1939 metų rugsėjo 19 d. Tarybinė armija įžengė į Vilnių

Hits: 564

1939 metų rugsėjo 19 d. Tarybinė armija įžengė į Vilnių, Vilniaus gyventojai džiaugsmingai sutiko tarybinius karius-išvaduotojus.

1939 metų kovo 22 d. Lietuvos prezidento A.Smetonos įgaliotas premjeras Mironas, Užsienio reikalų ministras J.Urbšys, Lietuvos pasiuntinys Vokietijoje ir kartu Abvero agentas K.Škirpa “patriotiškai” atiduoda Klaipėdos kraštą nacistinei Vokietijai “istoriniam teisingumui atkurti” , kaip teigiama pačioje sutartyje.

http://www.xn--altiniai-4wb.info/files/istorija/IH00/1939_03_22_Sutartis_d%C4%97l_Klaip%C4%97dos_atidavimo_Vokietijai.IH2407.pdf 

Anksčiau A. Smetona nuolankiai atidavė Vilnių ir Vilniaus kraštą Lenkijai, Europos hienai, kaip ją pavadino Anglijos premjeras V. Čerčilis. Lenkija viena iš pirmųjų 1934 metais pasirašė su nacistine Vokietija Hitlerio-Pilsudskio Nepuolimo paktą ir iki pat 1939-09-01, kai nacistinė Vokietija užpuolė savo “partnerę”, bendradarbiavo su nacistais, laikė juos savo strateginiais partneriais.

1938 metų rugsėjo 29 buvo sudarytas Miuncheno suokalbis su A. Hitleriu. Šį paktą, atvėrusį kelią II Pasauliniam karui, pasirašė Anglijos premjeras Nevilis Čemberlenas, Italijos dučė Benito Musolinis, Prancūzijos ministras pirmininkas Daladjė ir Adolfas Hitleris. Anglija ir Prancūzija ignoravo Tarybų Sąjungos daugkartinius siūlymus sukurti Europoje kolektyvinio saugumo organizaciją, kuri neleistų Europoje kilti karui sparčiai agresyvėjančios Vokietijos iniciatyva. Priešingai, Vakarų šalys atidavė Vokietijai Čekoslovakiją, kurią Vokietija pasidalino su Lenkija ir Vengrija ir tokiu būdu pastūmė A.Hitlerį į Rytus, agresijos prieš Tarybų Sąjungą, II Pasaulinio karo link, faktiškai Vakarai inicijavo patį baisiausią žmonijos istorijoje II Pasaulinį karą. Po Miuncheno suokalbio Vakarų bankininkų išaugintam Vokietijos nacizmui karui su Tarybų Sąjunga trukdė kol kas tik Lenkija. 1939-09-01 Vokietija užpuolė Lenkiją , Anglija ir Prancūzija tyliai  pritarė Vokietijos agresijai, II Pasaulinis karas įžengė į savo  jau negrįžtamą trajektoriją. Per dvi savaites Lenkija buvo sutriuškinta ir  nustojo egzistuoti.

1939-09-17 Į Tarybų Sąjungos Užsienio reikalų ministeriją buvo iškviestas Lenkijos pasiuntinys Maskvoje ir jam buvo įteikta nota, pagal kurią buvo konstatuojama, kad Lenkija kaip tarptautinės teisės subjektas nustojo egzistuoti, Lenkijos Vyriausybė jau paspruko į Rumuniją, Varšuvoje šeimininkauja Vokietijos nacių kariuomenė, todėl Lenkija negali vykdyti savo tarptautinių įsipareigojimų, užtikrinti sienų apsaugą. Tokia situacija kėiė grėsmę Tarybų Sąjungos vakarinių sienų saugumui, TSRS interesams, todėl Tarybų Sąjunga, siekdama apsisaugoti nuo galimų neigiamų Lenkijos griūties pasekmių, įvedė savo karines pajėgas į Vakarų Baltarusijos, Lietuvos žemes pagal taip vadinamą Kerzono liniją, buvusias Rusijos žemes, kurias neteisėtai užgrobė Lenkija pagal 1921 metų Rygos sutartį. 1939 m. spalio 10 d. Maskvoje buvo pasirašyta „Vilniaus bei Vilniaus srities Lietuvos Respublikai perdavimo ir Lietuvos – Sovietų Sąjungos savitarpio pagalbos sutartis“, pagal kurią, be kita ko, Vilnius ir jo kraštas Tarybų Sąjungos buvo grąžintas Lietuvai. Tokį Lietuvos sostinės sugrąžinimą labai sveikino visa Lietuva ir konkrečiai Lietuvos prezidentas A. Smetona.

Pilsudskis turėjo žydrą tokią svajonę : “Aš svajoju kada nors įžengti į Maskvą ir ant Kremliaus sienos užrašyti – kalbėti rusiškai draudžiama”.

Paskui po 1938 metų Miuncheno suokalbio Lenkija kartu su Vokietija ir Vengrija draskys lyg “hiena” (V.Čerčilis) Čekoslovakiją, net iki 1939-09-01, kai Adolfas Hitleris užpuolė pačią “sąjungininkę” Lenkiją, kurs planus, kaip kartu su Vokietija pulti TSRS, o Lenkijos užsienio reikalų ministro Juzefo Beko kabinete ant sienos virš darbo stalo kabos A.Hitlerio, kurį J.Bekas laikė genialiu Vokietijos valstybės vadovu ir strategu, portretas. Nepasisekė tada, dabar lenkų elitas vėl tą patį planuoja su nauju šeimininku – JAV, yra pasiruošusi už savo pinigus įkurti neprognozuojamo tarptautinio nusikaltėlio, agresoriaus, planetos žandaro JAV karo nusikaltėlių karinę bazę Lenkijos teritorijoje. Kaip tai primena Lenkijos kolaboravimą su nacistine Vokietija 1934 – 1939 metais…

Kai tik Lenkija pasijunta laisva nuo įsipareigojimų, garbės ir sąžinės, ten atgimsta Lenkijos imperijos “ot moža do moža” idėjos šalininkai, kurie jau daugybę kartų yra pražudę šalį, Lenkija ima ieškoti sau naujo šemininko, ima ginkluotis, grobia savo kaimynų teritorijas, grasina karu Rusijai ir bando įrodyti pasauliui, kad agresyvi Lenkija yra ne savo netoliaregiškos, neatsakingos politikos, bet svetimos Rytų šalies auka. Ir ta istorinė Lenkijos elito beprotybė tęsiasi, kol neapsikentę dės Lenkijos veidmainystės ir agresijos neateina Rusija ir nepastato lenkų šlėktų į jiems deramą vietą.

JAV marionetinių režimų Ukrainoje, Lenkijoje, Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje paranojiškai isteriški spygavimai apie “Rusijos agresiją” yra tik nevykęs cirko klounų vaidinimas, kuriuo siekiama nukreipti dėmesį nuo tikrovės, nuo realių JAV-NATO karo nusikaltėlių gaujos vykdomų pasiruošimų karinei agresijai prieš Rusiją, nuo JAV-NATO karo nusikaltėlių gaujos puolamosios ginkluotės, šarvuotos technikos, sunkiosios artilerijos, gyvosios jėgos telkimo Rusijos pasienyje, karinės infrastruktūros plėtimo Pabaltijo valstybėse, Lenkijoje, Ukrainoje ir Pabaltijo šalys, šiose šalyse vykdomo kosminio mąsto smegenų plovimo, karo propagandos, tautinės neapykantos rusams kurstymo, vietinių gyventojų sąmonės militarizavimo.

Tačiau visi liberalai-JAV 5 kolona kaip užkeikimą prisimena tik 1939-08-23 Molotovo-Ribentropo Nepuolimo sutartį, kurią Tarybų Sąjunga su nacistine Vokietija sudarė paskutinė, kai visos Europos valstybės jau buvo tokias sutartis pasirašiusios. Kietakakčiai JAV (A.Hitlerio) vergai nieko neišmoko istorijos pamokose 1945 metais ir daro viską, kad šios tragiškos istorijos pamokos būtų kartojamas naujoje 21 amžiaus versijoje, kurioje nebus nei pralaimėjusių, nei nugalėtojų…

Kai užmiršti istoriją, savo praeitį, ji grįžta naujos tragedijos pavidalu. Kai šauni į savo praeitį pistoletu, praeitis atgal iššauna patranka.

Šiandien informacinio karo nusikaltėliai iš demaskuok.lt prisimena tik 1939 m. rugpjūčio 23 d. Molotovo-Ribentropo paktą…

1939 metų rugsėjo 19 d. , Vilnius, gyventojai džiaugsmingai sutinka TSRS kariuomenės karius.

Vladimiro Solovjovo laida “Vakaras su Vladimiru Solovjovu”, 2018-09-20 eteris, skirta 1938-09-29 Miuncheno suokalbiui. Džiaugiuosi, kad mano vertinimai paremti tais pačiais objektyviais faktais, kaip ir gerbiamų ekspertų studijoje.


Originally published on 2018-09-19

Author: Jonas Kovalskis

Source: Jonas Kovalskis

Origins of images: Facebook, Twitter, Wikimedia, Wikipedia, Flickr, Google, Imageinjection & Pinterest.

Read our Disclaimer/Legal Statement!

Donate to Support Us

We would like to ask you to consider a small donation to help our team keep working. We accept no advertising and rely only on you, our readers, to keep us digging the truth on history, global politics and international relations.

[wpedon id=”4696″ align=”left”]

READ MORE!
The Nazi Glorification of Ataturk
Historical research into the Nazi era rarely throws up many surprises any more. German historian Stefan Ihrig, however, is an exception to this rule. By studying long-published sources, he has uncovered the fascination that Ataturk's modern Turkey held for the German far right, which has been seriously underestimated until now and which set an example for Hitler and the National Socialists.From a right-wing viewpoint, what Ataturk had achieved was an unattainable goal for Weimar-era Germany. Using force of arms, he had managed to reverse the Treaty of Sevres, which had been forced on his country by the Entente in 1920, ...
READ MORE
Hypocrisy
Paris vs. DonbassOrigins of images: Facebook, Twitter, Wikimedia, Wikipedia, Flickr, Google, Imageinjection, Public Domain & Pinterest.Read our Disclaimer/Legal Statement!Donate to Support UsWe would like to ask you to consider a small donation to help our team keep working. We accept no advertising and rely only on you, our readers, to keep us digging the truth on history, global politics and international relations.[wpedon id="4696" align="left"]Save
READ MORE
On the Origins of Proto-Croats and Proto-Serbs
Contemporary historiography and the Slavonic studies upon the question of the ethnolinguistic origin of the Croats and the Serbs more and more incline on the side of those authors who support the linguistic theory of the Indo-Sarmatian (the Iranian) origins of proto-Croats and proto-Serbs.The Indo-European Iranian originAccording to this contemporary explanation, Croats and Serbs were the people of the Iranian (the Sarmatian) origin, who migrated into the Balkans in the 7th century and subjected the Slavs there. However, in the course of time, they became totally slavicized (like proto-Turkic Bulgars who were settled on the Balkans between the Danube River ...
READ MORE
Waffen-SS Im Einsatz: Hitler’s Soviet Muslim Legions
During World War II, hundreds of thousands of foreign peoples joined with Hitler's legions to bring theirs people into special status in Hitler's New Order. Tens of thousands among them were Muslims, where the majority of them came from Soviet Union. Under the banner of the crescent and the swastika, these Soviet Muslims believe to become holy warriors to liberated theirs land. But the end of this unholy alliance was a disaster for them.The Pro-Nazi Soviet Muslims When the German Army invaded Soviet Russia on June 22, 1941 they saw many of their opponent inhabitants welcomed them as liberators. One ...
READ MORE
The U.S. Friendly Dictators
Many of the world’s most repressive dictators have been friends of America. Tyrants, torturers, killers, and sundry dictators and corrupt puppet-presidents have been aided, supported, and rewarded handsomely for their loyalty to US interests. Traditional dictators seize control through force, while constitutional dictators hold office through voting fraud or severely restricted elections, and are frequently puppets and apologists for the military juntas which control the ballot boxes. In any case, none have been democratically elected by the majority of their people in fair and open elections.They are democratic America’s undemocratic allies. They may rise to power through bloody ClA-backed coups ...
READ MORE
War between US and Russia Could Be Sooner than Later: “The Danger of a Nuclear War”
Right now the US mainstream media is obsessing over Donald’s alleged womanizing and female groping soap opera as the Clinton’s/MSM’s pruriently entertaining smokescreen, neatly designed to cover up Hillary/Bill’s serial raping and her criminal lead role as enabler/strong armed intimidator of past victims.Meanwhile, barely noticed in a virtual media blackout in the West are at least a half dozen high alert, significant international developments this last weekend that all strongly indicate the extreme danger of a nuclear war breaking out at any time against Russia and its Eastern alliance. Again, do not pay attention to the US deceivers behind their Oz-like curtain ...
READ MORE
Documentary Movie: “God and Croats” (English Subtitle)
The Serb holocaust during the WWII in the Independent State of Croatia is not a misnomer, an accusation, and even less a speculation. It is an historical fact. Rabid nationalism and religious dogmatism were its two main ingredients. During the existence of Croatia as an independent Catholic State, over 700,000 men, women and children perished. Many were executed, tortured, died of starvation, buried alive, or were burned to death. Hundreds were forced to become Catholic. Catholic padres ran concentration camps; Catholic priests were officers of the military corps which committed such atrocities. 700,000 in a total population of a few ...
READ MORE
The “Kaunas Garage Massacre” in 1941: The Lithuanians are Clubbing Lithuania’s Jewish (Litvakai) to Death (Photos)
In June and July 1941, detachments of German Einsatzgruppen, together with Lithuanian auxiliaries, began murdering the Jews of Lithuania. Groups of partisans, civil units of nationalist-rightist anti-Soviet affiliation, initiated contact with the Germans as soon as they entered the Lithuanian territories. A rogue unit of insurgents headed by Algirdas Klimaitis and encouraged by Germans from the Sicherheitspolizei and Sicherheitsdienst, started anti-Jewish pogroms in Kaunas (Polish: Kovno) on the night of 25–27 June 1941. Over a thousand Jews perished over the next few days in what was the first pogrom in Nazi-occupied Lithuania. The most infamous incident occurred in what was ...
READ MORE
Je Suis ISIS
Origins of images: Facebook, Twitter, Wikimedia, Wikipedia, Flickr, Google, Imageinjection, Public Domain & Pinterest.Read our Disclaimer/Legal Statement!Donate to Support UsWe would like to ask you to consider a small donation to help our team keep working. We accept no advertising and rely only on you, our readers, to keep us digging the truth on history, global politics and international relations.[wpedon id="4696" align="left"]SaveSave
READ MORE
Understanding Balkan Geopolitics
In his latest interview for Serbia’s National Public Service Radio, Srdja Trifkovic discusses the geopolitical significance of the Balkan Peninsula, through the centuries, in the context of today’s complex strategic equation in Southeastern Europe. Q: The Balkan Peninsula is an area where empires, cultures and religions have clashed for centuries. For starters, can we define the geostrategic significance of the Balkans, or at least to outline some of its permanent features? ST: Those permanent features are primarily geographic. The peninsula is the land bridge between Central Europe and the Middle East. At the same time, it is the point of encounter and ...
READ MORE
A Chess Game in Global Politics
Origins of images: Facebook, Twitter, Wikimedia, Wikipedia, Flickr, Google, Imageinjection, Public Domain & Pinterest.Read our Disclaimer/Legal Statement!Donate to Support UsWe would like to ask you to consider a small donation to help our team keep working. We accept no advertising and rely only on you, our readers, to keep us digging the truth on history, global politics and international relations.[wpedon id="4696" align="left"]Save
READ MORE
Bosnian Muslims Suppressed Their Dirty Nazi Legacy
The Bosnian Muslim Nazi SS Division Handzar, above in 1943, was made up of 18,000 Bosnian Muslims and 300 Albanian Muslims. Bosnian Muslims were not Nazi and fascist “collaborators”, but Nazis themselves. The Bosnian Muslim Government and Army of Alija Izetbegovic reformed and reconstituted the Bosnian Muslim Nazi SS Division Handzar from World War II. Contrary to the nonsensical screed of Croat Marko Attila Hoare, whose mother is Croatian Marxist and Ustasha apologist Branka Magas, and other Bosnian Muslim apologists and propagandists, there is overwhelming and abundant proof of the existence of a “Handzar Divizija” in the Bosnian Muslim Army. The existence of ...
READ MORE
Study: U.S. Regime has Killed 20-30 Million People since WWII
IntroductionAfter the catastrophic attacks of September 11 2001 monumental sorrow and a feeling of desperate and understandable anger began to permeate the American psyche. A few people at that time attempted to promote a balanced perspective by pointing out that the United States had also been responsible for causing those same feelings in people in other nations, but they produced hardly a ripple. Although Americans understand in the abstract the wisdom of people around the world empathizing with the suffering of one another, such a reminder of wrongs committed by our nation got little hearing and was soon overshadowed by ...
READ MORE
Demonizing Russian Media
One of the West’s top points in condemning Vladimir Putin’s “regime” since 2007 has been his alleged suppression of democratic institutions, including an assault on media freedom and imposition of government-directed propaganda. This week, the accusation was repeated in a resolution of the European Parliament calling for stronger counter-measures in defense of European values against “information warfare” from Moscow.The charges — that Russian media are only an instrument of state propaganda directed at the domestic population to keep Russian citizens in line and at foreign audiences to sow dissent among Russia’s neighbors and within the European Union — are taken ...
READ MORE
Lietuva Tėvine mūsų!
Origins of images: Facebook, Twitter, Wikimedia, Wikipedia, Flickr, Google, Imageinjection & Pinterest. Read our Disclaimer/Legal Statement! Donate to Support Us We would like to ask you to consider a small donation to help our team keep working. We accept no advertising and rely only on you, our readers, to keep us digging the truth on history, global politics and international relations. [wpedon id="4696" align="left"]
READ MORE
What is the Concert of Powers in International Relations?
After the first decade after the Cold War, it became obvious that an idea of global governance is going to be impossible primarily due to an aggressive US foreign policy as Washington intended to become the world hegemon and global policeman. A turning point in the post-Cold War IR became the Kosovo War of 1998−1999, which resulted in the NATO’s occupation of the south-western region of Serbia based on an idea of „Just War“,[1] but in practice for the creation of the mafia state of the Kosovar Muslim Albanians.[2] As a direct consequence of the NATO’s aggression on Serbia and ...
READ MORE
Lithuanians under Police State Attack and the World under Washington’s Attack
According to news reports and to this appeal by Kristoferis Voishka, the pro-American government installed in Lithuania is persecuting Lithuanians who dissent from the anti-Russian propaganda that is driving Washington’s NATO puppets to war with Russia. Unlike their puppet government, Lithuanians understand that war with Russia means that Lithuania on the front line will be utterly destroyed, a result that would not bother Washington in the least, just as Washington is undisturbed when its forces obliterate weddings, funerals, and children’s soccer games. What is Lithuania? To Washington it is a nothing. Kristoferis Voiska runs an alternative Internet news site in LIthuania. Not ...
READ MORE
Stepan Bandera's monument in Buchach, Ukraine with the flag (right) of a neo-Nazi Ukrainian political organization
A Father of NationUkraine is an East European territory which was originally forming a western part of the Russian Empire from the mid-17th century. That is a present-day independent state and the separate ethnolinguistic nation as a typical example of Benedict Anderson’s theory-model of the “imagined community” – a self-constructed idea of the artificial ethnic and linguistic-cultural identity. According to Anderson, the nation is an abstract and firstly subjective social construction that defy simple, objective definition yet has been for the last two centuries the crucial basis of conflict in world politics and international relations, through the assertion of their ...
READ MORE
The CIA: Nazifying Ukraine since 1953
The recent declassification of over 3800 documents by the Central Intelligence Agency provides detailed proof that since 1953 the CIA operated two major programs intent on not only destabilizing Ukraine but Nazifying it with followers of the World War II Ukrainian Nazi leader Stepan Bandera.The CIA programs spanned some four decades. Starting as a paramilitary operation that provided funding and equipment for such anti-Soviet Ukrainian resistance groups as the Ukrainian Supreme Liberation Council (UHVR); its affiliates, the Organization of Ukrainian Nationalists (OUN) and Ukrainian Insurgent Army (UPA), all Nazi Banderists. The CIA also provided support to a relatively anti-Bandera faction ...
READ MORE
The Nazi Glorification of Ataturk
Hypocrisy
On the Origins of Proto-Croats and Proto-Serbs
Waffen-SS Im Einsatz: Hitler’s Soviet Muslim Legions
The U.S. Friendly Dictators
War between US and Russia Could Be Sooner than Later: “The Danger of a Nuclear War”
Documentary Movie: “God and Croats” (English Subtitle)
The “Kaunas Garage Massacre” in 1941: The Lithuanians are Clubbing Lithuania’s Jewish (Litvakai) to Death (Photos)
Je Suis ISIS
Understanding Balkan Geopolitics
A Chess Game in Global Politics
Bosnian Muslims Suppressed Their Dirty Nazi Legacy
Study: U.S. Regime has Killed 20-30 Million People since WWII
Demonizing Russian Media
Europe in 2050: Projected Population Change
Lietuva Tėvine mūsų!
What is the Concert of Powers in International Relations?
Lithuanians under Police State Attack and the World under Washington’s Attack
Who are the Ukrainians?
The CIA: Nazifying Ukraine since 1953

Written by Policraticus

SHORT LEGAL DISCLAIMER: The website’s owner & editor-in-chief has no official position on any issue published at this website. The views of the authors presented at this website do not necessarily coincide with the opinion of the owner & editor-in-chief of the website. The contents of all material (articles, books, photos, videos…) are of sole responsibility of the authors. The owner & editor-in-chief of this website is not morally, scientifically or legally responsible for any inaccurate or incorrect statement in the contents of all material found on this website. The owner & editor-in-chief of this website is not responsible for the content of external internet sites. No advertising, government or corporate funding for the functioning of this website. The owner & editor-in-chief and authors are not morally, scientifically or legally responsible for any inaccurate or incorrect statement in the text and material found on the website www.global-politics.eu

Website: http://www.global-politics.eu