Milovan Đilas je bio glavni partizanski delegat na tim pregovorima, a uz njega su se tamo nalazili i Koča Popović i Vladimir Velebit […]

Read More →