1939 metų rugsėjo 19 d. Tarybinė armija įžengė į Vilnių

Hits: 464

1939 metų rugsėjo 19 d. Tarybinė armija įžengė į Vilnių, Vilniaus gyventojai džiaugsmingai sutiko tarybinius karius-išvaduotojus.

1939 metų kovo 22 d. Lietuvos prezidento A.Smetonos įgaliotas premjeras Mironas, Užsienio reikalų ministras J.Urbšys, Lietuvos pasiuntinys Vokietijoje ir kartu Abvero agentas K.Škirpa “patriotiškai” atiduoda Klaipėdos kraštą nacistinei Vokietijai “istoriniam teisingumui atkurti” , kaip teigiama pačioje sutartyje.

http://www.xn--altiniai-4wb.info/files/istorija/IH00/1939_03_22_Sutartis_d%C4%97l_Klaip%C4%97dos_atidavimo_Vokietijai.IH2407.pdf 

Anksčiau A. Smetona nuolankiai atidavė Vilnių ir Vilniaus kraštą Lenkijai, Europos hienai, kaip ją pavadino Anglijos premjeras V. Čerčilis. Lenkija viena iš pirmųjų 1934 metais pasirašė su nacistine Vokietija Hitlerio-Pilsudskio Nepuolimo paktą ir iki pat 1939-09-01, kai nacistinė Vokietija užpuolė savo “partnerę”, bendradarbiavo su nacistais, laikė juos savo strateginiais partneriais.

1938 metų rugsėjo 29 buvo sudarytas Miuncheno suokalbis su A. Hitleriu. Šį paktą, atvėrusį kelią II Pasauliniam karui, pasirašė Anglijos premjeras Nevilis Čemberlenas, Italijos dučė Benito Musolinis, Prancūzijos ministras pirmininkas Daladjė ir Adolfas Hitleris. Anglija ir Prancūzija ignoravo Tarybų Sąjungos daugkartinius siūlymus sukurti Europoje kolektyvinio saugumo organizaciją, kuri neleistų Europoje kilti karui sparčiai agresyvėjančios Vokietijos iniciatyva. Priešingai, Vakarų šalys atidavė Vokietijai Čekoslovakiją, kurią Vokietija pasidalino su Lenkija ir Vengrija ir tokiu būdu pastūmė A.Hitlerį į Rytus, agresijos prieš Tarybų Sąjungą, II Pasaulinio karo link, faktiškai Vakarai inicijavo patį baisiausią žmonijos istorijoje II Pasaulinį karą. Po Miuncheno suokalbio Vakarų bankininkų išaugintam Vokietijos nacizmui karui su Tarybų Sąjunga trukdė kol kas tik Lenkija. 1939-09-01 Vokietija užpuolė Lenkiją , Anglija ir Prancūzija tyliai  pritarė Vokietijos agresijai, II Pasaulinis karas įžengė į savo  jau negrįžtamą trajektoriją. Per dvi savaites Lenkija buvo sutriuškinta ir  nustojo egzistuoti.

1939-09-17 Į Tarybų Sąjungos Užsienio reikalų ministeriją buvo iškviestas Lenkijos pasiuntinys Maskvoje ir jam buvo įteikta nota, pagal kurią buvo konstatuojama, kad Lenkija kaip tarptautinės teisės subjektas nustojo egzistuoti, Lenkijos Vyriausybė jau paspruko į Rumuniją, Varšuvoje šeimininkauja Vokietijos nacių kariuomenė, todėl Lenkija negali vykdyti savo tarptautinių įsipareigojimų, užtikrinti sienų apsaugą. Tokia situacija kėiė grėsmę Tarybų Sąjungos vakarinių sienų saugumui, TSRS interesams, todėl Tarybų Sąjunga, siekdama apsisaugoti nuo galimų neigiamų Lenkijos griūties pasekmių, įvedė savo karines pajėgas į Vakarų Baltarusijos, Lietuvos žemes pagal taip vadinamą Kerzono liniją, buvusias Rusijos žemes, kurias neteisėtai užgrobė Lenkija pagal 1921 metų Rygos sutartį. 1939 m. spalio 10 d. Maskvoje buvo pasirašyta „Vilniaus bei Vilniaus srities Lietuvos Respublikai perdavimo ir Lietuvos – Sovietų Sąjungos savitarpio pagalbos sutartis“, pagal kurią, be kita ko, Vilnius ir jo kraštas Tarybų Sąjungos buvo grąžintas Lietuvai. Tokį Lietuvos sostinės sugrąžinimą labai sveikino visa Lietuva ir konkrečiai Lietuvos prezidentas A. Smetona.

Pilsudskis turėjo žydrą tokią svajonę : “Aš svajoju kada nors įžengti į Maskvą ir ant Kremliaus sienos užrašyti – kalbėti rusiškai draudžiama”.

Paskui po 1938 metų Miuncheno suokalbio Lenkija kartu su Vokietija ir Vengrija draskys lyg “hiena” (V.Čerčilis) Čekoslovakiją, net iki 1939-09-01, kai Adolfas Hitleris užpuolė pačią “sąjungininkę” Lenkiją, kurs planus, kaip kartu su Vokietija pulti TSRS, o Lenkijos užsienio reikalų ministro Juzefo Beko kabinete ant sienos virš darbo stalo kabos A.Hitlerio, kurį J.Bekas laikė genialiu Vokietijos valstybės vadovu ir strategu, portretas. Nepasisekė tada, dabar lenkų elitas vėl tą patį planuoja su nauju šeimininku – JAV, yra pasiruošusi už savo pinigus įkurti neprognozuojamo tarptautinio nusikaltėlio, agresoriaus, planetos žandaro JAV karo nusikaltėlių karinę bazę Lenkijos teritorijoje. Kaip tai primena Lenkijos kolaboravimą su nacistine Vokietija 1934 – 1939 metais…

Kai tik Lenkija pasijunta laisva nuo įsipareigojimų, garbės ir sąžinės, ten atgimsta Lenkijos imperijos “ot moža do moža” idėjos šalininkai, kurie jau daugybę kartų yra pražudę šalį, Lenkija ima ieškoti sau naujo šemininko, ima ginkluotis, grobia savo kaimynų teritorijas, grasina karu Rusijai ir bando įrodyti pasauliui, kad agresyvi Lenkija yra ne savo netoliaregiškos, neatsakingos politikos, bet svetimos Rytų šalies auka. Ir ta istorinė Lenkijos elito beprotybė tęsiasi, kol neapsikentę dės Lenkijos veidmainystės ir agresijos neateina Rusija ir nepastato lenkų šlėktų į jiems deramą vietą.

JAV marionetinių režimų Ukrainoje, Lenkijoje, Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje paranojiškai isteriški spygavimai apie “Rusijos agresiją” yra tik nevykęs cirko klounų vaidinimas, kuriuo siekiama nukreipti dėmesį nuo tikrovės, nuo realių JAV-NATO karo nusikaltėlių gaujos vykdomų pasiruošimų karinei agresijai prieš Rusiją, nuo JAV-NATO karo nusikaltėlių gaujos puolamosios ginkluotės, šarvuotos technikos, sunkiosios artilerijos, gyvosios jėgos telkimo Rusijos pasienyje, karinės infrastruktūros plėtimo Pabaltijo valstybėse, Lenkijoje, Ukrainoje ir Pabaltijo šalys, šiose šalyse vykdomo kosminio mąsto smegenų plovimo, karo propagandos, tautinės neapykantos rusams kurstymo, vietinių gyventojų sąmonės militarizavimo.

Tačiau visi liberalai-JAV 5 kolona kaip užkeikimą prisimena tik 1939-08-23 Molotovo-Ribentropo Nepuolimo sutartį, kurią Tarybų Sąjunga su nacistine Vokietija sudarė paskutinė, kai visos Europos valstybės jau buvo tokias sutartis pasirašiusios. Kietakakčiai JAV (A.Hitlerio) vergai nieko neišmoko istorijos pamokose 1945 metais ir daro viską, kad šios tragiškos istorijos pamokos būtų kartojamas naujoje 21 amžiaus versijoje, kurioje nebus nei pralaimėjusių, nei nugalėtojų…

Kai užmiršti istoriją, savo praeitį, ji grįžta naujos tragedijos pavidalu. Kai šauni į savo praeitį pistoletu, praeitis atgal iššauna patranka.

Šiandien informacinio karo nusikaltėliai iš demaskuok.lt prisimena tik 1939 m. rugpjūčio 23 d. Molotovo-Ribentropo paktą…

1939 metų rugsėjo 19 d. , Vilnius, gyventojai džiaugsmingai sutinka TSRS kariuomenės karius.

Vladimiro Solovjovo laida “Vakaras su Vladimiru Solovjovu”, 2018-09-20 eteris, skirta 1938-09-29 Miuncheno suokalbiui. Džiaugiuosi, kad mano vertinimai paremti tais pačiais objektyviais faktais, kaip ir gerbiamų ekspertų studijoje.


Originally published on 2018-09-19

Author: Jonas Kovalskis

Source: Jonas Kovalskis

Origins of images: Facebook, Twitter, Wikimedia, Wikipedia, Flickr, Google, Imageinjection & Pinterest.

Read our Disclaimer/Legal Statement!

Donate to Support Us

We would like to ask you to consider a small donation to help our team keep working. We accept no advertising and rely only on you, our readers, to keep us digging the truth on history, global politics and international relations.

READ MORE!
How the US Created the Cold War
There was a speech that the smug Harvard neoconservative Graham Allison presented at the US aristocracy’s TED Talks on 20 November 2018, and which is titled on youtube as “Is war between China and the US inevitable?” It currently has 1,217,326 views. The transcript is here. His speech said that the US must continue being the world’s #1 power, or else persuade China’s Government to cooperate more with what America’s billionaires demand. He said that the model for the US regime’s supposed goodness in international affairs is The Marshall Plan after the end of World War II. He ended his ...
READ MORE
How Jimmy Carter and I Started the Mujahideen
Q: The former director of the CIA, Robert Gates, stated in his memoirs [“From the Shadows”], that American intelligence services began to aid the Mujahadeen in Afghanistan 6 months before the Soviet intervention. In this period you were the national security adviser to President Carter. You therefore played a role in this affair. Is that correct?Brzezinski: Yes. According to the official version of history, CIA aid to the Mujahadeen began during 1980, that is to say, after the Soviet army invaded Afghanistan, 24 Dec 1979. But the reality, secretly guarded until now, is completely otherwise: Indeed, it was July 3, ...
READ MORE
The CIA: Nazifying Ukraine since 1953
The recent declassification of over 3800 documents by the Central Intelligence Agency provides detailed proof that since 1953 the CIA operated two major programs intent on not only destabilizing Ukraine but Nazifying it with followers of the World War II Ukrainian Nazi leader Stepan Bandera.The CIA programs spanned some four decades. Starting as a paramilitary operation that provided funding and equipment for such anti-Soviet Ukrainian resistance groups as the Ukrainian Supreme Liberation Council (UHVR); its affiliates, the Organization of Ukrainian Nationalists (OUN) and Ukrainian Insurgent Army (UPA), all Nazi Banderists. The CIA also provided support to a relatively anti-Bandera faction ...
READ MORE
Tito Disappeared in 1937: Yugoslavia was Led by a Russian Agent – FBI Documents
On April 20, 1955, Marijan John Markul entered the FBI’s Los Angeles office and told a shocking story. The man who then introduced himself as Marshal Josip Broz Tito was not actually him, but a Russian agent who assumed the identity of Tito after Josip Broz disappeared in Russia in 1937. This is stated in the FBI’s report from the beginning of May 1955, writes daily newspaper “Kurir”.Secret FBI reports from the fifties were recently opened and released to the public.Marijan Markul was born in Livno in 1909. He moved to the United States in 1936 and received citizenship in ...
READ MORE
Modern-Day Croatia is a Carbon Copy of WWII Nazi-Monstrous Independent State of Croatia
Ante Pavelic - a leader of the Independent State of Croatia with the Roman Catholic clergy Scattered over almost two centuries across the globe – in Germany, the US, Canada, Argentina and Australia – most members of the Croatian diaspora are still closely linked to their homeland.The Croatian state responds in kind; it pledges to take “special care” of Croats living abroad, a pledge outlined in the country’s 1990 constitution. Subsequently, Croatia has set up the Central State Office for Croats Abroad, as well as a government body, the Council for Croats Abroad.More controversially, some in the diaspora maintain close ...
READ MORE
RT’s Inappropriate WWI Revisionism
Somewhere in the 20th century — it is difficult to determine precisely when, but many point to the 1990s anti-Serb craze — historical revisionism on WWI that would have been laughed out of the room in the 1920s and 1930s became widespread in the western mainstream media.Nobody should be surprised to learn this is an ailment that therefore also affects RT. The Russian-funded outlet is staffed by westerners and modeled after western news channels – and is as such frequently only marginally less wrong on numerous issues than its western counterparts. (All the more so when it comes to the little-understood Balkans.)Covering ...
READ MORE
“Welcome to Nulandistan: Propaganda and the Crisis in Ukraine” (Documentary Movie, 2014)
"Welcome to Nulandistan: Propaganda and the Crisis in Ukraine" (2014)This full length GRTV documentary looks at the fictitious land of Nulandistan that has been constructed out of Ukraine.The GRTV documentary deconstructs Nulandistan and the propaganda of the Obama Administration [...], the US Department of States, US officials, and their allies about the crisis in Ukraine and takes a look at their growing frustration towards the Russian media, particularly RT, for challenging their account of the events on the ground in what they have declared is an intensifying information war.The full length documentary starts by looking at the self-benefiting description of ...
READ MORE
Neoliberalism and The Globalization of War. America’s Hegemonic Project
The world is at a dangerous crossroads.  The United States and its allies have launched a military adventure which threatens the future of humanity. Major military and covert intelligence operations are being undertaken simultaneously in the Middle East, Eastern Europe, sub-Saharan Africa, Central Asia and the Far East. The US-NATO military agenda combines both major theater operations as well as covert actions geared towards destabilizing sovereign states.America’s hegemonic project is to destabilize and destroy countries through acts of war, covert operations in support of terrorist organizations, regime change and economic warfare. The latter includes the imposition of deadly macro-economic reforms ...
READ MORE
The 2014 Coup d’État and the Ukrainian Crisis
The current Ukrainian crisis and in fact civil war which stared at the very end of 2013 are grounded in for decades lasting internal interethnic antagonisms primarily on the Ukrainian-Russian relations including above all the “Crimean Question” as an apple of discord from 1954 between Ukraine and Russia.[1] The crisis came from Lithuania’s capital Vilnius were in November 2013 an Association Agreement between the EU and Ukraine had to be signed. Lithuania at that time (July 1st−December 31st, 2013) presided the European (Union) Council and formally had full political responsibility for the breaking out of the crisis as being the ...
READ MORE
Genocide against the Civilian Population of the Republic of Srpska Krajina in August 1995
The book of evidence about ethnic cleansing and policy of genocide committed by the neo-Nazi Ustashi government in Croatia against its own citizens of the Serb nationality in August 1995. That was a third genocide against the Serbs committed by the Croats in the 20th century: 1. during the WWI; 2. during the WWII; 3. in the 1990s. Today, Croatia is almost totally ethnically cleanced from all non-Croats like Kosovo and Albania from all non-Albanians. During the WWII, around 700.000 Serbs were brutally killed by the Croats and Bosnian Muslims on the territory of the Independent State of Croatia.Read our ...
READ MORE
Proxy Wars: Kosovo and South Ossetia
Yada…yada…yada. The discussion on the unprovoked and planned aggression by Georgia on South Ossetia is futile and moot because Russian President Dmitry Medvedev announced last week that the Russian Government would recognize the independence and freedom of South Ossetia and Abkhazia. On August 25, 2008, both houses of the Russian Parliament or Duma voted unanimously to recognize the independence of both South Ossetia and Abkhazia. On August 26, 2008, Russian President Dmitry Medvedev announced that the government of the Russian Federation officially recognized the independence of South Ossetia and Abkhazia.Save your rhetoric. Georgia has lost those areas permanently. Ossetians and ...
READ MORE
Oliver Stone’s American History: “We’re not under Threat. We are the Threat”
As he launches his new TV series offering a critical view of US overseas exploits, the film director tells MEE he didn’t always see it that way. American controversies are Oliver Stone’s forte. The Hollywood movie director has turned his cameras on the assassination of John F Kennedy, the Vietnam War and the 9/11 attacks. But, when researching his television series, The Untold History of the United States, it was American exploits in the Middle East that left him with the most lasting impression, he told Middle East Eye on Wednesday. “When I studied the untold history, one thing that really hit me hard was ...
READ MORE
Western Media Propaganda Threatens Peace and Prolongs the Deadly Conflict in Eastern Ukraine
Western media is becoming unhinged as its anti-Russia propaganda struggles to keep a hold on its consumers. Two recent examples provide evidence.Pro-peace conspiracy emanating from MoscowOn August 28, the New York Times published an article by its Moscow bureau chief about the troubling news (from the Times‘ viewpoint) that the people of Sweden are not happy with their government’s wish to join up with the NATO military alliance.The ruling elites in Sweden and Finland have been quietly pushing for NATO membership for years. In May, the Swedish government pushed through the Riksdag a proposal for a ‘cooperation agreement’ with NATO, ...
READ MORE
The Myth of Western Democracy
How does the West get away with its pretense of being an alliance of great democracies in which government is the servant of the people?Nowhere in the West, except possibly Hungary and Austria, does government serve the people.Who do the Western governments serve? Washington serves Israel, the military/security complex, Wall Street, the big banks, and the fossil fuel corporations.The entirety of the rest of the West serves Washington.Nowhere in the West do the people count. The American working class, betrayed by the Democrats who sent their jobs to Asia, elected Donald Trump and the American people were promptly dismissed by ...
READ MORE
The Real Reason America Used Nuclear Weapons against Japan
Like all Americans, I was taught that the U.S. dropped nuclear bombs on Hiroshima and Nagasaki in order to end WWII and save both American and Japanese lives.But most of the top American military officials at the time said otherwise.The U.S. Strategic Bombing Survey group, assigned by President Truman to study the air attacks on Japan, produced a report in July of 1946 that concluded (52-56):Based on a detailed investigation of all the facts and supported by the testimony of the surviving Japanese leaders involved, it is the Survey’s opinion that certainly prior to 31 December 1945 and in all ...
READ MORE
Russophobia and the Specter of War
Could global warming pose the greatest threat to the future of life on the planet? Quite possibly, if we believe the international (and scientific) consensus, despite a widening stratum of debunkers, deniers, and skeptics. What about the prospects of thermonuclear war between the United States and Russia, two countries armed to the max and seemingly moving toward the brink of military conflict? Where does that rate? If the question is asked of most any Beltway denizen, the response might be something along lines of “sounds frightening, but right now we have other priorities, and we can’t lose sight of the ...
READ MORE
The Crimean ‘Question’
There are more questions than answers to the Crimean ‘question’.After more than two decades belonging to an independent Ukraine, the Crimean peninsula has become part of Russia, which has thereby gained an extra 27,000 km2 of territory and over two million new citizens. Ukraine and the West see this unprecedented event as annexation and a sign of the Kremlin’s neo-imperial ambitions. To countries not directly involved in the Ukrainian crisis, it is a dangerous violation of the Eurasian status quo that could cause widespread destabilisation in the area, while in Moscow’s eyes it is ‘the return of Crimea and Sevastopol ...
READ MORE
Sad Error of Naming 2018 for Someone who “Just” Led a Pro-Nazi “Partisan Squad” in Lithuania in June and July of 1941
The national scandal unleashed by the Lithuanian Rūta Vanagaitė and the Jewish Efraim Zuroff via their statements about Adolfas Ramanauskas-Vanagas, is gradually losing momentum. The Seimas (parliament) went right ahead and declared the incoming year, 2018, to be The Year of Ramanauskas-Vanagas. That is sad. Three years ago, I wrote about this person’s activities in Druskininkai in 1941. Society back then was silent about it. It was only the desire of some politicians to glorify this personage that led to the aforementioned Lithuanian and Jewish commentators to talk about him. They spoke loudly and an antisemitic bubble burst. Vanagaitė’s statement had some ...
READ MORE
Nazi War Criminals Became High Ranking Commanders in NATO after WW2
For decades former Nazis and German war criminals served at the highest echelons of NATO.Most of them were highly decorated Nazis, who later served in top positions in the Western German army, and were later promoted to serve as Commander and Chief of all NATO forces in Europe.This was not a unique event, but a very common phenomenon in post-WW2 Western Europe and especially in Western Germany.Nazi war criminals and people who supported and helped Hitler to carry out the holocaust and other war crimes, genocides, and crimes against Humanity were almost never put on trial for their crimes against ...
READ MORE
Book Review: Robert Fantina, “Empire, Racism and Genocide: A History of U.S. Foreign Policy”, 2013
In its entire history, there has been very little time when the United States has been at peace. As it wages its many wars and ‘interventions’, the stated goal is always something few people could argue with: fostering democracy when a struggling people are resisting tyranny, removing threats to U.S. security, or punishing a cruel dictator for unspeakable misdeeds. Yet on closer scrutiny, these reasons are seldom valid. They simply hide the true purposes of U.S. military involvement, which are power and wealth. Starting with the barbarous destruction of Native American culture in order to gain farmlands, right through to the ...
READ MORE
How the US Created the Cold War
How Jimmy Carter and I Started the Mujahideen
The CIA: Nazifying Ukraine since 1953
Tito Disappeared in 1937: Yugoslavia was Led by a Russian Agent – FBI Documents
Modern-Day Croatia is a Carbon Copy of WWII Nazi-Monstrous Independent State of Croatia
RT’s Inappropriate WWI Revisionism
“Welcome to Nulandistan: Propaganda and the Crisis in Ukraine” (Documentary Movie, 2014)
Neoliberalism and The Globalization of War. America’s Hegemonic Project
The 2014 Coup d’État and the Ukrainian Crisis
Genocide against the Civilian Population of the Republic of Srpska Krajina in August 1995
Proxy Wars: Kosovo and South Ossetia
Oliver Stone’s American History: “We’re not under Threat. We are the Threat”
Western Media Propaganda Threatens Peace and Prolongs the Deadly Conflict in Eastern Ukraine
The Myth of Western Democracy
The Real Reason America Used Nuclear Weapons against Japan
Russophobia and the Specter of War
The Crimean ‘Question’
Sad Error of Naming 2018 for Someone who “Just” Led a Pro-Nazi “Partisan Squad” in Lithuania in June and July of 1941
Nazi War Criminals Became High Ranking Commanders in NATO after WW2
Book Review: Robert Fantina, “Empire, Racism and Genocide: A History of U.S. Foreign Policy”, 2013
Policraticus

Written by Policraticus

SHORT LEGAL DISCLAIMER: The website’s owner & editor-in-chief has no official position on any issue published at this website. The views of the authors presented at this website do not necessarily coincide with the opinion of the owner & editor-in-chief of the website. The contents of all material (articles, books, photos, videos…) are of sole responsibility of the authors. The owner & editor-in-chief of this website is not morally, scientifically or legally responsible for any inaccurate or incorrect statement in the contents of all material found on this website. The owner & editor-in-chief of this website is not responsible for the content of external internet sites. No advertising, government or corporate funding for the functioning of this website. The owner & editor-in-chief and authors are not morally, scientifically or legally responsible for any inaccurate or incorrect statement in the text and material found on the website www.global-politics.eu

Website: http://www.global-politics.eu