neišmoko istorijos pamokose 1945 metais ir daro viską, kad šios tragiškos istorijos pamokos būtų kartojamas naujoje 21 amžiaus versijoje, kurioje nebus nei pralaimėjusių, nei nugalėtojų…

Kai užmiršti istoriją, savo praeitį, ji grįžta naujos tragedijos pavidalu. Kai šauni į savo praeitį pistoletu, praeitis atgal iššauna patranka.

Šiandien informacinio karo nusikaltėliai iš demaskuok.lt prisimena tik 1939 m. rugpjūčio 23 d. Molotovo-Ribentropo paktą…

1939 metų rugsėjo 19 d. , Vilnius, gyventojai džiaugsmingai sutinka TSRS kariuomenės karius.

Vladimiro Solovjovo laida “Vakaras su Vladimiru Solovjovu”, 2018-09-20 eteris, skirta 1938-09-29 Miuncheno suokalbiui. Džiaugiuosi, kad mano vertinimai paremti tais pačiais objektyviais faktais, kaip ir gerbiamų ekspertų studijoje.


Originally published on 2018-09-19

Author: Jonas Kovalskis

Source: Jonas Kovalskis

Origins of images: Facebook, Twitter, Wikimedia, Wikipedia, Flickr, Google, Imageinjection & Pinterest.

Read our Disclaimer/Legal Statement!

Donate to Support Us

We would like to ask you to consider a small donation to help our team keep working. We accept no advertising and rely only on you, our readers, to keep us digging the truth on history, global politics and international relations.

[wpedon id=”4696″ align=”left”]

READ MORE!
Inside Kosovo’s Islamist Cauldron
Kacanik, KOSOVO – A plume of smoke hangs over our table in the corner of a dark, shabby café in this rugged town in southern Kosovo. The lanky 19-year-old sitting next to me is chain-smoking through half a pack of L&Ms, his hands trembling as he recalls how he joined one of the world's most brutal militant Islamist groups.Through his neatly trimmed beard, Adem, who asks me not to use his real name for fear of arrest, says he had never even left Kosovo. But two years ago, he found himself on the perilous and far-off Turkey-Syria border -- a ...
READ MORE
The Brexit Vote: What does it Mean?
The EU and NATO are evil institutions.  These two institutions are mechanisms created by Washington in order to destroy the sovereignty of European peoples.  These two institutions give Washington control over the Western world and serve both as cover and enabler of Washington’s aggression.  Without the EU and NATO, Washington could not force Europe and the UK into conflict with Russia, and Washington could not have destroyed seven Muslim countries in 15 years without being isolated as a hated war criminal government, no member of whom could have travelled abroad without being arrested and put on trial.Clearly, the presstitute media ...
READ MORE
Impending Threat to Canadian Democracy: Harper Government’s “Anti-Terrorism Act”
The Harper government’s Bill C-51, or Anti-Terrorism Act, has been in the public domain for over a month. Long enough for us to know that it subverts basic principles of constitutional law, assaults rights of free speech and free assembly, and is viciously anti-democratic.An unprecedented torrent of criticism has been directed against this bill as the government rushes it through Parliament. This has included stern or at least sceptical editorials in all the major newspapers; an open letter, signed by four former Prime Ministers and five former Supreme Court judges, denouncing the bill for exposing Canadians to major violations of ...
READ MORE
Why Israel is Blocking Access to its Archives
Israel is concealing vital records to prevent darkest periods in its history from coming to light, academics sayAl-Jazeera – 9 June 2016Israel is locking away millions of official documents to prevent the darkest episodes in its history from coming to light, civil rights activists and academics have warned as the country’s state archives move online.They claim government officials are concealing vital records needed for historical research, often in violation of Israeli law, in an effort to avoid damaging Israel’s image.The Israeli army has long claimed to be the “most moral” in the world.Accusations of increased secrecy come as Israel marks ...
READ MORE
Lithuania goes to War with Russia
A NATO defense ministers meeting that took place in Brussels on November, 8-9 resulted in the new and very important decisions for the future of Europe.Speaking at a meeting, Secretary General Jens Stoltenberg said it is vital that European roads, ports, bridges and rail networks are able to carry tanks and heavy military equipment. Stoltenberg also added that NATO countries have agreed to cooperate to improve civil infrastructure objects to make them usable for military needs. What does it mean in practice for Europe in general and for the Baltic States in particular?Lithuanian authorities, for example, will for sure try ...
READ MORE
Operation Barbarossa: The 75th Anniversary of the Nazi Invasion of the Soviet Union
Seventy-five years ago Adolf Hitler launched the biggest and most destructive military campaign in history when three million German and allied troops invaded the Soviet Union along a 1,000-mile front.Operation Barbarossa – the codename for the German invasion of Russia - was no ordinary military campaign: it was an ideological and racist war, a war of destruction and extermination that aimed to kill Jews, enslave the Slavic peoples and destroy communism. The result was a war in which 25 million Soviet citizens died, including a million Jews, executed by the SS in 1941-1942 – an action which became the template ...
READ MORE
Documentary Film: “Kosovo: Can You Imagine?” (2009, Canada)
“Kosovo: Can You Imagine?” is a documentary film by Canadian film maker Boris Malagurski, about the Serbs that live in Kosovo and the lack of human rights that they have today, in the 21st century.Most of the Kosovo Serbs have been ethnically cleansed by the Albanians who make up the majority of Kosovo.Kosovo has been under UN administration since 1999 when NATO bombed Serbia for 78 days to halt a crackdown on ethnic Albanian separatism in its province of Kosovo.In the years following the war, thousands of Serbs were expelled from their homes, kidnapped and killed. Their houses, cultural and ...
READ MORE
The Irish Republican Brotherhood
One of the most controversial, influential, and well-known revolutionary organizations in the world was the Irish Republican Army (the IRA) considered to be both patriotic and terrorists.The FeniansIt is of extreme debate the question of its real origin but it is mostly accepted the standpoint that the origins of the IRA are in the Irish Republican Brotherhood (the IRB) or popularly known as the Fenians as it grew out of the Fenian movement.[1] The name is coming from the Irish armed forces in legendary times. The Fenian movement was founded as both the Fenian Brotherhood in the USA by John ...
READ MORE
The Balkans today
After the Russian military victory over the Ottoman Empire in the 1877−1878 Russo-Ottoman War it was signed the San Stefano Treaty between these two states on March 3rd, 1878. According to the treaty, a Greater “San Stefano” Bulgaria, under the direct protection by Russia, had to be established within the borders of the Ottoman Empire. However, an idea of “San Stefano Bulgaria” directly affected three Balkan nations: the Serbs, Greeks and Albanians as some of their ethnic and historical territories had to become part of a Greater Bulgaria. The “San Stefano Bulgaria” was projected by the Russian authorities to cover ...
READ MORE
Trump Buys Lithuania, EU cannot Stop It
The US President Donald Trump is no doubt a successful businessman who rules his country as if it is a huge enterprise. And this kind of management, to his mind, should lead to success. And very often it really works. As a wise leader he uses different tools to reach his goals. Thus, the most cunning one, which the US exploits in Europe – is indirect influence on the EU countries to gain the desired aim. The EU just becomes a tool in “capable hands” of the US.Let us give the simple example. Last week the Ministry of National Defence ...
READ MORE
War between US and Russia Could Be Sooner than Later: “The Danger of a Nuclear War”
Right now the US mainstream media is obsessing over Donald’s alleged womanizing and female groping soap opera as the Clinton’s/MSM’s pruriently entertaining smokescreen, neatly designed to cover up Hillary/Bill’s serial raping and her criminal lead role as enabler/strong armed intimidator of past victims.Meanwhile, barely noticed in a virtual media blackout in the West are at least a half dozen high alert, significant international developments this last weekend that all strongly indicate the extreme danger of a nuclear war breaking out at any time against Russia and its Eastern alliance. Again, do not pay attention to the US deceivers behind their Oz-like curtain ...
READ MORE
Is it an Empire? See the Facts
Origins of images: Facebook, Twitter, Wikimedia, Wikipedia, Flickr, Google, Imageinjection, Public Domain & Pinterest.Read our Disclaimer/Legal Statement!Donate to Support UsWe would like to ask you to consider a small donation to help our team keep working. We accept no advertising and rely only on you, our readers, to keep us digging the truth on history, global politics and international relations.[wpedon id="4696" align="left"]SaveSave
READ MORE
Fifty Years of Imperial Wars: Global Neoliberalism and America’s Drive for World Domination
Over the past 50 years the US and European powers have engaged in countless imperial wars throughout the world. The drive for world supremacy has been clothed in the rhetoric of “world leadership”, the consequences have been devastating for the peoples targeted.  The biggest, longest and most numerous wars have been carried out by the United States.  Presidents from both parties direct and preside over this quest for world power.  The ideology which informs imperialism varies from “anti-communism”in the past to “anti-terrorism”today.Washington’s drive for world domination has used and combined many forms of warfare, including military invasions and occupations; proxy ...
READ MORE
The Paradox of America’s Endless Wars
There is no significant anti-war movement in America because there’s no war to protest. Let me explain. In February 2003, millions of people took to the streets around the world to protest America’s march to war against Iraq. That mass movement failed. The administration of George W. Bush and Dick Cheney had a radical plan for reshaping the Middle East and no protesters, no matter how principled or sensible or determined, were going to stop them in their march of folly. The Iraq War soon joined the Afghan invasion of 2001 as a quagmire and disaster, yet the antiwar movement ...
READ MORE
Vladimir Putin is the Only Leader the West has
A Reuters news report under the names of presstitutes Robin Emmott and Sabine Siebold shows how devoid the West is of honest, intelligent and responsible journalists and government officials. http://uk.reuters.com/article/uk-nato-summit-idUKKCN0ZN2NN First we will examine the dishonesty or incompetence of the reporters and then that of Western government officials.Emmott and Siebold describe NATO as a “Western defense alliance.” Since the Clinton regime NATO has been an alliance for waging offensive war, a war crime under the Nuremberg rules established by the United States. Under the NATO banner a number of countries have been bombed, invaded, and had their governments overthrown by ...
READ MORE
Baltic States Between Russia and a Hard Place
The political and, in some cases, military stand-off between the West and Russia that has unfolded over Ukraine and Syria also includes a number of secondary fronts in which the two actors’ interests clash.The Baltic States, a long dormant political issue, reactivated itself following the Ukrainian coup of 2014, as the leaders of these states believed that they could benefit from fanning the flames of conflict. In that they were likely mistaken, as the status of the Baltics in the future of the European order is far from certain.The coup in Ukraine and the subsequent defection of Crimea from Ukraine ...
READ MORE
CIA:  The Politics of a Global Secret Police Force
The Senate Report’s revelations of CIA torture of suspects following the 9/11 bombing is only the tip of the iceberg.  The Report omits the history and wider scope of violent activity in which the CIA has been and continues to be involved.  CIA organized large scale death squad activities and extreme torture in Vietnam (Phoenix Project);  multiple assassinations of political leaders in the Congo, Chile, Dominican Republic, Vietnam, the Middle East, Central America and elsewhere; the kidnapping and disappearance of suspected activists in Iraq and Afghanistan; massive drug-running and narco-trafficking in the “Golden Triangle” in Southeast Asia and Central America (the Iran-Contra war).The Senate Report fails to locate ...
READ MORE
In Lithuania, some Nazi Killers are also Heroes
It’s not a common occurrence to be able to have a court establish the guilt of a criminal 72 years after his death, but such an opportunity has emerged in Lithuania and will be taking place in a courtroom in Vilnius next week, more precisely on Wednesday, January 16 [2019, editor].Lithuania's President Dalia Grybauskaite: Shouting on Russia but keeping silence about Jonas NoreikaThe circumstances of the case are quite unusual. The charges against the alleged criminal were not brought forward by the government or its prosecutors, but rather by a private individual, who does not represent any political entity, but ...
READ MORE
From Cyprus to Syria: Turkey’s Continued Invasions
On January 20, the Turkish military began an invasion of the Kurdish-controlled Afrin region in northern Syria. Turkey’s government has declared that its operation aims “to preserve Syria’s territorial integrity,” remove “terrorist elements,” and protect civilians.The Independent, however, published the first Western media report from Afrin, and Robert Fisk reports that the list of dead includes infants. “One-year old Wael al-Hussein, a refugee…was killed on 21 January, six-year old Moussab al-Hussein from Idlib (clearly from another refugee family) on the same day,” he writes.Many journalists in Turkey, in the meanwhile, are rubbing their hands. Necati Doğru, a columnist with one ...
READ MORE
The Geopolitics of South-East Europe and the Importance of the Regional Geostrategic Position
PrefaceA geopolitical issue of South-East Europe became of very importance for the scholars, policymakers, and researchers with the question of the dismemberment of the Ottoman Empire as one of the most crucial features of the beginning of the 20th century in European history. A graduate collapsing of the one-time great empire was accelerated and followed by competition and struggling by both, the European Great Powers and the Balkan national states, upon the territorial inheritance of it. While the European Great Powers have the aim to obtain the new spheres of political-economic influence in South-East Europe, followed by the task to ...
READ MORE
Inside Kosovo’s Islamist Cauldron
The Brexit Vote: What does it Mean?
Impending Threat to Canadian Democracy: Harper Government’s “Anti-Terrorism Act”
Why Israel is Blocking Access to its Archives
Lithuania goes to War with Russia
Operation Barbarossa: The 75th Anniversary of the Nazi Invasion of the Soviet Union
Documentary Film: “Kosovo: Can You Imagine?” (2009, Canada)
The Irish Republican Brotherhood
The 1878 San Stefano Treaty and the Albanians
Trump Buys Lithuania, EU cannot Stop It
War between US and Russia Could Be Sooner than Later: “The Danger of a Nuclear War”
Is it an Empire? See the Facts
Fifty Years of Imperial Wars: Global Neoliberalism and America’s Drive for World Domination
The Paradox of America’s Endless Wars
Vladimir Putin is the Only Leader the West has
Baltic States Between Russia and a Hard Place
CIA: The Politics of a Global Secret Police Force
In Lithuania, some Nazi Killers are also Heroes
From Cyprus to Syria: Turkey’s Continued Invasions
The Geopolitics of South-East Europe and the Importance of the Regional Geostrategic Position
FOLLOW US ON OUR SOCIAL PLATFORMS
Share