My Articles in “Politikos mokslų Almanachas/Political Science Almanack”, VDU, Kaunas, Lithuania

Share

Hits: 3465

1. Article „The Multiparty Elections in Serbia in 1990“, Politikos mokslų almanachas (Political Science Almanack), Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, Kaunas, Lithuania, Vol. 6, 2009, ISSN 2029−0225, pp. 7−24

2. Article “Kolizijos Pietričių Europoje: Tarptautiniai santykiai, užsienio jėgų interesai ir ‘Albanų klausimas’” (“Collisions in South-East Europe: International Relations, Interests of Foreign Powers and ‘Albanian Question’”), Politikos mokslų almanachas (Political Science Almanack), № 11, 2012, ISSN 2029-0225, e-ISSN 2029-8862, Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, Kaunas, Lithuania, pp. 7−33

3. Article “The Idea of Pan-Slavic Ethnolinguistic Kinship and Reciprocity in Dalmatia and Croatia, 1477−1683”, Politikos mokslų almanachas (Political Science Almanack), № 15, 2014, ISSN 2029-0225, e-ISSN 2335-7185, Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, Kaunas, pp. 175−187

Save

Save

FOLLOW ME ON SOCIAL PLATFORMS
Share