ПРЕПОРУЧУЈЕМО: William Klinger, “Ozna: Il Terrore del Popolo. Storia della Polizia Politica di Tito”, Trieste (монографија)

Књига коју југословенски брозомби-повесничари не користене из научних већ превасходно из политичких разлога.

Књига је са италијанског оригинала преведена на “хрватски” језик који разуме већина становника бивше Титославије тако да је и тзв. “језичка баријера” отклоњена у приступу коришћења ове научне публикације.

Све остало је ствар добре воље и неутралне политичке оријентације.

Save

www.global-politics/sotirovic