PARTIZANŠTINA: “Milovan Đilas: Zašto smo skrivali da pregovaramo sa Nemcima”

Share

Hits: 1073

Milovan Đilas u knjizi “Revolucionarni rat” pominje kako je delegacija partizana išla u Zagreb na pregovore sa Nemcima 1943. godine. Ta epizoda ratovanja na prostoru Jugoslavije i tadašnje NDH, dugo je bila jedna od najvećih kontroverzi narodno-oslobodilačkog rata.

Milovan Đilas je bio glavni partizanski delegat na tim pregovorima, a uz njega su se tamo nalazili i Koča Popović i Vladimir Velebit.

Istoričar Kosta Nikolić pisao je da su Velebit i Đilas Nemcima poručili da “nemaju nikakvog razloga za ratovanje protiv nemačke vojske, niti za izazivanje štete nemačkim interesima u celoj državi, bilo da su vojne ili ekonomske prirode”.

“Za to ne zahtevamo nikakvu protivuslugu. Treba samo da nam omogućite priliku da se borimo protiv četnika i mi ćemo ih likvidirati”.

Prema ovom autoru sastancima su prisustvovali i predstavnici vlasti NDH. Đilas i Velebit su to negirali u svojim memoarima.

Pregovori su se odvijali za vreme Bitke na Neretvi, a partizani su želeli da dobiju vremena da pređu Neretvu i da se “posvete” borbi sa četnicima.

Krajem osamdesetih godina (1989.), Milovan Đilas je u intervjuu za zagrenački “Start” pojasnio ćutanje partizanske istoriografije o ovom događaju.

“Da, to se skrivalo radi savršenije, lepše slike, radi naše totalne čistote, radi ratne nepomirljivosti, a posebno zbog idealizovane slike o samom vođstvu. Razume se, ako gledate sa jednog čisto pragmatskog političkog gledišta, tu nema nikakvog greha. U ratu se svi tuku i svi pregovaraju. Nama se također desilo da smo u jednoj teškoj situaciji pokušali da nađemo nekakav privremeni izlaz. Danas, gledajući iz ovog ugla, smatram da su pregovori o primirju bili greška. Ja sam i tada, u vezi s tim, osećao nekakvu nelagodu, nervozu, nesigurnost, ali ne mogu da kažem da sam bio protiv. Uostalom, rekao sam vam da su to bila vremena u kojima su se potirale sve naše sumnje, slabosti, strahovi i neverice. To je moguće doživeti samo u ratovima”, rekao je Đilas.


Оригинално објављено 5. јула 2017. г.

Изворник: Nedeljnik

Origins of images: Facebook, Twitter, Wikimedia, Wikipedia, Flickr, Google, Imageinjection, Public Domain & Pinterest.

Read our Disclaimer/Legal Statement!

FOLLOW ME ON SOCIAL PLATFORMS
Share