ЧЛАНЦИ НА СРПСКОМ

1. “Босански језик и његова инаугурација: Судбина бившег српскохрватског или хрватскосрпског језика”, Sustainable Multilingualism, № 3, 2013, ISSN 2335-2019, e-ISSN 2335-2027, Vytautas Magnus University, Kaunas, Lithuania, pp. 47−61

2. „Хрватска ’правашка’ хисториографија и Срби“ („Croatian Historiography of ’Rights’ and the Serbs“), Зборник о Србима у Хрватској (Review of the Serbs in Croatia), Vol. 10, Serbian Academy of Sciences and Art, Belgrade, Serbia, 2016, ISSN 0353-5967, pp. 199−212

3. „Велика Кнежевина Литванија и уговор у Креви 1385“ („The Grand Duchy of Lithuania and the Krevė Treaty in 1385“), Radovi Filozofskog fakulteta. Philosophy, University of East Sarajevo, Faculty of Philosophy, Pale, Republic of Srpska, Bosnia-Herzegovina, Vol. 18, 2016 (2017), ISSN 2490-3566, DOI 10.7251/FIZN1701125S, pp. 125−145

ustase partizani

Save

Save

www.global-politics/sotirovic