МОЈ КОМЕНТАР: “Назив Федерална Хрватска није био исправан”

У суботу 6. јуна 2020. г. у Политикиној рубрици Међу нама објављен је коментар г. адвоката Миленка С. Делића из Београда под насловом „Назив Федерална Хрватска је био тачан“ а који се односи на мој претходно објављени чланак у Политици „Када је рођен Тито“. Овом приликом бих искористио своје ауторско право да одбраним свој став у дотичном чланку.

Проблем је настао у вези са формалним називима југословенских република након Другог светског рата 1945. г. нашта се г. Делић у свом коментару и осврће тврдећи да је званични назив Федерална Хрватска био тачан јер се као такав користио у административној терминологији што је апсолутно тачно обзиром да разноврсна архивска грађа то недвосмислено потврђује. Г. Делић исправно примећује да се термин „федерална“ односио на дотичних шест република у оквиру југословенске федерације напомињући да ја у свом тексту у случају Брозове Југославије (Титославије) не разликујем термине „федерална“ (република у саставу федерације) и „федерација“ (југословенска федеративна држава састављена од федералних република). Г. Делић је у праву, али само у формално-административном смислу али не и у политичко-суштинском на шта сам ја и циљао.

Значења оба термина која су у српски језик дошла са стране од латинског оригинала могу бити и синонимне и хомонимне природе. Све зависи од званично-формалног става интерпретације термина што неко може али и не мора да прихвати као званично значење тих термина.  Међутим, суштина проблематике је у конкретној примени дотичне терминологије у случају Југославије, тј. њених саставних делова. Наиме, није само Хрватска била „федерална“ већ и све остале републике, дакле и Србија у оквирима југословенске „федерације“. Ипак, Србија је била у потпуно другачијем правно-административном положају у односу на све остале републике па и Хрватске обзиром да је једино Србија имала федералне области (Војводину и КосМет) које су током времена мењале формалне називе али су увек биле у суштини федералне јединице у оквиру Србије која се стога састојала из три дела.  Дакле, имали смо две „федерације“ (Југославију и Србију) и седам „федералних“ јединица (пет република и две покрајине).

Србија се у оквиру Југославије ипак не назива „федерација“ већ исто као и Хрватска и остале републике „федерална“. Стога сматрам да ако је за Хрватску тачан термин „федерална“ као што то тврди г. Делић, он није исправан уколико се пореди са правно-административним случајем Србије која је такође званично „федерална“ обзиром да се у оквирима Хрватске нису налазиле никакве федерале јединице за разлику од Србије. У суштини, мој став у дотичном чланку није полазио од Хрватске већ од Србије без обзира како је то конкретно схваћено од стране читалаца и коментатора.

Другим речима, ако је Србија „Федерална Држава“ (како је то утврдила АСНОС 9. априла 1945. г. а тај термин је званично важио све до 19. фебруара 1946. г. када се и Хрватска званично називала „Федералном Државом“ на шта исправно и указује г. Делић) јер се састојала из неколико федералних јединица, Хрватска не може да буде такође „федерална“ јер се није састојала из две или више федералних јединица. Фактички, Србија јесте била „федерална“ или „федерација“ али све остале републике то нису могле да буду у поређењу са Србијом јер су једноставно биле „унитарне“, тј. неразједињене у поређењу са Србијом. Стога сматрам да је термин „Федерална Хрватска“ неисправан у суштинском смислу речи иако је у правно-административном био тачан обзиром да се као такав формално користио. Правилни термини би бар по мени морали да буду „Унитарна Хрватска“ и „Федерална Србија“ (или „Федерацијска Србија“).

У сваком случају, круцијално питање и проблем још увек остаје исти још од 1945. г.: зашто је Србија федерализована и/или зашто је Србија једина федерализована? Званична терминологија коришћена за југословенске републике је у овом случају секундарног карактера.


Др Владислав Б. Сотировић

Предавач на Универзитету примењених друштвених наука у Вилњусу

www.global-politics.eu/sotirovic

Origins of images: Facebook, Twitter, Wikimedia, Wikipedia, Flickr, Google, Imageinjection, Public Domain & Pinterest.

Read our Disclaimer/Legal Statement!

Share
Vladislav B. Sotirovic

Written by Vladislav B. Sotirovic

DISCLAIMER: Knowledge and best practice in this field are constantly changing. As new research and experience broaden our understanding, changes in research methods, professional practicies, or medical treatment may become necessary. Practitioners and researchers must always rely on their own experience and knowledge in evaluating and using any information, methods, compounds, or experiments described hereign. In using such information and/or methods they should be mindful of their own safety and the safety of others, including parties for whom they have a professional responsibility. To the fullest extent of the law, neither the editor nor the author, assume any liability for any injury and/or damage to persons, property, institutions, nations or states as a matter of products liability, negligence or otherwise, or from any use or operation of any methods, products, instructions, or ideas contained in the material on this website. The editor and authors are not morally, scientifically or legally responsible for any inaccurate or incorrect statement in the text and material found on the website www.global-politics.eu/sotirovic

Website: http://www.global-politics.eu/sotirovic/

Share
error

www.global-politics/sotirovic