Mano straipsniai lietuvių k.

Share

Hits: 3629

1. Article “Kolizijos Pietričių Europoje: Tarptautiniai santykiai, užsienio jėgų interesai ir ‘Albanų klausimas’” (“Collisions in South-East Europe: International Relations, Interests of Foreign Powers and ‘Albanian Question’”), Politikos mokslų almanachas (Political Science Almanack), № 11, 2012, ISSN 2029-0225, e-ISSN 2029-8862, Kaunas, Lithuania, pp. 7−33

2. Article “Kosovas ir Metohija – Serbų tautos lopšys” (“Kosovo and Metochia – Cradle of Serbian Nation”), Istorijos, cultural journal, № 10 (37), October 2008, Vilnius, Lithuania, pp. 33−36

FOLLOW ME ON SOCIAL PLATFORMS
Share