МОЈ КОМЕНТАР: “О СТЕФАНУ НЕМАЊИ”

Share

Hits: 77

На Св. Саву, 27. јануара текуће године, свечано је откривен грандиозни споменик родоначелнику династије Немањића – Стефану Немањи на Савском тргу у Београду. Главну реч на овој свечаности, имао је сам председник државе који је овом приликом истакао да „до Стефана Немање били смо племе, од Немање до данас смо државотворни народ“.

Да ли је и колико председник Србије упознат са повесницом Срба и Србије није ми познато али ми је професионална дужност да поводом ове изјаве изнесем чињенично стање по питању почетака српске државности а који датирају око 300 година пре појаве Стефана Немање на историјској позорници Балкана.

Велики жупан Стефан Немања владао је средњовековном Србијом, тј. Рашком, од 1166/8 г. до 1196. г. Тачно је, као што је то истакао Владимир Ћоровић у својој обимној студији „Историја Срба“, да од Стефана Немање почиње права (али не и прва) српска држава средњег века. В. Ћоровић, иначе, даље нетачно тврди да су до његове повесне појаве Срби имали само повесницу племена, локалне покрете и личне покушаје али је у праву да Срби нису до Немање имали праве државне мисли и трајне државне творевине што не значи да нису имали и државу односно државе и пре Стефана Немање.

Станоје Станојевић, нпр., у књизи „Сви српски владари“ децидно тврди да је вешти и енергични кнез Властимир, син Просигојев, пред средину IX столећа постао оснивач прве српске државе. Владао је од 850 г. (по неким ауторима и од 836 г.) до 862 што је око 300 година пре Немање! Након Властимира, владари српских држава су били Мутимир, Петар, Захарија, Часлав, Војислав, Михаило и Бодин. Михаило, владар Зете, је чак и крунисан за краља 1077. г. Краљевска титула је изнад титуле великог жупана што значи да је држава краља Михаила била „државничкија“ наспрам државе Стефана Немање. Укратко, релевантни повесни источници јасно указују да су Срби имали државу и државе три столећа пре појаве Стефана Немање.

Проф. Др. Владислав Б. Сотировић

Вилњус, Литванија

© Vladislav B. Sotirović 2021


Origins of images: Facebook, Twitter, Wikimedia, Wikipedia, Flickr, Google, Imageinjection, Public Domain & Pinterest.

Read our Disclaimer/Legal Statement!

Personal disclaimer: The author writes for this publication in a private capacity which is unrepresentative of anyone or any organization except for his own personal views. Nothing written by the author should ever be conflated with the editorial views or official positions of any other media outlet or institution.

FOLLOW ME ON SOCIAL PLATFORMS
Share