Europe, History, Lithuania

1939 metų rugsėjo 19 d. Tarybinė armija įžengė į Vilnių

Hits: 734

1939 metų rugsėjo 19 d. Tarybinė armija įžengė į Vilnių, Vilniaus gyventojai džiaugsmingai sutiko tarybinius karius-išvaduotojus.

1939 metų kovo 22 d. Lietuvos prezidento A.Smetonos įgaliotas premjeras Mironas, Užsienio reikalų ministras J.Urbšys, Lietuvos pasiuntinys Vokietijoje ir kartu Abvero agentas K.Škirpa “patriotiškai” atiduoda Klaipėdos kraštą nacistinei Vokietijai “istoriniam teisingumui atkurti” , kaip teigiama pačioje sutartyje.

http://www.xn--altiniai-4wb.info/files/istorija/IH00/1939_03_22_Sutartis_d%C4%97l_Klaip%C4%97dos_atidavimo_Vokietijai.IH2407.pdf 

Anksčiau A. Smetona nuolankiai atidavė Vilnių ir Vilniaus kraštą Lenkijai, Europos hienai, kaip ją pavadino Anglijos premjeras V. Čerčilis. Lenkija viena iš pirmųjų 1934 metais pasirašė su nacistine Vokietija Hitlerio-Pilsudskio Nepuolimo paktą ir iki pat 1939-09-01, kai nacistinė Vokietija užpuolė savo “partnerę”, bendradarbiavo su nacistais, laikė juos savo strateginiais partneriais.

1938 metų rugsėjo 29 buvo sudarytas Miuncheno suokalbis su A. Hitleriu. Šį paktą, atvėrusį kelią II Pasauliniam karui, pasirašė Anglijos premjeras Nevilis Čemberlenas, Italijos dučė Benito Musolinis, Prancūzijos ministras pirmininkas Daladjė ir Adolfas Hitleris. Anglija ir Prancūzija ignoravo Tarybų Sąjungos daugkartinius siūlymus sukurti Europoje kolektyvinio saugumo organizaciją, kuri neleistų Europoje kilti karui sparčiai agresyvėjančios Vokietijos iniciatyva. Priešingai, Vakarų šalys atidavė Vokietijai Čekoslovakiją, kurią Vokietija pasidalino su Lenkija ir Vengrija ir tokiu būdu pastūmė A.Hitlerį į Rytus, agresijos prieš Tarybų Sąjungą, II Pasaulinio karo link, faktiškai Vakarai inicijavo patį baisiausią žmonijos istorijoje II Pasaulinį karą. Po Miuncheno suokalbio Vakarų bankininkų išaugintam Vokietijos nacizmui karui su Tarybų Sąjunga trukdė kol kas tik Lenkija. 1939-09-01 Vokietija užpuolė Lenkiją , Anglija ir Prancūzija tyliai  pritarė Vokietijos agresijai, II Pasaulinis karas įžengė į savo  jau negrįžtamą trajektoriją. Per dvi savaites Lenkija buvo sutriuškinta ir  nustojo egzistuoti.

1939-09-17 Į Tarybų Sąjungos Užsienio reikalų ministeriją buvo iškviestas Lenkijos pasiuntinys Maskvoje ir jam buvo įteikta nota, pagal kurią buvo konstatuojama, kad Lenkija kaip tarptautinės teisės subjektas nustojo egzistuoti, Lenkijos Vyriausybė jau paspruko į Rumuniją, Varšuvoje šeimininkauja Vokietijos nacių kariuomenė, todėl Lenkija negali vykdyti savo tarptautinių įsipareigojimų, užtikrinti sienų apsaugą. Tokia situacija kėiė grėsmę Tarybų Sąjungos vakarinių sienų saugumui, TSRS interesams, todėl Tarybų Sąjunga, siekdama apsisaugoti nuo galimų neigiamų Lenkijos griūties pasekmių, įvedė savo karines pajėgas į Vakarų Baltarusijos, Lietuvos žemes pagal taip vadinamą Kerzono liniją, buvusias Rusijos žemes, kurias neteisėtai užgrobė Lenkija pagal 1921 metų Rygos sutartį. 1939 m. spalio 10 d. Maskvoje buvo pasirašyta „Vilniaus bei Vilniaus srities Lietuvos Respublikai perdavimo ir Lietuvos – Sovietų Sąjungos savitarpio pagalbos sutartis“, pagal kurią, be kita ko, Vilnius ir jo kraštas Tarybų Sąjungos buvo grąžintas Lietuvai. Tokį Lietuvos sostinės sugrąžinimą labai sveikino visa Lietuva ir konkrečiai Lietuvos prezidentas A. Smetona.

Pilsudskis turėjo žydrą tokią svajonę : “Aš svajoju kada nors įžengti į Maskvą ir ant Kremliaus sienos užrašyti – kalbėti rusiškai draudžiama”.

Paskui po 1938 metų Miuncheno suokalbio Lenkija kartu su Vokietija ir Vengrija draskys lyg “hiena” (V.Čerčilis) Čekoslovakiją, net iki 1939-09-01, kai Adolfas Hitleris užpuolė pačią “sąjungininkę” Lenkiją, kurs planus, kaip kartu su Vokietija pulti TSRS, o Lenkijos užsienio reikalų ministro Juzefo Beko kabinete ant sienos virš darbo stalo kabos A.Hitlerio, kurį J.Bekas laikė genialiu Vokietijos valstybės vadovu ir strategu, portretas. Nepasisekė tada, dabar lenkų elitas vėl tą patį planuoja su nauju šeimininku – JAV, yra pasiruošusi už savo pinigus įkurti neprognozuojamo tarptautinio nusikaltėlio, agresoriaus, planetos žandaro JAV karo nusikaltėlių karinę bazę Lenkijos teritorijoje. Kaip tai primena Lenkijos kolaboravimą su nacistine Vokietija 1934 – 1939 metais…

Kai tik Lenkija pasijunta laisva nuo įsipareigojimų, garbės ir sąžinės, ten atgimsta Lenkijos imperijos “ot moža do moža” idėjos šalininkai, kurie jau daugybę kartų yra pražudę šalį, Lenkija ima ieškoti sau naujo šemininko, ima ginkluotis, grobia savo kaimynų teritorijas, grasina karu Rusijai ir bando įrodyti pasauliui, kad agresyvi Lenkija yra ne savo netoliaregiškos, neatsakingos politikos, bet svetimos Rytų šalies auka. Ir ta istorinė Lenkijos elito beprotybė tęsiasi, kol neapsikentę dės Lenkijos veidmainystės ir agresijos neateina Rusija ir nepastato lenkų šlėktų į jiems deramą vietą.

JAV marionetinių režimų Ukrainoje, Lenkijoje, Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje paranojiškai isteriški spygavimai apie “Rusijos agresiją” yra tik nevykęs cirko klounų vaidinimas, kuriuo siekiama nukreipti dėmesį nuo tikrovės, nuo realių JAV-NATO karo nusikaltėlių gaujos vykdomų pasiruošimų karinei agresijai prieš Rusiją, nuo JAV-NATO karo nusikaltėlių gaujos puolamosios ginkluotės, šarvuotos technikos, sunkiosios artilerijos, gyvosios jėgos telkimo Rusijos pasienyje, karinės infrastruktūros plėtimo Pabaltijo valstybėse, Lenkijoje, Ukrainoje ir Pabaltijo šalys, šiose šalyse vykdomo kosminio mąsto smegenų plovimo, karo propagandos, tautinės neapykantos rusams kurstymo, vietinių gyventojų sąmonės militarizavimo.

Tačiau visi liberalai-JAV 5 kolona kaip užkeikimą prisimena tik 1939-08-23 Molotovo-Ribentropo Nepuolimo sutartį, kurią Tarybų Sąjunga su nacistine Vokietija sudarė paskutinė, kai visos Europos valstybės jau buvo tokias sutartis pasirašiusios. Kietakakčiai JAV (A.Hitlerio) vergai nieko neišmoko istorijos pamokose 1945 metais ir daro viską, kad šios tragiškos istorijos pamokos būtų kartojamas naujoje 21 amžiaus versijoje, kurioje nebus nei pralaimėjusių, nei nugalėtojų…

Kai užmiršti istoriją, savo praeitį, ji grįžta naujos tragedijos pavidalu. Kai šauni į savo praeitį pistoletu, praeitis atgal iššauna patranka.

Šiandien informacinio karo nusikaltėliai iš demaskuok.lt prisimena tik 1939 m. rugpjūčio 23 d. Molotovo-Ribentropo paktą…

1939 metų rugsėjo 19 d. , Vilnius, gyventojai džiaugsmingai sutinka TSRS kariuomenės karius.

Vladimiro Solovjovo laida “Vakaras su Vladimiru Solovjovu”, 2018-09-20 eteris, skirta 1938-09-29 Miuncheno suokalbiui. Džiaugiuosi, kad mano vertinimai paremti tais pačiais objektyviais faktais, kaip ir gerbiamų ekspertų studijoje.


Originally published on 2018-09-19

Author: Jonas Kovalskis

Source: Jonas Kovalskis

Origins of images: Facebook, Twitter, Wikimedia, Wikipedia, Flickr, Google, Imageinjection & Pinterest.

Read our Disclaimer/Legal Statement!

Donate to Support Us

We would like to ask you to consider a small donation to help our team keep working. We accept no advertising and rely only on you, our readers, to keep us digging the truth on history, global politics and international relations.

[wpedon id=”4696″ align=”left”]

READ MORE!
It is Time to Call Radio “Liberty” What It is: Radio Gestapo America
Radio “Liberty” has always been a propaganda ministry. Formerly its propaganda was directed against the Soviet Union. Today it is directed against distinguished Americans who are known and respected for their allegiance to the truth.Radio Liberty’s latest target is an American scholar who is far more widely respected than Radio Liberty. Like everything else in Washington, the two-bit propaganda ministry is carried away by hubris and a mistaken opinion of its own importance.A Radio Liberty non-entity named Carl Schreck, of whom no one has ever heard has declared America’s most distinguished Russian scholar, Stephen Cohen, to be “a Putin apologist.”Stephen ...
READ MORE
Ukraine: Zbig’s Grand Chessboard – How the West was Checkmated
A quick review of Ukraine,  Zbig’s Grand Chessboard – How the West Was Checkmated is simple – this amazing work should be in everyone’s reading library.  Anyone who cares to understand the situation of what has happened, and is happening in Ukraine needs to read this book.  It covers the history of the dissolution of the USSR, the resulting creation of Ukraine, and the history of the U.S.’ attempts through various government and non-government organizations (e.g. Soros) towards the first failed colour revolution (Orange, 2004), then on towards the second attempt resulting in the successful installation of the noenazi puppet ...
READ MORE
Race, Racialism, and Politics
Preface It is a very linguistic fact that the term “race” exists in all languages derived from the Latin one. For instance, the meaning of this term is identical in English and French like in some other languages or very similar regarding the meaning. However, the term “race”, basically, refers in all of those Latin derived languages to a group of people who are sharing a common origin. Nevertheless, therefore, the term is not clearly distinguishable from very similar terms of “ethnicity” or “nationality”.[1]Before 1945Historically, it was not up to the mid-19th century that any account of race became to ...
READ MORE
Conrad Von Hetzendorf: The General Who Demanded War on Serbia 25 Times in a Year
In time when (on the occasion of the 100th anniversary since WWI ended) we face almost daily attempts to reinterpret and revision the role of Serbia in the outbreak of the Great War, all in order to push aside well established facts of who and what for the war started, it is Her majesty history that reminds us of Chief of staff of the Austro-Hungarian army, who was obsessed with the idea that the Austro-Hungarian empire can be preserved only if it attacks and conquers Serbia .Relations between Serbia and Austro-Hungary were tense from the moment when the Congress of ...
READ MORE
Neocon Imperialism, 9/11, and the Attacks on Afghanistan and Iraq
One way to understand the effect of 9/11, in most general terms, is to see that it allowed the agenda developed in the 1990s by neoconservatives—-often called simply “neocons”—to be implemented. There is agreement on this point across the political spectrum. From the right, for example, Stefan Halper and Jonathan Clarke say that 9/11 allowed the “preexisting ideological agenda” of the neoconservatives to be “taken off the shelf . . . and relabeled as the response to terror.”1 Stephen Sniegoski, writing from the left, says that “it was only the traumatic effects of the 9/11 terrorism that enabled the agenda ...
READ MORE
To Hell and Back: Hiroshima, Nagasaki and American Nuclear Denial
“To Hell and Back” is a phrase that can bear a pretty heavy metaphorical load when it comes to talking about the atomic bombings of Nagasaki and Hiroshima. It’s also the title of a book by Charles Pellegrino.Pellegrino’s book is a moving and grueling close-up look at the horrors experienced by the people of Hiroshima and Nagasaki both on the day of the bombing and in the days and years afterward. I have the heart of a dried-up raisin but even I got a little teary in places.There are few opportunities for inspiring “triumph of the human spirit” narratives amid ...
READ MORE
Аbout a Greater Serbia
The Western-backed myth of a Greater SerbiaMuch space, time and efforts have been devoted in the recent history of West Balkans, and in particular in the latest political upheavals, about the alleged project of a Greater Serbia especially by the Western authors either academic scholars or journalists.[1] The issue must be, however, considered together with its counterparts from Croatia (a Greater Croatia) and Albania (a Greater Albania). There are two focal questions that arose here:Were all these projects serious and what was the origin of this maximalist concept of forming the national states in the otherwise ethnically mixed area?Whose exact ...
READ MORE
Kosovo’s Path from Secular Nation to Europe’s Jihadist Stronghold
In front of socialist era high-rise blocks, Bill Clinton waves to the Kosovars. Kosovo Albanians built the statue in the capital, Pristina, in gratitude for the bombing of then Yugoslavia by NATO in 1999, which a few years later led to independence.U.S. and Albanian flags flutter alongside each other on the rooftops. In no other Muslim country in the world is the United States as popular as here in Kosovo. On the square in front of the statue, young women stand around in their skirts and head scarves.This is one facet of the young state. The other is only a ...
READ MORE
“Islamic State Déjà Vu”
Author’s note: The following article focussing on the jihadist terrorist insurgency in Macedonia was first published by antiwar.com in July 2001, barely two months before the September 11, 2001 attacks on the WTC and the Pentagon.Known and documented, since the Soviet-Afghan war, recruiting Mujahedin (“holy warriors”) to fight covert wars on Washington’s behest had become an integral part of US foreign policy. A report of the US Congress had revealed how the US administration – under advice from the National Security Council headed by Anthony Lake – had “helped turn Bosnia into a militant Islamic base” leading to the recruitment ...
READ MORE
Human Rights Violations: North Korea vs the U.S.
UN Third Committee Resolution L.23 IN, Legitimizes Stranglehold Economic Sanctions., Used as a Means to "Obliterate" North KoreaOn November 15, 2016 the United Nations Third Committee adopted the resolution:  “Situation of human rights in the Democratic People’s Republic of Korea".Among the co-sponsors of the Resolution were United States, United Kingdom, Ukraine, Lithuania, Poland, Romania, etc.Disassociating themselves from the resolution, which they denounced as invalid, were China, Russia, Cuba, Venezuela, Syria, and three other countries opposed to the biased character and double standards that typify “country-specific” resolutions.  The so-sponsors of this resolution are themselves guilty of  criminal human rights violations.The very ...
READ MORE
The Libyan Scenario for North Korea
On March 23, 2018, the US media published an interview with the newly-appointed National Security Advisor John R. Bolton, where he stated that the only solution for North Korea is complete disarmament – following the example of Libya under Muammar Gaddafi. This scenario is exactly what Donald Trump and Kim Jong-un need to discuss during their negotiations.John R. Bolton is well-known as a hardliner regarding Pyongyang. During his work for the Department of State in the 2000s, he was one of the most furious opponents of any dialogue with North Korea, and more recently he advocated a preventive strike against ...
READ MORE
Ms. Clinton, Stop Russian ‘Bear Hunting’!
It is now September 2016, just two months before the Presidential elections, and both political camps have already managed to disgust a great number of the US voters, by offering almost no comprehensive political or economic program, by offering… close to nothing!While Donald Trump is lashing out at the ‘enemy within’, during his dark moments that are increasingly resembling an advanced stage of delirium tremens (complete with a mad chase after white mice and promises to cleanse society from some imaginary and filthy rapists and social benefits guzzlers, that are constantly pouring from the south), Ms. Clinton is saddling her ...
READ MORE
Israel is Militarily, Geostrategically and Culturally Tied to the US
During the early 1960s, apartheid South African diplomats were increasingly concerned their country’s plummeting reputation would affect relations with America. In one notorious incident, of March 1960, South African police shot dead 69 black protesters in Sharpeville, a township about 40 miles from Johannesburg.Such atrocities sparked protests against the racist regime on the streets of England, America’s great ally, which surely did not go unnoticed in Washington. Aware of the changing climate, South Africa’s dignitaries pleaded with their American counterparts for continued assistance. They need not have worried that the earth’s dominant power would desert them.As long as the United ...
READ MORE
Catalan Independence: 5 Things to Think About
Headlines and commentary across both Eastern and Western media have mainly focused on the Catalan independence referendum and the actions of Spanish police and the Spanish government's attempts to disrupt polls.However, little is being said about what the real implications of Catalan independence may be.  What do those politicians in Catalonia in favor of independence seek to do with it should they succeed? Will they create a Catalonia that serves the best interests of the people? Or serve the EU and NATO more efficiently and eagerly than a united Spain ever could?There are 5 points those following this conflict should ...
READ MORE
ISIS is a US-Israeli Creation: Top Ten “Indications”
Makia Freeman is the editor of alternative news / independent media site The Freedom Articles and senior researcher at Tools For Freedom.com (FaceBook here), writing on many aspects of truth and freedom, from exposing aspects of the worldwide conspiracy to suggesting solutions for how humanity can create a new system of peace and abundance.ISIS is a US-Israeli creation, a fact as clear as the sky is blue. It’s a truth as black and white as the colors on their flag. For many alternative news readers, this may be patently obvious, but this article is written for the large majority of ...
READ MORE
Mother Teresa India Charity ‘Sold Babies’
A woman working at Mother Teresa’s Missionaries of Charity in the eastern Indian state of Jharkhand has been arrested for allegedly selling a 14-day-old baby.Two other women employees from the centre have been detained and are being questioned about other possible cases.Police took action after the state’s Child Welfare Committee (CWC) registered a complaint.The charity has not responded to BBC requests for comment.“We have found out that some other babies have also been illegally sold from the centre,” a police official told BBC Hindi’s Niraj Sinha. “We have obtained the names of the mothers of these babies and are further ...
READ MORE
Zionism and Israel
ZionismThe term Zionism is derived from the word Zion that in the Hebrew language and cultural-historical tradition of the Jews refers to the citadel (acropolis) of the city of Jerusalem but as well as to the Kingdom of Heaven. From the matter of politics, Zionism refers to the political-national movement of the European Jews in the very late 19th century for the very purpose to re-create a Jewish homeland in the form of a nation-state in the Middle East – Israel.[i]This Zionist movement was to the great extent expressed as a consequence of the European (mostly West European) anti-Semitic (better ...
READ MORE
Eight Reasons Why Ukraine is New Yugoslavia
When the civil war in Ukraine started, the question that arised is whether there are similarities between Ukrainian and Yugoslavian civil wars. So let’s compare these two countries, one that is falling apart – Ukraine and the other one that doesn’t exist anymore – Yugoslavia.Multinational countryYugoslavia was a multinational country with different national and ethnic groups coexisting together and two dominant nations Serbs and Croats. Ukraine is also quite a diverse country with Ukrainians, Russians (around 20% of Ukrainian population) and few minorities (Rusyns, Romanians, Hungarians) living together. Once the Yugoslavia collapsed, in a newly created ex-Yugoslav republic Croatia and ...
READ MORE
Crimes against Humanity: Why is Henry Kissinger Walking around Free?
Two months ago, hundreds of thousands of Chileans somberly marked the 40thanniversary of their nation’s September 11th terrorist event. It was on that date in 1973 that the Chilean military, armed with a generous supply of funds and weapons from the United States, and assisted by the CIA and other operatives, overthrew the democratically-elected government of the moderate socialist Salvador Allende. Sixteen years of repression, torture and death followed under the fascist Augusto Pinochet, while the flow of hefty profits to US multinationals – IT&T, Anaconda Copper and the like – resumed. Profits, along with concern that people in other ...
READ MORE
The West is Run by Barbarians
How much longer are we accepting the tyrannical dictate of the American rulers? It gets worse by the day – and it looks like the western world’s “leaders” (sic – so sic!) are caving in ever more to the American killing machine – the European Union – and all its members heads of state, and all the Zion-Anglosaxons and Japan – no one dares standing up and shouting “NO!” – no more of your hegemonic atrocities! – But they all bend over backwards to please a criminal empire, run like the Barbarians.Imagine, the so-called world leader invites you to a ...
READ MORE
It is Time to Call Radio “Liberty” What It is: Radio Gestapo America
Ukraine: Zbig’s Grand Chessboard – How the West was Checkmated
Race, Racialism, and Politics
Conrad Von Hetzendorf: The General Who Demanded War on Serbia 25 Times in a Year
Neocon Imperialism, 9/11, and the Attacks on Afghanistan and Iraq
To Hell and Back: Hiroshima, Nagasaki and American Nuclear Denial
Аbout a Greater Serbia
Kosovo’s Path from Secular Nation to Europe’s Jihadist Stronghold
“Islamic State Déjà Vu”
Human Rights Violations: North Korea vs the U.S.
The Libyan Scenario for North Korea
Ms. Clinton, Stop Russian ‘Bear Hunting’!
Israel is Militarily, Geostrategically and Culturally Tied to the US
Catalan Independence: 5 Things to Think About
ISIS is a US-Israeli Creation: Top Ten “Indications”
Mother Teresa India Charity ‘Sold Babies’
Zionism and Israel
Eight Reasons Why Ukraine is New Yugoslavia
Crimes against Humanity: Why is Henry Kissinger Walking around Free?
The West is Run by Barbarians
FOLLOW US ON OUR SOCIAL PLATFORMS
Share