1939 metų rugsėjo 19 d. Tarybinė armija įžengė į Vilnių

Hits: 117

1939 metų rugsėjo 19 d. Tarybinė armija įžengė į Vilnių, Vilniaus gyventojai džiaugsmingai sutiko tarybinius karius-išvaduotojus.

1939 metų kovo 22 d. Lietuvos prezidento A.Smetonos įgaliotas premjeras Mironas, Užsienio reikalų ministras J.Urbšys, Lietuvos pasiuntinys Vokietijoje ir kartu Abvero agentas K.Škirpa “patriotiškai” atiduoda Klaipėdos kraštą nacistinei Vokietijai “istoriniam teisingumui atkurti” , kaip teigiama pačioje sutartyje.

http://www.xn--altiniai-4wb.info/files/istorija/IH00/1939_03_22_Sutartis_d%C4%97l_Klaip%C4%97dos_atidavimo_Vokietijai.IH2407.pdf 

Anksčiau A. Smetona nuolankiai atidavė Vilnių ir Vilniaus kraštą Lenkijai, Europos hienai, kaip ją pavadino Anglijos premjeras V. Čerčilis. Lenkija viena iš pirmųjų 1934 metais pasirašė su nacistine Vokietija Hitlerio-Pilsudskio Nepuolimo paktą ir iki pat 1939-09-01, kai nacistinė Vokietija užpuolė savo “partnerę”, bendradarbiavo su nacistais, laikė juos savo strateginiais partneriais.

1938 metų rugsėjo 29 buvo sudarytas Miuncheno suokalbis su A. Hitleriu. Šį paktą, atvėrusį kelią II Pasauliniam karui, pasirašė Anglijos premjeras Nevilis Čemberlenas, Italijos dučė Benito Musolinis, Prancūzijos ministras pirmininkas Daladjė ir Adolfas Hitleris. Anglija ir Prancūzija ignoravo Tarybų Sąjungos daugkartinius siūlymus sukurti Europoje kolektyvinio saugumo organizaciją, kuri neleistų Europoje kilti karui sparčiai agresyvėjančios Vokietijos iniciatyva. Priešingai, Vakarų šalys atidavė Vokietijai Čekoslovakiją, kurią Vokietija pasidalino su Lenkija ir Vengrija ir tokiu būdu pastūmė A.Hitlerį į Rytus, agresijos prieš Tarybų Sąjungą, II Pasaulinio karo link, faktiškai Vakarai inicijavo patį baisiausią žmonijos istorijoje II Pasaulinį karą. Po Miuncheno suokalbio Vakarų bankininkų išaugintam Vokietijos nacizmui karui su Tarybų Sąjunga trukdė kol kas tik Lenkija. 1939-09-01 Vokietija užpuolė Lenkiją , Anglija ir Prancūzija tyliai  pritarė Vokietijos agresijai, II Pasaulinis karas įžengė į savo  jau negrįžtamą trajektoriją. Per dvi savaites Lenkija buvo sutriuškinta ir  nustojo egzistuoti.

1939-09-17 Į Tarybų Sąjungos Užsienio reikalų ministeriją buvo iškviestas Lenkijos pasiuntinys Maskvoje ir jam buvo įteikta nota, pagal kurią buvo konstatuojama, kad Lenkija kaip tarptautinės teisės subjektas nustojo egzistuoti, Lenkijos Vyriausybė jau paspruko į Rumuniją, Varšuvoje šeimininkauja Vokietijos nacių kariuomenė, todėl Lenkija negali vykdyti savo tarptautinių įsipareigojimų, užtikrinti sienų apsaugą. Tokia situacija kėiė grėsmę Tarybų Sąjungos vakarinių sienų saugumui, TSRS interesams, todėl Tarybų Sąjunga, siekdama apsisaugoti nuo galimų neigiamų Lenkijos griūties pasekmių, įvedė savo karines pajėgas į Vakarų Baltarusijos, Lietuvos žemes pagal taip vadinamą Kerzono liniją, buvusias Rusijos žemes, kurias neteisėtai užgrobė Lenkija pagal 1921 metų Rygos sutartį. 1939 m. spalio 10 d. Maskvoje buvo pasirašyta „Vilniaus bei Vilniaus srities Lietuvos Respublikai perdavimo ir Lietuvos – Sovietų Sąjungos savitarpio pagalbos sutartis“, pagal kurią, be kita ko, Vilnius ir jo kraštas Tarybų Sąjungos buvo grąžintas Lietuvai. Tokį Lietuvos sostinės sugrąžinimą labai sveikino visa Lietuva ir konkrečiai Lietuvos prezidentas A. Smetona.

Pilsudskis turėjo žydrą tokią svajonę : “Aš svajoju kada nors įžengti į Maskvą ir ant Kremliaus sienos užrašyti – kalbėti rusiškai draudžiama”.

Paskui po 1938 metų Miuncheno suokalbio Lenkija kartu su Vokietija ir Vengrija draskys lyg “hiena” (V.Čerčilis) Čekoslovakiją, net iki 1939-09-01, kai Adolfas Hitleris užpuolė pačią “sąjungininkę” Lenkiją, kurs planus, kaip kartu su Vokietija pulti TSRS, o Lenkijos užsienio reikalų ministro Juzefo Beko kabinete ant sienos virš darbo stalo kabos A.Hitlerio, kurį J.Bekas laikė genialiu Vokietijos valstybės vadovu ir strategu, portretas. Nepasisekė tada, dabar lenkų elitas vėl tą patį planuoja su nauju šeimininku – JAV, yra pasiruošusi už savo pinigus įkurti neprognozuojamo tarptautinio nusikaltėlio, agresoriaus, planetos žandaro JAV karo nusikaltėlių karinę bazę Lenkijos teritorijoje. Kaip tai primena Lenkijos kolaboravimą su nacistine Vokietija 1934 – 1939 metais…

Kai tik Lenkija pasijunta laisva nuo įsipareigojimų, garbės ir sąžinės, ten atgimsta Lenkijos imperijos “ot moža do moža” idėjos šalininkai, kurie jau daugybę kartų yra pražudę šalį, Lenkija ima ieškoti sau naujo šemininko, ima ginkluotis, grobia savo kaimynų teritorijas, grasina karu Rusijai ir bando įrodyti pasauliui, kad agresyvi Lenkija yra ne savo netoliaregiškos, neatsakingos politikos, bet svetimos Rytų šalies auka. Ir ta istorinė Lenkijos elito beprotybė tęsiasi, kol neapsikentę dės Lenkijos veidmainystės ir agresijos neateina Rusija ir nepastato lenkų šlėktų į jiems deramą vietą.

JAV marionetinių režimų Ukrainoje, Lenkijoje, Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje paranojiškai isteriški spygavimai apie “Rusijos agresiją” yra tik nevykęs cirko klounų vaidinimas, kuriuo siekiama nukreipti dėmesį nuo tikrovės, nuo realių JAV-NATO karo nusikaltėlių gaujos vykdomų pasiruošimų karinei agresijai prieš Rusiją, nuo JAV-NATO karo nusikaltėlių gaujos puolamosios ginkluotės, šarvuotos technikos, sunkiosios artilerijos, gyvosios jėgos telkimo Rusijos pasienyje, karinės infrastruktūros plėtimo Pabaltijo valstybėse, Lenkijoje, Ukrainoje ir Pabaltijo šalys, šiose šalyse vykdomo kosminio mąsto smegenų plovimo, karo propagandos, tautinės neapykantos rusams kurstymo, vietinių gyventojų sąmonės militarizavimo.

Tačiau visi liberalai-JAV 5 kolona kaip užkeikimą prisimena tik 1939-08-23 Molotovo-Ribentropo Nepuolimo sutartį, kurią Tarybų Sąjunga su nacistine Vokietija sudarė paskutinė, kai visos Europos valstybės jau buvo tokias sutartis pasirašiusios. Kietakakčiai JAV (A.Hitlerio) vergai nieko neišmoko istorijos pamokose 1945 metais ir daro viską, kad šios tragiškos istorijos pamokos būtų kartojamas naujoje 21 amžiaus versijoje, kurioje nebus nei pralaimėjusių, nei nugalėtojų…

Kai užmiršti istoriją, savo praeitį, ji grįžta naujos tragedijos pavidalu. Kai šauni į savo praeitį pistoletu, praeitis atgal iššauna patranka.

Šiandien informacinio karo nusikaltėliai iš demaskuok.lt prisimena tik 1939 m. rugpjūčio 23 d. Molotovo-Ribentropo paktą…

1939 metų rugsėjo 19 d. , Vilnius, gyventojai džiaugsmingai sutinka TSRS kariuomenės karius.

Vladimiro Solovjovo laida “Vakaras su Vladimiru Solovjovu”, 2018-09-20 eteris, skirta 1938-09-29 Miuncheno suokalbiui. Džiaugiuosi, kad mano vertinimai paremti tais pačiais objektyviais faktais, kaip ir gerbiamų ekspertų studijoje.


Originally published on 2018-09-19

Author: Jonas Kovalskis

Source: Jonas Kovalskis

Origins of images: Facebook, Twitter, Wikimedia, Wikipedia, Flickr, Google, Imageinjection & Pinterest.

Read our Disclaimer/Legal Statement!

Donate to Support Us

We would like to ask you to consider a small donation to help our team keep working. We accept no advertising and rely only on you, our readers, to keep us digging the truth on history, global politics and international relations.

READ MORE!
The Cold War and Its Origins: The Inception of the Soviet Union (1917-1950)
The media is currently in the midst of an anti-Russian hysteria that many have dubbed Cold War 2.0. Of course the first cold war never really ended as the wars in Yugoslavia, Chechnya, and even Afghanistan were aimed at Russia as was the relentless NATO expansion. This manufactured panic is a form of psychological warfare that went into high gear during the Sochi Olympics in 2014 as the US was working to launch a fascist coup in Ukraine. Since most ordinary people would be shocked to discover that Nazis had been installed in power in Ukraine an anti-Russian hysteria was ...
READ MORE
Contribution of US Capitalism to Nazi Germany’s War Economy
This past weekend saw Russians parading in celebration of the anniversary of their costly victory over Nazi Germany. Millions marched throughout Russia, holding photographs of their fallen family members in bittersweet remembrance. To this archival research peoples historian’s knowledge there was no public reminder that Hitler’s armed forces were built up by the West in open violation of the Versailles Treaty’s prohibitions in expectation of Hitler fulfilling his threats to invade the Soviet Union. There is simply no way impoverished Nazi Germany could have on its own built its Armed Forces up to number one military in the world during the ...
READ MORE
Demonization of Russia in a New Cold War Era
In examining the future, we must look to the past. As we watch the media today, we are spoon fed more and more propaganda and fear of the unknown, that we should be afraid of the unknown and have full faith that our government is keeping us safe from the unknown. But by looking at media today, those of us who are old enough will be reminded of the era of Cold War news articles, hysteria of how the Russians would invade and how we should duck and cover under tables in our kitchens for the ensuing nuclear war. Under this mass ...
READ MORE
Putin’s New World Order
Is Vladimir Putin the most popular Russian leader of all time? It certainly looks like it. In a recent survey conducted by the All-Russia Public Opinion Research Center,  Putin’s public approval rating soared to an eye-popping 86 percent, which is twice that of Obama’s when he left office in 2016.  And what’s more surprising is that Putin’s popularity has held up through a severe economic slump and nearly two decades in office. Unlike most politicians, whose shelf-life is somewhere between 4 to 8 years, the public’s admiration for Putin has only grown stronger over time. And the phenom is not limited to Russia either.  According to a recent survey by the pollster YouGov, “Putin is the third most admired man in Egypt, the fourth in China, ...
READ MORE
Krymas: Rusijos aneksija ar JAV/NATO/ES agresija?
Šį straipsnį paskatino parašyti JAV specialiųjų tarnybų bei Lietuvos politinio elito sukelta ir eskaluojama plataus masto karo su Rusija propaganda ir tautinės nesantaikos kurstymas visame pasaulyje ir ypač Lietuvos viešoje erdvėje. Masinės Vakarų informacinės agresijos prieš Rusiją pretekstu tapo globalinė JAV-NATO karo nusikaltėlių gaujos klastotė 2014-03-16 Krymo pusiasalio gyventojų referendumo rezultatai ir jų pagrindu įvykęs Krymo prisijungimas prie Rusijos, savo istorinės, etninės Tėvynės. Vakarų reakcija į šį absoliučiai teisėtą Krymo gyventojų pasirinkimą, Vakarų inicijuotas ekonominis karas prieš Rusiją yra absoliučiai neteisėti tarptautinės teisės požiūriu – Vakarų sankcijos Rusijai už Krymo prisijungimą yra tik dar vienas globalinis JAV-NATO valstybių tarptautinis nusikaltimas. ...
READ MORE
The Geopolitics of South-East Europe and the Importance of the Regional Geostrategic Position
PrefaceA geopolitical issue of South-East Europe became of very importance for the scholars, policymakers, and researchers with the question of the dismemberment of the Ottoman Empire as one of the most crucial features of the beginning of the 20th century in European history. A graduate collapsing of the one-time great empire was accelerated and followed by competition and struggling by both, the European Great Powers and the Balkan national states, upon the territorial inheritance of it. While the European Great Powers have the aim to obtain the new spheres of political-economic influence in South-East Europe, followed by the task to ...
READ MORE
A Liberal Democracy, a Market Capitalist Economy and the Permanent Wars
War is not an anomaly, nor an exception to the rule, it has always been with us and it might always be. Militarism and its practice in war are subcategories of waste (the harmful things we produce such as pollution and bombs) and domains of accumulation themselves. They are also prerequisites for the expansion of capital and its market economy. Much is done to portray war as an inherent attribute of human fallibility or an unintended consequence. However, mainstream concepts associated with the promotion of the market economy are weapons of the ruling class. They are all laced with poison. ...
READ MORE
The US/NATO Orchestration of the 2014 Maidan Coup in Ukraine
The 70 Years of NATO: From War to War,by the Italian Committee No War No NATODocumentation presented at the International Conference on the 70th Anniversary of NATO, Florence, April 7, 20191. The operation conducted by the USA and NATO in Ukraine began in 1991 after the Soviet Union collapsed and the Warsaw Pact, which was a part of the Soviet Union, also disintegrated. The United States and its European allies moved immediately to take full advantage of the new geopolitical situation.2. Ukraine – whose territory acts as a buffer between NATO and Russia and is crossed by energy corridors between Russia and the ...
READ MORE
The Rabidly Hypocritical EU
Unlike America under Donald Trump, who is proudly psychopathic and went so far as to blurt out that his followers would accept his leadership even if he were to shoot someone on Fifth Avenue, the European Union is so rabidly hypocritical (Trump would probably call it "politically correct") that its leaders routinely moralize about 'human rights and democracy' even while their governments indiscriminately rob and slaughter people in foreign lands (as will be documented here). EU leaders assist U.S.-led atrocities while using prettier language to describe their alleged motivation for these policies. Though the U.S. Government also occasionally employs such ...
READ MORE
A Short History of An Interwar Yugoslavia (1918‒1941)
Yugoslavia (the “land of South Slavs”) was a Balkan multi-ethnic state which emerged from the ruins of the Austrian-Hungarian Monarchy (est. 1867) and was officially announced to exist on December 1st, 1918 under the original name of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes.[i] The name was changed in June 1929 to the Kingdom of Yugoslavia. The country existed under such name till April 1941 when it was destroyed, occupied, and divided by the Axis Powers and their Balkan satellites. Legally, the state emerged from the 1917 Corfu Pact signed by the Government of Serbia on one hand and the ...
READ MORE
Baltic States Sacrifice Economy on Altar of Politics
Making negative statements concerning Russia, the Baltic States set Moscow against themselves and force it to respond. Especially they irritate it making unproven warlike statements for the sake of “common line” of the EU or NATO on the issue. But as John Steinbeck said “all war is a symptom of man’s failure as a thinking animal.”After major information campaign in the Baltic States aimed to discredit Zapad 2017 military exercise, Russia tries to find the most vulnerable places to hurt the Baltic States. It is absolutely evident, that such sphere is economy. For a long time Latvia, Lithuania and Estonia ...
READ MORE
Lithuania goes to War with Russia
A NATO defense ministers meeting that took place in Brussels on November, 8-9 resulted in the new and very important decisions for the future of Europe. Speaking at a meeting, Secretary General Jens Stoltenberg said it is vital that European roads, ports, bridges and rail networks are able to carry tanks and heavy military equipment. Stoltenberg also added that NATO countries have agreed to cooperate to improve civil infrastructure objects to make them usable for military needs. What does it mean in practice for Europe in general and for the Baltic States in particular? Lithuanian authorities, for example, will for sure try ...
READ MORE
US Foreign Policy: Hegemony or Stability, not Both
US foreign policy has for decades been predicated on achieving and maintaining global peace, security and stability. In reality, it has for over a century constituted an overreaching desire to achieve and maintain global hegemony. And where US efforts focus on achieving hegemony, division and destruction follow. From the Middle East to Eastern Europe, and from Southeast Asia to the Korean Peninsula, US intervention politically or militarily all but guarantee escalating tensions, uncertain futures, socioeconomic instability and even armed conflict. The Middle East and North Africa   US efforts in the Middle East since the conclusion of the first World War have focused ...
READ MORE
Nuclear Weapons in Lithuania: Defence against Russia or Target for Terrorists?
A complex geopolitical situation in the region forces the Baltic States and their NATO allies to take unprecedented efforts to increase defence capabilities to counter potential aggressors. A new Lithuanian military strategy approved in March describes Russia actions along with terrorism as the main threats for the security of Lithuania, as reported by Delfi. Unfortunately for pacifists, the Alliance and Russia today are arming and demonstrating their military power. They constantly compare their armed forces’ strength and capabilities, conduct large-scale military exercises, respond to each other by deploying new contingents and military equipment closer and closer to the NATO-Russian border. The Baltic ...
READ MORE
How the United States Bombed the USSR on October 8, 1950
Few people know that, in fact, in those years, overseas aircraft inflicted an unpunished blow on the Soviet territory. It happened in the Far East in October 1950.On October 8, 1950, at 4.17 p.m. local time, two Lockheed F-80C Lockheed "Schutting Star (Meteor)" violated the state border of the USSR and, having deepening into the territory for almost a hundred kilometers, attacked the Soviet military airfield Suhaya Rechka 165 kilometers from Vladivostok, in the Hasan district. As a result of firing by the US Air Force seven Soviet squadron aircraft were damaged, one completely burnt  in the parking lot.That autumn ...
READ MORE
Jonas Noreika: Nazi Collaborator or National Hero? A Test for Lithuania
For the tiny village of Sukioniai in western Lithuania, the exploits of General Storm, a local anti-Communist hero executed by the Soviet secret police in 1947, have long been a source of pride. The village school is named after him, and his struggles against the Soviet Union are also honored with a memorial carved from stone next to the farm where he was born. All along, though, there have been persistent whispers that General Storm, whose real name was Jonas Noreika, also helped the Nazis kill Jews. But these were largely discounted as the work of ill-willed outsiders serving a well-orchestrated ...
READ MORE
The Collapsing of Yugoslavia (1981‒1990)
Tito’s policy in the 1970s of the so-called “encourage and suppress” for the sake to struggle against politically undesirable and threatening ethnic nationalisms especially the Croat and the Serb ones appeared to be incoherent one. In another words, while some ethnic nationalisms and their ideologies were considered to be dangerous to the system and, therefore, were suppressed and their advocates were jailed or banned from employment[i] (the case, for instance, of the Serbian dissident professors from Belgrade University), other nationalisms, supposed to be non-dangerous for the regime were encouraged by the local Communist elites (for instance, the Albanian nationalism in ...
READ MORE
Kosovo History – Second Part
Kosovo and Metohia, two central regions of perennial Serbia, are the very essence of Serbian spiritual, cultural identity and statehood since Middle Ages to date. Fertile and clement planes of Kosovo with mild climate, and reach in water resources, with high mountain chains bordering with Albania have been good-blessed environment for a fruitful development of the highest achievements in all fields in medieval Serbia. The cultural and demographic strength of the Serbs is best illustrated by the presence of 1.500 monuments of Serbian culture identified so far. Numerous outstanding noble Serbian families used to live in these regions, as families ...
READ MORE
Nationalism Rising: A Torchlight March for Lithuania
I am surrounded by sea of people, all marching with torches. A chant begins: Lye Tu Vah! Lye Tu Vah! Lye Tu Vah! The chant becomes a roar and then dies away. It is patriotic Lithuanians shouting out the name of their country as they march through the streets of their capital city, Vilnius. We are celebrating the 101st anniversary of the restoration of Lithuania as an independent state. I feel a great surge of emotion as I join the chanting, swept away by the love these people feel for each other and for their land.We march to Cathedral Square, ...
READ MORE
Breaking the Constitution: Lithuania Seeks the Permanent Presence of the U.S. Troops on its Territory
As it appears Lithuania expects major changes in the near future. Lithuanian Foreign Minister Linas Linkevičius was on an official visit to the United States of America from the 20 to the 24 of February 2017. During a visit he said that Lithuania seeks the permanent presence of United States troops in its territory. "We have requested stationing of military forces in our country on a more permanent basis - not only rotational but also more permanent," the minister told BNS in the telephone interview from Washington D.C. Linas Linkevicius' call for the permanent presence of United States troops in Lithuania territory ...
READ MORE
The Cold War and Its Origins: The Inception of the Soviet Union (1917-1950)
Contribution of US Capitalism to Nazi Germany’s War Economy
Demonization of Russia in a New Cold War Era
Putin’s New World Order
Krymas: Rusijos aneksija ar JAV/NATO/ES agresija?
The Geopolitics of South-East Europe and the Importance of the Regional Geostrategic Position
A Liberal Democracy, a Market Capitalist Economy and the Permanent Wars
The US/NATO Orchestration of the 2014 Maidan Coup in Ukraine
The Rabidly Hypocritical EU
A Short History of An Interwar Yugoslavia (1918‒1941)
Baltic States Sacrifice Economy on Altar of Politics
Lithuania goes to War with Russia
US Foreign Policy: Hegemony or Stability, not Both
Nuclear Weapons in Lithuania: Defence against Russia or Target for Terrorists?
How the United States Bombed the USSR on October 8, 1950
Jonas Noreika: Nazi Collaborator or National Hero? A Test for Lithuania
The Collapsing of Yugoslavia (1981‒1990)
Kosovo History – Second Part
Nationalism Rising: A Torchlight March for Lithuania
Breaking the Constitution: Lithuania Seeks the Permanent Presence of the U.S. Troops on its Territory
Policraticus

Written by Policraticus

SHORT LEGAL DISCLAIMER: The website’s owner & editor-in-chief has no official position on any issue published at this website. The views of the authors presented at this website do not necessarily coincide with the opinion of the owner & editor-in-chief of the website. The contents of all material (articles, books, photos, videos…) are of sole responsibility of the authors. The owner & editor-in-chief of this website is not morally, scientifically or legally responsible for any inaccurate or incorrect statement in the contents of all material found on this website. The owner & editor-in-chief of this website is not responsible for the content of external internet sites. No advertising, government or corporate funding for the functioning of this website. The owner & editor-in-chief and authors are not morally, scientifically or legally responsible for any inaccurate or incorrect statement in the text and material found on the website www.global-politics.eu

Website: http://www.global-politics.eu