1939 metų rugsėjo 19 d. Tarybinė armija įžengė į Vilnių

Hits: 77

1939 metų rugsėjo 19 d. Tarybinė armija įžengė į Vilnių, Vilniaus gyventojai džiaugsmingai sutiko tarybinius karius-išvaduotojus.

1939 metų kovo 22 d. Lietuvos prezidento A.Smetonos įgaliotas premjeras Mironas, Užsienio reikalų ministras J.Urbšys, Lietuvos pasiuntinys Vokietijoje ir kartu Abvero agentas K.Škirpa “patriotiškai” atiduoda Klaipėdos kraštą nacistinei Vokietijai “istoriniam teisingumui atkurti” , kaip teigiama pačioje sutartyje.

http://www.xn--altiniai-4wb.info/files/istorija/IH00/1939_03_22_Sutartis_d%C4%97l_Klaip%C4%97dos_atidavimo_Vokietijai.IH2407.pdf 

Anksčiau A. Smetona nuolankiai atidavė Vilnių ir Vilniaus kraštą Lenkijai, Europos hienai, kaip ją pavadino Anglijos premjeras V. Čerčilis. Lenkija viena iš pirmųjų 1934 metais pasirašė su nacistine Vokietija Hitlerio-Pilsudskio Nepuolimo paktą ir iki pat 1939-09-01, kai nacistinė Vokietija užpuolė savo “partnerę”, bendradarbiavo su nacistais, laikė juos savo strateginiais partneriais.

1938 metų rugsėjo 29 buvo sudarytas Miuncheno suokalbis su A. Hitleriu. Šį paktą, atvėrusį kelią II Pasauliniam karui, pasirašė Anglijos premjeras Nevilis Čemberlenas, Italijos dučė Benito Musolinis, Prancūzijos ministras pirmininkas Daladjė ir Adolfas Hitleris. Anglija ir Prancūzija ignoravo Tarybų Sąjungos daugkartinius siūlymus sukurti Europoje kolektyvinio saugumo organizaciją, kuri neleistų Europoje kilti karui sparčiai agresyvėjančios Vokietijos iniciatyva. Priešingai, Vakarų šalys atidavė Vokietijai Čekoslovakiją, kurią Vokietija pasidalino su Lenkija ir Vengrija ir tokiu būdu pastūmė A.Hitlerį į Rytus, agresijos prieš Tarybų Sąjungą, II Pasaulinio karo link, faktiškai Vakarai inicijavo patį baisiausią žmonijos istorijoje II Pasaulinį karą. Po Miuncheno suokalbio Vakarų bankininkų išaugintam Vokietijos nacizmui karui su Tarybų Sąjunga trukdė kol kas tik Lenkija. 1939-09-01 Vokietija užpuolė Lenkiją , Anglija ir Prancūzija tyliai  pritarė Vokietijos agresijai, II Pasaulinis karas įžengė į savo  jau negrįžtamą trajektoriją. Per dvi savaites Lenkija buvo sutriuškinta ir  nustojo egzistuoti.

1939-09-17 Į Tarybų Sąjungos Užsienio reikalų ministeriją buvo iškviestas Lenkijos pasiuntinys Maskvoje ir jam buvo įteikta nota, pagal kurią buvo konstatuojama, kad Lenkija kaip tarptautinės teisės subjektas nustojo egzistuoti, Lenkijos Vyriausybė jau paspruko į Rumuniją, Varšuvoje šeimininkauja Vokietijos nacių kariuomenė, todėl Lenkija negali vykdyti savo tarptautinių įsipareigojimų, užtikrinti sienų apsaugą. Tokia situacija kėiė grėsmę Tarybų Sąjungos vakarinių sienų saugumui, TSRS interesams, todėl Tarybų Sąjunga, siekdama apsisaugoti nuo galimų neigiamų Lenkijos griūties pasekmių, įvedė savo karines pajėgas į Vakarų Baltarusijos, Lietuvos žemes pagal taip vadinamą Kerzono liniją, buvusias Rusijos žemes, kurias neteisėtai užgrobė Lenkija pagal 1921 metų Rygos sutartį. 1939 m. spalio 10 d. Maskvoje buvo pasirašyta „Vilniaus bei Vilniaus srities Lietuvos Respublikai perdavimo ir Lietuvos – Sovietų Sąjungos savitarpio pagalbos sutartis“, pagal kurią, be kita ko, Vilnius ir jo kraštas Tarybų Sąjungos buvo grąžintas Lietuvai. Tokį Lietuvos sostinės sugrąžinimą labai sveikino visa Lietuva ir konkrečiai Lietuvos prezidentas A. Smetona.

Pilsudskis turėjo žydrą tokią svajonę : “Aš svajoju kada nors įžengti į Maskvą ir ant Kremliaus sienos užrašyti – kalbėti rusiškai draudžiama”.

Paskui po 1938 metų Miuncheno suokalbio Lenkija kartu su Vokietija ir Vengrija draskys lyg “hiena” (V.Čerčilis) Čekoslovakiją, net iki 1939-09-01, kai Adolfas Hitleris užpuolė pačią “sąjungininkę” Lenkiją, kurs planus, kaip kartu su Vokietija pulti TSRS, o Lenkijos užsienio reikalų ministro Juzefo Beko kabinete ant sienos virš darbo stalo kabos A.Hitlerio, kurį J.Bekas laikė genialiu Vokietijos valstybės vadovu ir strategu, portretas. Nepasisekė tada, dabar lenkų elitas vėl tą patį planuoja su nauju šeimininku – JAV, yra pasiruošusi už savo pinigus įkurti neprognozuojamo tarptautinio nusikaltėlio, agresoriaus, planetos žandaro JAV karo nusikaltėlių karinę bazę Lenkijos teritorijoje. Kaip tai primena Lenkijos kolaboravimą su nacistine Vokietija 1934 – 1939 metais…

Kai tik Lenkija pasijunta laisva nuo įsipareigojimų, garbės ir sąžinės, ten atgimsta Lenkijos imperijos “ot moža do moža” idėjos šalininkai, kurie jau daugybę kartų yra pražudę šalį, Lenkija ima ieškoti sau naujo šemininko, ima ginkluotis, grobia savo kaimynų teritorijas, grasina karu Rusijai ir bando įrodyti pasauliui, kad agresyvi Lenkija yra ne savo netoliaregiškos, neatsakingos politikos, bet svetimos Rytų šalies auka. Ir ta istorinė Lenkijos elito beprotybė tęsiasi, kol neapsikentę dės Lenkijos veidmainystės ir agresijos neateina Rusija ir nepastato lenkų šlėktų į jiems deramą vietą.

JAV marionetinių režimų Ukrainoje, Lenkijoje, Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje paranojiškai isteriški spygavimai apie “Rusijos agresiją” yra tik nevykęs cirko klounų vaidinimas, kuriuo siekiama nukreipti dėmesį nuo tikrovės, nuo realių JAV-NATO karo nusikaltėlių gaujos vykdomų pasiruošimų karinei agresijai prieš Rusiją, nuo JAV-NATO karo nusikaltėlių gaujos puolamosios ginkluotės, šarvuotos technikos, sunkiosios artilerijos, gyvosios jėgos telkimo Rusijos pasienyje, karinės infrastruktūros plėtimo Pabaltijo valstybėse, Lenkijoje, Ukrainoje ir Pabaltijo šalys, šiose šalyse vykdomo kosminio mąsto smegenų plovimo, karo propagandos, tautinės neapykantos rusams kurstymo, vietinių gyventojų sąmonės militarizavimo.

Tačiau visi liberalai-JAV 5 kolona kaip užkeikimą prisimena tik 1939-08-23 Molotovo-Ribentropo Nepuolimo sutartį, kurią Tarybų Sąjunga su nacistine Vokietija sudarė paskutinė, kai visos Europos valstybės jau buvo tokias sutartis pasirašiusios. Kietakakčiai JAV (A.Hitlerio) vergai nieko neišmoko istorijos pamokose 1945 metais ir daro viską, kad šios tragiškos istorijos pamokos būtų kartojamas naujoje 21 amžiaus versijoje, kurioje nebus nei pralaimėjusių, nei nugalėtojų…

Kai užmiršti istoriją, savo praeitį, ji grįžta naujos tragedijos pavidalu. Kai šauni į savo praeitį pistoletu, praeitis atgal iššauna patranka.

Šiandien informacinio karo nusikaltėliai iš demaskuok.lt prisimena tik 1939 m. rugpjūčio 23 d. Molotovo-Ribentropo paktą…

1939 metų rugsėjo 19 d. , Vilnius, gyventojai džiaugsmingai sutinka TSRS kariuomenės karius.

Vladimiro Solovjovo laida “Vakaras su Vladimiru Solovjovu”, 2018-09-20 eteris, skirta 1938-09-29 Miuncheno suokalbiui. Džiaugiuosi, kad mano vertinimai paremti tais pačiais objektyviais faktais, kaip ir gerbiamų ekspertų studijoje.


Originally published on 2018-09-19

Author: Jonas Kovalskis

Source: Jonas Kovalskis

Origins of images: Facebook, Twitter, Wikimedia, Wikipedia, Flickr, Google, Imageinjection & Pinterest.

Read our Disclaimer/Legal Statement!

Donate to Support Us

We would like to ask you to consider a small donation to help our team keep working. We accept no advertising and rely only on you, our readers, to keep us digging the truth on history, global politics and international relations.

READ MORE!
Breaking the Constitution: Lithuania Seeks the Permanent Presence of the U.S. Troops on its Territory
As it appears Lithuania expects major changes in the near future. Lithuanian Foreign Minister Linas Linkevičius was on an official visit to the United States of America from the 20 to the 24 of February 2017. During a visit he said that Lithuania seeks the permanent presence of United States troops in its territory. "We have requested stationing of military forces in our country on a more permanent basis - not only rotational but also more permanent," the minister told BNS in the telephone interview from Washington D.C. Linas Linkevicius' call for the permanent presence of United States troops in Lithuania territory ...
READ MORE
The Idea of Pan-Slavic Ethnolinguistic Kinship and Reciprocity in Dalmatia and Croatia, 1477–1706
Abstract: This paper sets out to examine and clarify the historical development of the ideological concept of Pan-Slavism, which was created by the writers of Dalmatia and Croatia at the time of the late Renaissance and early Baroque (from the end of the 15th century to the very beginning of the 18th century). The literary works of that time by many of Dalmatia’s and Croatia’s writers deal with the ethnolinguistic aspect of Pan-Slavic unity, solidarity, kinship and reciprocity. Their writings established an ideological framework for making both Pan-Slavic common national identity and program of the united single national state of ...
READ MORE
Emergence of “Right Sector” in Lithuania?
One of the consequences of the geopolitical changes that has come to characterize modern civil society has been the surge in popularity of paramilitary units across Europe. This phenomenon is particularly observable in the Baltic States. The Lithuanian Riflemen’ Union is a telling example. Established in 1919, the Union has become very popular in the past few years; its number has grown significantly. Now it has around 8,000 members up from 6,000 two years ago. Trained by military personnel and falling under the responsibility of the defence ministry, the Union serves the clear purpose of supporting the regular army’s capabilities and ...
READ MORE
Accusing Russia: Listening to History
The prophet Cassandra’s curse was that when she told the future, no one listened; history’s curse is that when it tells the past, no one does. The West has no shortage of charges it hurls against Russia, but most of them can be grouped into one of three categories: that Russia intervened in the American elections, that Russia is dragging the world into a new cold war, and that Russia is becoming increasingly aggressive and expansionist. Sometimes when charges are brought against you, the best witness you can call to your defense is history. Election Intervention This history of Russia, America and political ...
READ MORE
Albanian Jihadist’s Easy Passage to Syria’s Brutal War
A former Islamist fighter in Syria recalls why he went to Syria, how easy it was to get there – and why he would go again, if he could.On his first trip abroad, he left with 400 euros in his pocket, a printed map from the internet and the belief that he was fulfilling his destiny in eyes of Allah. The destination was the frontline of the war in Syria, but his jihad ended faster than it started.Two years later, in a bar full of people in his hometown in northern Albania, Ebu Merjem stands out with his long beard ...
READ MORE
For Decades Russia Has Been Forced to Respond to NATO Expansion
The North Atlantic Treaty Organization (NATO), established in 1949 on the pretext of “containing Soviet influence”, has almost doubled in size within the past two decades alone. In 1998, NATO comprised 16 member states, but with repeated expansions up to Russia’s very borders, it now contains almost 30 countries. Though seldom mentioned in mainstream discourse, NATO is a US-dominated organization, whose orders are issued from Washington and customarily obeyed. The US is by far the largest contributor to the alliance, spending more than all other member nations put together. One of the critical reasons behind NATO’s formation almost 70 years ago, was ...
READ MORE
Mainstream Media: Fake News Through Lying by Omission
Fake news is simply a new, Trump-popularized descriptive for media lying that occurs in 2 basic forms, lying by omission and lying by commission. Lying by omission is far, far worse than lying by commission because the latter can at least admit refutation and public debate. Western Mainstream media impose a huge burden of fake news on Western societies through entrenched and pervasive lying by omission. Indeed the most egregious and pervasive Mainstream media lie of omission is suppression of reportage of such lying by omission. The unimpeded, remorseless, corporate-dominated Mainstream media, politicians and pliant intellectuals are now going further, and ...
READ MORE
Why didn’t Washington Dissolve NATO after Collapse of USSR?
NATO has expanded dramatically after the collapse of its primary rivals, the USSR and the Warsaw Treaty Organization, Canadian Professor Michael Jabara Carley notes, posing the question whether NATO was founded as a defensive or an offensive alliance. The North Atlantic Treaty Organization (NATO), a military alliance aimed against the Soviet Union, was established on April 4, 1949; and only seven years after the formation of NATO the Warsaw Treaty Organization was established bringing together eight nations (versus 15 NATO member-states). So, who was the real “aggressor”? What alliance was an offensive one? “There has been much discussion recently of NATO in the mainstream and alternate media. Why was ...
READ MORE
Great Expectations for Kaunas, as City is Named 2022 “Capital of European Culture”
Congratulations to the city of Kaunas, Lithuania, once known also as Kovno (in Yiddish Kóvne) on its selection as Europe’s “Capital of European Culture” in 2022, sharing the title with Esch-sur-Alzette in Luxembourg. The city’s leaders now have a splendid opportunity to take the moral high road in dealing with a number of ghosts from the present and the past. To start with the present, will the city’s officials now act rapidly to avoid a public perception disaster by moving this year’s neo-Nazi parade away from the city center during the February 16th Independence Day celebrations? Previous years’ marches have on occasion glorified actual Kaunas Holocaust collaborators, causing deep pain to Survivors ...
READ MORE
Lithuania & Fake News
Fake news has become a great problem in our life. The more so, questionable news and lack of clarity can seriously influence society and bring chaos to the minds of ordinary people. Last week a typical event happened in Lithuania. A couple of local Lithuanian media outlets published news report claimed German soldiers raped a Lithuanian girl. The Lithuanian officials were quick to say that it was a false report. The incident was described in all popular world news sources and commented by Lithuania's and NATO's high ranking officials. The speed of spreading the news strikes. That is why Lithuanians took ...
READ MORE
Lithuania goes to War with Russia
A NATO defense ministers meeting that took place in Brussels on November, 8-9 resulted in the new and very important decisions for the future of Europe. Speaking at a meeting, Secretary General Jens Stoltenberg said it is vital that European roads, ports, bridges and rail networks are able to carry tanks and heavy military equipment. Stoltenberg also added that NATO countries have agreed to cooperate to improve civil infrastructure objects to make them usable for military needs. What does it mean in practice for Europe in general and for the Baltic States in particular? Lithuanian authorities, for example, will for sure try ...
READ MORE
Western Hypocrisy About Airstrike Killings
The chemical poisoning of civilians in Syria has proved a boon and a blessing for the West’s militarists who energetically seek confrontation with Russia — and with China and any other countries that might pop up on their screens of raging aggression.  Nobody doubts for an instant that chemical agents are vile and that anyone using them offensively should be severely punished.  But the pseudo-sympathy of those who profess to be shocked — shocked! — by pictures of dead children, supposedly killed by chemical weapons, is obnoxious. Trump declared “I will tell you that attack on children yesterday had a big ...
READ MORE
Why do They Hate Russia?
The fundamental and justifiable reasons of a Russophobic hysteria around the world by liberal-democratic governments, politicians, academics and political parties/movements are:Constant Russian global imperialism.Russian policy to transform world into Pax Russiana.Russian war crimes across the globe.Russian military presence across the globe.Russian occupation of foreign countries.Russian installation of puppet regimes across the globe.Russian collaboration with the terrorists.Corruption of Russian government.Etc.See below images as proves of justifiable reasons of a Russophobic hysteria around the world:SaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveOrigins of images: Facebook, Twitter, Wikimedia, Wikipedia, Flickr, Google, Imageinjection & Pinterest.Read our Disclaimer/Legal Statement!Donate to Support UsWe would like to ask you to consider a small donation to ...
READ MORE
Who will Secure Lithuania?
The term “security” is a very multifaceted one. But today’s geopolitical situation forces us to think about its military aspect above all. Our attention is completely absorbed by news about wars, conflicts, military exercises and increasing defence capabilities. An average European reader has no chances to skip this kind of news while looking through news feeds of popular media. Even planned further militarization of the European region and Russia pose the real threat today. A whole generation of European children is growing in the firm belief that the war is approaching. We destroy ourselves by our fears. We notice everything concerning military ...
READ MORE
Baltic States: Missed Opportunities in Global Politics
We are living in the world where the facts "who makes" and "where it is made" are much more important than "what for" issue. Nowadays the world political scene is divided between superpowers supported by their allies. In order to punish each other for having opposite views the sides criticize any step made by the opponent. Unfortunately, this happens even in case of evident necessity. It is not the secret that the modern system of international security is unable to perform all demanded functions any more. It needs to be reformed. Another question is who and where will decide. The most likely ...
READ MORE
U.S. Crimes of Genocide Against North Korea
The crimes committed by the US against the people of Korea in the course of the Korean War but also in its aftermath are unprecedented in modern history.“We Killed Off – What – Twenty Percent of the Population. We Burned Down every Town in North Korea…”The above quotation is from General Curtis Lemay, who coordinated the bombing campaign (1950-53)Who is a Threat to Global Security? The US or the DPRK?The public perception of the entire population of  North Korea is that the US is a threat to their national security.During the Korean War, the DPRK lost more than 25% of ...
READ MORE
The 1939 Molotov-Ribbentrop Pact & Imperialist Propaganda
If we see that Germany is winning we ought to help Russia and if Russia is winning we ought to help Germany, and that way let them kill as many as possible…” Harry S. Truman, 33rd POTUS, 1941 Since the end of the Second World War, the bourgeois historiography has tried to distort various incidents in order to vilify Socialism and the USSR. One of these incidents- which has been a “banner” of imperialism’s apologists and other anticommunists- is the so-called “Molotov-Ribbentrop Pact“* which was signed in 1939. In it’s unscientific, unhistorical effort to equate Communism with Nazism, the bourgeois propaganda presents ...
READ MORE
Manipulating Uprisings: Hungary 1956
Magic, and tragic years, tend to fill the calendar of commemoration for central European patriots. There are religious intercessions; guiding symbols; omens.  Then there are the calamities, the crushing battles that empty entire classes and countries. For Hungary, a country ever dreamy and mournful about such events, there are two notable disasters of rollicking value. There is Mohács 1526, where a good deal of the country’s aristocratic elite fell before the relentless Ottoman advance.  The event effectively gave the Hapsburgs the ascendency to the west, assuming the role of defender against the Turkish advance into Europe. Then there is 1956, where the invaders ...
READ MORE
Trump is Advised by Liars, Like Bush Was
As will be shown here, the U.S. federal government, under President Donald Trump, is repeating the very same deception of the public, in regard to Syria’s Bashar al-Assad, that it had perpetrated back in 2002, against Iraq’s Saddam Hussein, under U.S. President George W. Bush. (By contrast, and for secret reasons, the U.S. federal government does everything possible to downplay the barbarisms, such as are occurring in Yemen, that are perpetrated by the fundamentalist Sunni Kings of Saudi Arabia, and Emirs of Qatar, even while exaggerating the barbarisms by the fundamentalist Shiite clerics who control Iran — a key ally ...
READ MORE
Breaking the Constitution: Lithuania Seeks the Permanent Presence of the U.S. Troops on its Territory
The Idea of Pan-Slavic Ethnolinguistic Kinship and Reciprocity in Dalmatia and Croatia, 1477–1706
Emergence of “Right Sector” in Lithuania?
Accusing Russia: Listening to History
Albanian Jihadist’s Easy Passage to Syria’s Brutal War
For Decades Russia Has Been Forced to Respond to NATO Expansion
Mainstream Media: Fake News Through Lying by Omission
Why didn’t Washington Dissolve NATO after Collapse of USSR?
Great Expectations for Kaunas, as City is Named 2022 “Capital of European Culture”
Lithuania & Fake News
POLICRATICUS: Electronic Magazine On Global Politics
Lithuania goes to War with Russia
Western Hypocrisy About Airstrike Killings
Why do They Hate Russia?
Who will Secure Lithuania?
Baltic States: Missed Opportunities in Global Politics
U.S. Crimes of Genocide Against North Korea
The 1939 Molotov-Ribbentrop Pact & Imperialist Propaganda
Manipulating Uprisings: Hungary 1956
Trump is Advised by Liars, Like Bush Was
Policraticus

Written by Policraticus

SHORT LEGAL DISCLAIMER: The website’s owner & editor-in-chief has no official position on any issue published at this website. The views of the authors presented at this website do not necessarily coincide with the opinion of the owner & editor-in-chief of the website. The contents of all material (articles, books, photos, videos…) are of sole responsibility of the authors. The owner & editor-in-chief of this website is not morally, scientifically or legally responsible for any inaccurate or incorrect statement in the contents of all material found on this website. The owner & editor-in-chief of this website is not responsible for the content of external internet sites. No advertising, government or corporate funding for the functioning of this website. The owner & editor-in-chief and authors are not morally, scientifically or legally responsible for any inaccurate or incorrect statement in the text and material found on the website www.global-politics.eu

Website: http://www.global-politics.eu