1939 metų rugsėjo 19 d. Tarybinė armija įžengė į Vilnių

Hits: 666

1939 metų rugsėjo 19 d. Tarybinė armija įžengė į Vilnių, Vilniaus gyventojai džiaugsmingai sutiko tarybinius karius-išvaduotojus.

1939 metų kovo 22 d. Lietuvos prezidento A.Smetonos įgaliotas premjeras Mironas, Užsienio reikalų ministras J.Urbšys, Lietuvos pasiuntinys Vokietijoje ir kartu Abvero agentas K.Škirpa “patriotiškai” atiduoda Klaipėdos kraštą nacistinei Vokietijai “istoriniam teisingumui atkurti” , kaip teigiama pačioje sutartyje.

http://www.xn--altiniai-4wb.info/files/istorija/IH00/1939_03_22_Sutartis_d%C4%97l_Klaip%C4%97dos_atidavimo_Vokietijai.IH2407.pdf 

Anksčiau A. Smetona nuolankiai atidavė Vilnių ir Vilniaus kraštą Lenkijai, Europos hienai, kaip ją pavadino Anglijos premjeras V. Čerčilis. Lenkija viena iš pirmųjų 1934 metais pasirašė su nacistine Vokietija Hitlerio-Pilsudskio Nepuolimo paktą ir iki pat 1939-09-01, kai nacistinė Vokietija užpuolė savo “partnerę”, bendradarbiavo su nacistais, laikė juos savo strateginiais partneriais.

1938 metų rugsėjo 29 buvo sudarytas Miuncheno suokalbis su A. Hitleriu. Šį paktą, atvėrusį kelią II Pasauliniam karui, pasirašė Anglijos premjeras Nevilis Čemberlenas, Italijos dučė Benito Musolinis, Prancūzijos ministras pirmininkas Daladjė ir Adolfas Hitleris. Anglija ir Prancūzija ignoravo Tarybų Sąjungos daugkartinius siūlymus sukurti Europoje kolektyvinio saugumo organizaciją, kuri neleistų Europoje kilti karui sparčiai agresyvėjančios Vokietijos iniciatyva. Priešingai, Vakarų šalys atidavė Vokietijai Čekoslovakiją, kurią Vokietija pasidalino su Lenkija ir Vengrija ir tokiu būdu pastūmė A.Hitlerį į Rytus, agresijos prieš Tarybų Sąjungą, II Pasaulinio karo link, faktiškai Vakarai inicijavo patį baisiausią žmonijos istorijoje II Pasaulinį karą. Po Miuncheno suokalbio Vakarų bankininkų išaugintam Vokietijos nacizmui karui su Tarybų Sąjunga trukdė kol kas tik Lenkija. 1939-09-01 Vokietija užpuolė Lenkiją , Anglija ir Prancūzija tyliai  pritarė Vokietijos agresijai, II Pasaulinis karas įžengė į savo  jau negrįžtamą trajektoriją. Per dvi savaites Lenkija buvo sutriuškinta ir  nustojo egzistuoti.

1939-09-17 Į Tarybų Sąjungos Užsienio reikalų ministeriją buvo iškviestas Lenkijos pasiuntinys Maskvoje ir jam buvo įteikta nota, pagal kurią buvo konstatuojama, kad Lenkija kaip tarptautinės teisės subjektas nustojo egzistuoti, Lenkijos Vyriausybė jau paspruko į Rumuniją, Varšuvoje šeimininkauja Vokietijos nacių kariuomenė, todėl Lenkija negali vykdyti savo tarptautinių įsipareigojimų, užtikrinti sienų apsaugą. Tokia situacija kėiė grėsmę Tarybų Sąjungos vakarinių sienų saugumui, TSRS interesams, todėl Tarybų Sąjunga, siekdama apsisaugoti nuo galimų neigiamų Lenkijos griūties pasekmių, įvedė savo karines pajėgas į Vakarų Baltarusijos, Lietuvos žemes pagal taip vadinamą Kerzono liniją, buvusias Rusijos žemes, kurias neteisėtai užgrobė Lenkija pagal 1921 metų Rygos sutartį. 1939 m. spalio 10 d. Maskvoje buvo pasirašyta „Vilniaus bei Vilniaus srities Lietuvos Respublikai perdavimo ir Lietuvos – Sovietų Sąjungos savitarpio pagalbos sutartis“, pagal kurią, be kita ko, Vilnius ir jo kraštas Tarybų Sąjungos buvo grąžintas Lietuvai. Tokį Lietuvos sostinės sugrąžinimą labai sveikino visa Lietuva ir konkrečiai Lietuvos prezidentas A. Smetona.

Pilsudskis turėjo žydrą tokią svajonę : “Aš svajoju kada nors įžengti į Maskvą ir ant Kremliaus sienos užrašyti – kalbėti rusiškai draudžiama”.

Paskui po 1938 metų Miuncheno suokalbio Lenkija kartu su Vokietija ir Vengrija draskys lyg “hiena” (V.Čerčilis) Čekoslovakiją, net iki 1939-09-01, kai Adolfas Hitleris užpuolė pačią “sąjungininkę” Lenkiją, kurs planus, kaip kartu su Vokietija pulti TSRS, o Lenkijos užsienio reikalų ministro Juzefo Beko kabinete ant sienos virš darbo stalo kabos A.Hitlerio, kurį J.Bekas laikė genialiu Vokietijos valstybės vadovu ir strategu, portretas. Nepasisekė tada, dabar lenkų elitas vėl tą patį planuoja su nauju šeimininku – JAV, yra pasiruošusi už savo pinigus įkurti neprognozuojamo tarptautinio nusikaltėlio, agresoriaus, planetos žandaro JAV karo nusikaltėlių karinę bazę Lenkijos teritorijoje. Kaip tai primena Lenkijos kolaboravimą su nacistine Vokietija 1934 – 1939 metais…

Kai tik Lenkija pasijunta laisva nuo įsipareigojimų, garbės ir sąžinės, ten atgimsta Lenkijos imperijos “ot moža do moža” idėjos šalininkai, kurie jau daugybę kartų yra pražudę šalį, Lenkija ima ieškoti sau naujo šemininko, ima ginkluotis, grobia savo kaimynų teritorijas, grasina karu Rusijai ir bando įrodyti pasauliui, kad agresyvi Lenkija yra ne savo netoliaregiškos, neatsakingos politikos, bet svetimos Rytų šalies auka. Ir ta istorinė Lenkijos elito beprotybė tęsiasi, kol neapsikentę dės Lenkijos veidmainystės ir agresijos neateina Rusija ir nepastato lenkų šlėktų į jiems deramą vietą.

JAV marionetinių režimų Ukrainoje, Lenkijoje, Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje paranojiškai isteriški spygavimai apie “Rusijos agresiją” yra tik nevykęs cirko klounų vaidinimas, kuriuo siekiama nukreipti dėmesį nuo tikrovės, nuo realių JAV-NATO karo nusikaltėlių gaujos vykdomų pasiruošimų karinei agresijai prieš Rusiją, nuo JAV-NATO karo nusikaltėlių gaujos puolamosios ginkluotės, šarvuotos technikos, sunkiosios artilerijos, gyvosios jėgos telkimo Rusijos pasienyje, karinės infrastruktūros plėtimo Pabaltijo valstybėse, Lenkijoje, Ukrainoje ir Pabaltijo šalys, šiose šalyse vykdomo kosminio mąsto smegenų plovimo, karo propagandos, tautinės neapykantos rusams kurstymo, vietinių gyventojų sąmonės militarizavimo.

Tačiau visi liberalai-JAV 5 kolona kaip užkeikimą prisimena tik 1939-08-23 Molotovo-Ribentropo Nepuolimo sutartį, kurią Tarybų Sąjunga su nacistine Vokietija sudarė paskutinė, kai visos Europos valstybės jau buvo tokias sutartis pasirašiusios. Kietakakčiai JAV (A.Hitlerio) vergai nieko neišmoko istorijos pamokose 1945 metais ir daro viską, kad šios tragiškos istorijos pamokos būtų kartojamas naujoje 21 amžiaus versijoje, kurioje nebus nei pralaimėjusių, nei nugalėtojų…

Kai užmiršti istoriją, savo praeitį, ji grįžta naujos tragedijos pavidalu. Kai šauni į savo praeitį pistoletu, praeitis atgal iššauna patranka.

Šiandien informacinio karo nusikaltėliai iš demaskuok.lt prisimena tik 1939 m. rugpjūčio 23 d. Molotovo-Ribentropo paktą…

1939 metų rugsėjo 19 d. , Vilnius, gyventojai džiaugsmingai sutinka TSRS kariuomenės karius.

Vladimiro Solovjovo laida “Vakaras su Vladimiru Solovjovu”, 2018-09-20 eteris, skirta 1938-09-29 Miuncheno suokalbiui. Džiaugiuosi, kad mano vertinimai paremti tais pačiais objektyviais faktais, kaip ir gerbiamų ekspertų studijoje.


Originally published on 2018-09-19

Author: Jonas Kovalskis

Source: Jonas Kovalskis

Origins of images: Facebook, Twitter, Wikimedia, Wikipedia, Flickr, Google, Imageinjection & Pinterest.

Read our Disclaimer/Legal Statement!

Donate to Support Us

We would like to ask you to consider a small donation to help our team keep working. We accept no advertising and rely only on you, our readers, to keep us digging the truth on history, global politics and international relations.

[wpedon id=”4696″ align=”left”]

READ MORE!
Fifty Years of Imperial Wars: Global Neoliberalism and America’s Drive for World Domination
Over the past 50 years the US and European powers have engaged in countless imperial wars throughout the world. The drive for world supremacy has been clothed in the rhetoric of “world leadership”, the consequences have been devastating for the peoples targeted.  The biggest, longest and most numerous wars have been carried out by the United States.  Presidents from both parties direct and preside over this quest for world power.  The ideology which informs imperialism varies from “anti-communism”in the past to “anti-terrorism”today.Washington’s drive for world domination has used and combined many forms of warfare, including military invasions and occupations; proxy ...
READ MORE
The Idea of a Greater Croatia by Pavao Ritter Vitezović (I)
Introduction The article will examine the model for the creation of a Greater Croatia designed by a Croatian nobleman, publicist and historian Pavao Ritter Vitezović (1652–1713). The article will offer a new interpretation of the substance and significance of Vitezović’s political ideology. Many historians have viewed Vitezović’s political thought and his developed ideological framework of a united South Slavic state as part of a wider pan-Slavic world. According to the prevailing notion, Vitezović was a precursor of the idea of Yugoslavism (a united South Slavic nation-state) and even Pan-Slavism - a pan-Slavic cultural and political reciprocity. Yet a closer look at ...
READ MORE
Will Lithuanian Emigrants Return Back to Lithuania?
I am a Lithuanian, but I leave abroad and I am not going back. At least now, at least until the Government does not pay attention to its people. According to some authoritative research institutes, during 2017 Lithuania population is again projected to decrease (by 45 677 people!) and reach 2 758 290 in the beginning of 2018. (http://www.worldometers.info/world-population/lithuania-population/). As of 1 January 2017, the population of Lithuania was estimated to be 2 803 967 people. This is a decrease of 1.63 % (46 433 people) compared to population of 2 850 400 the year before. In other words, our ...
READ MORE
Who did Fight for Liberation of Bulgaria in 1877-1878?
Russian professor, Doctor of History Sergey Perevezentsev has touched upon a hidden historical and political motive of the scandal caused by the speech of the Patriarch Kirill of Moscow at the celebration of Bulgaria's liberation from Ottoman oppressors.It would seem that Bulgarian President Rumen Radev said everything correctly in his speech - he called to keep memory of the warriors of many nations killed on the fields of those old battles: Russians, Romanians, Finns, Ukrainians, Belarusians, Polacks, Lithuanians, Serbians and Montenegrins. "Historical tolerance" is preserved, and principle of "multiplicity of truths" is not broken.However, as the historian explained, in 1874 ...
READ MORE
Operation Barbarossa: The 75th Anniversary of the Nazi Invasion of the Soviet Union
Seventy-five years ago Adolf Hitler launched the biggest and most destructive military campaign in history when three million German and allied troops invaded the Soviet Union along a 1,000-mile front.Operation Barbarossa – the codename for the German invasion of Russia - was no ordinary military campaign: it was an ideological and racist war, a war of destruction and extermination that aimed to kill Jews, enslave the Slavic peoples and destroy communism. The result was a war in which 25 million Soviet citizens died, including a million Jews, executed by the SS in 1941-1942 – an action which became the template ...
READ MORE
How the Bosnian War paved the way for ISIS in Europe
ISIS has new turf, this time in Europe. The German magazine Der Spiegel reports that there are now remote villages in the mountains of northern Bosnia where where the ISIS flag flies, and residents live under Sharia law. Roughly half of Bosnians are Muslim, and the radical ultra-devout make up a very small percentage. But it appears that percentage is growing — and growing violent — as extremists are gaining a foothold in rural Bosnian society.There are between 200 and 300 Bosnians fighting with ISIS in Syria and Iraq, more than from any other European nation besides Belgium. The Der ...
READ MORE
A Biography of Kurt Waldheim (Austria)
The U.N. Organization was established in 1945 for the very security reason – to preserve the peace in the world. We believe that the governmental bodies and administrative structures of the U.N. have to be composed by the proved democratically oriented politicians and magistrates but above all this requirement has to be applied to the post and function of the U.N. Secretary-General. Nevertheless, in the history of the U.N. there is at least one (extremely) problematic appointment to the post of the U.N. Secretary-General: Kurt Waldheim from Austria.On the official website of the U.N. about its fourth Secretary-General one can ...
READ MORE
Warning! Neocons are Close to Starting a Nuclear War with Russia
We, the undersigned, are Russians living and working in the USA. We have been watching with increasing anxiety as the current US and NATO policies have set us on an extremely dangerous collision course with the Russian Federation, as well as with China. Many respected, patriotic Americans, such as Paul Craig Roberts, Stephen Cohen, Philip Giraldi, Ray McGovern and many others have been issuing warnings of a looming a Third World War. But their voices have been all but lost among the din of a mass media that is full of deceptive and inaccurate stories that characterize the Russian economy ...
READ MORE
Milo Djukanovic and Montenegrin Serbs
Arrest and detention of three days for Joanikije, Bishop of Budimlye and Niksic, and eight priests of the Orthodox Cathedral of St. Basil of Ostrog in Nikšić has sparked tensions in Montenegro again. Namely, after the prayer procession that had been held in Nikšić on May 12th, on the feast-day of St. Basil of Ostrog, a 72-hour detention was ordered for Bishop Jonikije, Fr. Slobodan Jokic, Fr. Danilo Zirojevic, Fr. Zeljko Rojevic, Fr. Ostoja Knezevic, Fr. Mirko Vukotic, Fr. Vasilije Brboric, Fr. Dragan Krusic and Fr. Nikola Marojevic.Protests in support of those arrested have taken place in several cities across ...
READ MORE
Afghanistan: The Forgotten Proxy War
July 3, 2019 marks the 40th anniversary of when the United States’ first military assault against Afghanistan with the CIA-backed Mujahideen began. It would be a mistake to treat the present-day conflict as being separate from the U.S. intervention that began in 1979 against the then-government of the People’s Democratic Party of Afghanistan. Afghanistan was not always known as the chaotic, ‘failed state’ overrun by warlords as it is now; this phenomenon is a product of that U.S.-led regime change operation. The article below, originally published on March 30, 2019, summarizes and analyzes the events that transpired during and after the Cold War ...
READ MORE
A Boomerang Policy: From Paris to Paris
Origins of images: Facebook, Twitter, Wikimedia, Wikipedia, Flickr, Google, Imageinjection, Public Domain & Pinterest.Read our Disclaimer/Legal Statement!Donate to Support UsWe would like to ask you to consider a small donation to help our team keep working. We accept no advertising and rely only on you, our readers, to keep us digging the truth on history, global politics and international relations.[wpedon id="4696" align="left"]Save
READ MORE
Remembering Edward Herman: Explains the Role of Media Propaganda in Justifying War
On November 11, distinguished scholar, political economist, media analyst/critic, peace champion Ed Herman passed away at age 92.It was fittingly on the 99th anniversary of WW I’s end. Endless wars followed “the war to end all wars” – a legacy of mass slaughter and destruction Herman deplored, championing elusive world peace.Along with his friends and family, I mourn his passing, a valued friend and colleague, a contributor to my 2014 book, titled “Flashpoint in Ukraine: How the US Drive for Hegemony Risks World War III.”He and other distinguished contributors made the book successful, published in Russia and France.Ed Herman’s writing ...
READ MORE
Linguistic Nationalism in Belgium and the Walloon-Flemish Cleavage
PrefaceIn the area where the multilingual state of Belgium is located, the main political mark today is the general openness for the expression of different attitudes and policies. Therefore, there are almost unlimited options in drawing political boundaries. That is unlike, for example, as well as with multilingual Switzerland, where the mountains create natural areas for the four different language districts and many political-administrative cantons. The physical openness of the area also causes Belgium to be more open for influences from outside and therefore sensitive to changes in the European policies.One way to look at the situation in Belgium is ...
READ MORE
Remember Pearl Harbor: Provoking Japan, Provoking North Korea
On December 7, 1941 the U.S. naval base in Pearl Harbor, Hawaii was attacked by Japanese forces. President Roosevelt, in his well known Infamy speech delivered on December 8, claimed the attack was “unprovoked” and, on this basis, asked for and received a declaration of war from the U.S. Congress. But the evidence suggests the attack was not unprovoked. On the contrary, it was carefully and systematically provoked in order to manipulate the U.S. population into joining WWII. This provocation game, spectacularly successful in 1941, is currently being played with North Korea.  The stakes are high.Many good people are reluctant to look critically ...
READ MORE
How Corrupt America is
The best reporting on the depth of America’s dictatorship is probably that being done by Atlanta Georgia’s NBC-affiliated, Gannett-owned, TV Channel “11 Alive”, WXIA television, “The Investigators” series of local investigative news reports, which show, up close and at a cellularly detailed level, the way things actually work in today’s America. Although it’s only local, it displays what meets the legal standards of the US federal government in actually any state in the union; so, it exposes the character of the US government, such that what’s shown to be true here, meets America’s standard for ‘democracy’, or else the federal ...
READ MORE
Crimes against Humanity: Why is Henry Kissinger Walking around Free?
Two months ago, hundreds of thousands of Chileans somberly marked the 40thanniversary of their nation’s September 11th terrorist event. It was on that date in 1973 that the Chilean military, armed with a generous supply of funds and weapons from the United States, and assisted by the CIA and other operatives, overthrew the democratically-elected government of the moderate socialist Salvador Allende. Sixteen years of repression, torture and death followed under the fascist Augusto Pinochet, while the flow of hefty profits to US multinationals – IT&T, Anaconda Copper and the like – resumed. Profits, along with concern that people in other ...
READ MORE
Memorial Day Ignores Millions of US Imperial Victims
The day commemorates lost lives of US servicemen and women sent to war for the wrong reasons – from the 18th century to today, notably America’s so-called War of Independence, its Civil War, WW I and II and all subsequent wars of choice.America’s only enemies in the past 70 years and throughout at least most of its history were and remain ones it invents.It could have been a model peaceful nation had it chosen a different path. Instead, its history reflects unbridled militarism, endless wars of choice, related violence and chaos, contempt for rule of law principles, along with unparalleled ...
READ MORE
Edward S. Herman: The Srebrenica Massacre was a Gigantic Political Fraud
Eleven Years ago: 11 July 1995, The Srebrenica MassacreFirst published by GR in February 2013.Renowned author Dr. Edward Herman spoke with John Robles of the Voice of Russia regarding the facts surrounding the Srebrenica Massacre, the pretext for the “humanitarian” invasion of the former Yugoslavia, and takes apart the “official” ; version that has always been promoted by the West. Dr. Herman reveals that there were in fact multiple massacres at Srebrenica, and that the killing of Bosnian-Muslim soldiers at Srebrenica (the West’s pretext) was in response to the killing of over 2,000 Serb civilians, mostly women and children, at ...
READ MORE
The State of Emergency and the Collapse of French Democracy
The measures being taken by the government of President François Hollande in response to Friday’s terrorist attacks in Paris constitute an unprecedented attack on democratic rights.The Socialist Party (PS) government has declared a state of emergency and mobilized more than 100,000 security personnel throughout the country, including regular police, gendarmes, paramilitary riot police and military forces. It is impossible to walk the streets of any major city without running into individuals decked out in camouflage or dressed in black, toting automatic rifles. These paramilitary forces have been given the power to raid any home and arrest or kill anyone declared ...
READ MORE
Understanding NATO, Ending War
On 4 April 2019, the North Atlantic Treaty Organization, better known as NATO, marked the 70th anniversary of its existence with a conference attended by the foreign ministers of member nations in Washington DC. This will be complemented by a meeting of the heads of state of member nations in London next December.Coinciding with the anniversary event on 4 April, peace activists and concerned scholars in several countries conducted a variety of events to draw attention to, and further document, the many war crimes and other atrocities committed by NATO (sometimes by deploying its associate and crony terrorist armies – ISIS, ...
READ MORE
Fifty Years of Imperial Wars: Global Neoliberalism and America’s Drive for World Domination
The Idea of a Greater Croatia by Pavao Ritter Vitezović (I)
Will Lithuanian Emigrants Return Back to Lithuania?
Who did Fight for Liberation of Bulgaria in 1877-1878?
Operation Barbarossa: The 75th Anniversary of the Nazi Invasion of the Soviet Union
How the Bosnian War paved the way for ISIS in Europe
A Biography of Kurt Waldheim (Austria)
Warning! Neocons are Close to Starting a Nuclear War with Russia
Milo Djukanovic and Montenegrin Serbs
Afghanistan: The Forgotten Proxy War
A Boomerang Policy: From Paris to Paris
Remembering Edward Herman: Explains the Role of Media Propaganda in Justifying War
Linguistic Nationalism in Belgium and the Walloon-Flemish Cleavage
Remember Pearl Harbor: Provoking Japan, Provoking North Korea
How Corrupt America is
Crimes against Humanity: Why is Henry Kissinger Walking around Free?
Memorial Day Ignores Millions of US Imperial Victims
Edward S. Herman: The Srebrenica Massacre was a Gigantic Political Fraud
The State of Emergency and the Collapse of French Democracy
Understanding NATO, Ending War

Written by Policraticus

SHORT LEGAL DISCLAIMER: The website’s owner & editor-in-chief has no official position on any issue published at this website. The views of the authors presented at this website do not necessarily coincide with the opinion of the owner & editor-in-chief of the website. The contents of all material (articles, books, photos, videos…) are of sole responsibility of the authors. The owner & editor-in-chief of this website is not morally, scientifically or legally responsible for any inaccurate or incorrect statement in the contents of all material found on this website. The owner & editor-in-chief of this website is not responsible for the content of external internet sites. No advertising, government or corporate funding for the functioning of this website. The owner & editor-in-chief and authors are not morally, scientifically or legally responsible for any inaccurate or incorrect statement in the text and material found on the website www.global-politics.eu

Website: http://www.global-politics.eu