Moji članci u “Zgodovinskom časopisu”, Ljubljana, Slovenija, na srpskom

Share

Hits: 417

1. Article “Srpska politička desnica i srpsko nacionalno pitanje u Trojednici krajem XIX. veka”, Zgodovinski časopis/Historical review, 60, 1–2 (133), ISSN 0350–5774, 2006, pp. 123–137, Ljubljana, Slovenia

2. Article “Nacionalno samoodređenje Hrvata i Srba putem jezika u Trojednoj Kraljevini Dalmaciji, Hrvatskoj i Slavoniji, 1835.–1848. g.”, Zgodovinski časopis/Historical review, 58, 3–4 (130), ISSN 0350–5774, 2004, pp. 377–389, Ljubljana, Slovenia

Save

FOLLOW ME ON SOCIAL PLATFORMS
Share