1939 metų rugsėjo 19 d. Tarybinė armija įžengė į Vilnių

Share

Hits: 731

1939 metų rugsėjo 19 d. Tarybinė armija įžengė į Vilnių, Vilniaus gyventojai džiaugsmingai sutiko tarybinius karius-išvaduotojus.

1939 metų kovo 22 d. Lietuvos prezidento A.Smetonos įgaliotas premjeras Mironas, Užsienio reikalų ministras J.Urbšys, Lietuvos pasiuntinys Vokietijoje ir kartu Abvero agentas K.Škirpa “patriotiškai” atiduoda Klaipėdos kraštą nacistinei Vokietijai “istoriniam teisingumui atkurti” , kaip teigiama pačioje sutartyje.

http://www.xn--altiniai-4wb.info/files/istorija/IH00/1939_03_22_Sutartis_d%C4%97l_Klaip%C4%97dos_atidavimo_Vokietijai.IH2407.pdf 

Anksčiau A. Smetona nuolankiai atidavė Vilnių ir Vilniaus kraštą Lenkijai, Europos hienai, kaip ją pavadino Anglijos premjeras V. Čerčilis. Lenkija viena iš pirmųjų 1934 metais pasirašė su nacistine Vokietija Hitlerio-Pilsudskio Nepuolimo paktą ir iki pat 1939-09-01, kai nacistinė Vokietija užpuolė savo “partnerę”, bendradarbiavo su nacistais, laikė juos savo strateginiais partneriais.

1938 metų rugsėjo 29 buvo sudarytas Miuncheno suokalbis su A. Hitleriu. Šį paktą, atvėrusį kelią II Pasauliniam karui, pasirašė Anglijos premjeras Nevilis Čemberlenas, Italijos dučė Benito Musolinis, Prancūzijos ministras pirmininkas Daladjė ir Adolfas Hitleris. Anglija ir Prancūzija ignoravo Tarybų Sąjungos daugkartinius siūlymus sukurti Europoje kolektyvinio saugumo organizaciją, kuri neleistų Europoje kilti karui sparčiai agresyvėjančios Vokietijos iniciatyva. Priešingai, Vakarų šalys atidavė Vokietijai Čekoslovakiją, kurią Vokietija pasidalino su Lenkija ir Vengrija ir tokiu būdu pastūmė A.Hitlerį į Rytus, agresijos prieš Tarybų Sąjungą, II Pasaulinio karo link, faktiškai Vakarai inicijavo patį baisiausią žmonijos istorijoje II Pasaulinį karą. Po Miuncheno suokalbio Vakarų bankininkų išaugintam Vokietijos nacizmui karui su Tarybų Sąjunga trukdė kol kas tik Lenkija. 1939-09-01 Vokietija užpuolė Lenkiją , Anglija ir Prancūzija tyliai  pritarė Vokietijos agresijai, II Pasaulinis karas įžengė į savo  jau negrįžtamą trajektoriją. Per dvi savaites Lenkija buvo sutriuškinta ir  nustojo egzistuoti.

1939-09-17 Į Tarybų Sąjungos Užsienio reikalų ministeriją buvo iškviestas Lenkijos pasiuntinys Maskvoje ir jam buvo įteikta nota, pagal kurią buvo konstatuojama, kad Lenkija kaip tarptautinės teisės subjektas nustojo egzistuoti, Lenkijos Vyriausybė jau paspruko į Rumuniją, Varšuvoje šeimininkauja Vokietijos nacių kariuomenė, todėl Lenkija negali vykdyti savo tarptautinių įsipareigojimų, užtikrinti sienų apsaugą. Tokia situacija kėiė grėsmę Tarybų Sąjungos vakarinių sienų saugumui, TSRS interesams, todėl Tarybų Sąjunga, siekdama apsisaugoti nuo galimų neigiamų Lenkijos griūties pasekmių, įvedė savo karines pajėgas į Vakarų Baltarusijos, Lietuvos žemes pagal taip vadinamą Kerzono liniją, buvusias Rusijos žemes, kurias neteisėtai užgrobė Lenkija pagal 1921 metų Rygos sutartį. 1939 m. spalio 10 d. Maskvoje buvo pasirašyta „Vilniaus bei Vilniaus srities Lietuvos Respublikai perdavimo ir Lietuvos – Sovietų Sąjungos savitarpio pagalbos sutartis“, pagal kurią, be kita ko, Vilnius ir jo kraštas Tarybų Sąjungos buvo grąžintas Lietuvai. Tokį Lietuvos sostinės sugrąžinimą labai sveikino visa Lietuva ir konkrečiai Lietuvos prezidentas A. Smetona.

Pilsudskis turėjo žydrą tokią svajonę : “Aš svajoju kada nors įžengti į Maskvą ir ant Kremliaus sienos užrašyti – kalbėti rusiškai draudžiama”.

Paskui po 1938 metų Miuncheno suokalbio Lenkija kartu su Vokietija ir Vengrija draskys lyg “hiena” (V.Čerčilis) Čekoslovakiją, net iki 1939-09-01, kai Adolfas Hitleris užpuolė pačią “sąjungininkę” Lenkiją, kurs planus, kaip kartu su Vokietija pulti TSRS, o Lenkijos užsienio reikalų ministro Juzefo Beko kabinete ant sienos virš darbo stalo kabos A.Hitlerio, kurį J.Bekas laikė genialiu Vokietijos valstybės vadovu ir strategu, portretas. Nepasisekė tada, dabar lenkų elitas vėl tą patį planuoja su nauju šeimininku – JAV, yra pasiruošusi už savo pinigus įkurti neprognozuojamo tarptautinio nusikaltėlio, agresoriaus, planetos žandaro JAV karo nusikaltėlių karinę bazę Lenkijos teritorijoje. Kaip tai primena Lenkijos kolaboravimą su nacistine Vokietija 1934 – 1939 metais…

Kai tik Lenkija pasijunta laisva nuo įsipareigojimų, garbės ir sąžinės, ten atgimsta Lenkijos imperijos “ot moža do moža” idėjos šalininkai, kurie jau daugybę kartų yra pražudę šalį, Lenkija ima ieškoti sau naujo šemininko, ima ginkluotis, grobia savo kaimynų teritorijas, grasina karu Rusijai ir bando įrodyti pasauliui, kad agresyvi Lenkija yra ne savo netoliaregiškos, neatsakingos politikos, bet svetimos Rytų šalies auka. Ir ta istorinė Lenkijos elito beprotybė tęsiasi, kol neapsikentę dės Lenkijos veidmainystės ir agresijos neateina Rusija ir nepastato lenkų šlėktų į jiems deramą vietą.

JAV marionetinių režimų Ukrainoje, Lenkijoje, Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje paranojiškai isteriški spygavimai apie “Rusijos agresiją” yra tik nevykęs cirko klounų vaidinimas, kuriuo siekiama nukreipti dėmesį nuo tikrovės, nuo realių JAV-NATO karo nusikaltėlių gaujos vykdomų pasiruošimų karinei agresijai prieš Rusiją, nuo JAV-NATO karo nusikaltėlių gaujos puolamosios ginkluotės, šarvuotos technikos, sunkiosios artilerijos, gyvosios jėgos telkimo Rusijos pasienyje, karinės infrastruktūros plėtimo Pabaltijo valstybėse, Lenkijoje, Ukrainoje ir Pabaltijo šalys, šiose šalyse vykdomo kosminio mąsto smegenų plovimo, karo propagandos, tautinės neapykantos rusams kurstymo, vietinių gyventojų sąmonės militarizavimo.

Tačiau visi liberalai-JAV 5 kolona kaip užkeikimą prisimena tik 1939-08-23 Molotovo-Ribentropo Nepuolimo sutartį, kurią Tarybų Sąjunga su nacistine Vokietija sudarė paskutinė, kai visos Europos valstybės jau buvo tokias sutartis pasirašiusios. Kietakakčiai JAV (A.Hitlerio) vergai nieko neišmoko istorijos pamokose 1945 metais ir daro viską, kad šios tragiškos istorijos pamokos būtų kartojamas naujoje 21 amžiaus versijoje, kurioje nebus nei pralaimėjusių, nei nugalėtojų…

Kai užmiršti istoriją, savo praeitį, ji grįžta naujos tragedijos pavidalu. Kai šauni į savo praeitį pistoletu, praeitis atgal iššauna patranka.

Šiandien informacinio karo nusikaltėliai iš demaskuok.lt prisimena tik 1939 m. rugpjūčio 23 d. Molotovo-Ribentropo paktą…

1939 metų rugsėjo 19 d. , Vilnius, gyventojai džiaugsmingai sutinka TSRS kariuomenės karius.

Vladimiro Solovjovo laida “Vakaras su Vladimiru Solovjovu”, 2018-09-20 eteris, skirta 1938-09-29 Miuncheno suokalbiui. Džiaugiuosi, kad mano vertinimai paremti tais pačiais objektyviais faktais, kaip ir gerbiamų ekspertų studijoje.


Originally published on 2018-09-19

Author: Jonas Kovalskis

Source: Jonas Kovalskis

Origins of images: Facebook, Twitter, Wikimedia, Wikipedia, Flickr, Google, Imageinjection & Pinterest.

Read our Disclaimer/Legal Statement!

Donate to Support Us

We would like to ask you to consider a small donation to help our team keep working. We accept no advertising and rely only on you, our readers, to keep us digging the truth on history, global politics and international relations.

[wpedon id=”4696″ align=”left”]

READ MORE!
The Russians are Coming!
As 2016 closes, we find ourselves a deeply unsettled nation. We’re unable to draw the lines of our national interest. Is it jobs and economy, is it national security, or is it now in our interest to ensure global security — in other words, act as the world’s policemen?As the “failing” (to quote Trump) New York Times degenerates into a Washington Post organization with its stagnant Cold War vision of a 1950s world where the Russians are to blame for most everything — Hillary’s loss, most of the aggression and disorder in the world, the desire to destabilize Europe, etc. — the Times has added the ...
READ MORE
Dresden Terror Bombing, Like Hiroshima, a Maniacal Warning to Moscow
This weekend 75 years ago, the German city of Dresden was razed to the ground by British and American aerial bombardment. At least 25,000 mainly civilians were destroyed in raid after raid by over 1,200 heavy bombers, indiscriminately dropping high explosives and incendiaries. It took seven years just to clear the rubble.The destruction of Dresden, a world-famous cultural center of Baroque majesty, has been long dogged by controversy. Official British and American military accounts claim it was necessary to hasten the collapse of the Third Reich; with a reasoning that resonates with US claims for dropping the atomic bombs on ...
READ MORE
The Real Reason America Used Nuclear Weapons against Japan
Like all Americans, I was taught that the U.S. dropped nuclear bombs on Hiroshima and Nagasaki in order to end WWII and save both American and Japanese lives.But most of the top American military officials at the time said otherwise.The U.S. Strategic Bombing Survey group, assigned by President Truman to study the air attacks on Japan, produced a report in July of 1946 that concluded (52-56):Based on a detailed investigation of all the facts and supported by the testimony of the surviving Japanese leaders involved, it is the Survey’s opinion that certainly prior to 31 December 1945 and in all ...
READ MORE
British Imperial Project in Ukraine: Violent Coup, Fascist Axioms, Neo-Nazis (2014)
Uncovering the Western mainstream mass-media lies on Ukraine.Origins of images: Facebook, Twitter, Wikimedia, Wikipedia, Flickr, Google, Imageinjection, Public Domain & Pinterest.Read our Disclaimer/Legal Statement!Donate to Support UsWe would like to ask you to consider a small donation to help our team keep working. We accept no advertising and rely only on you, our readers, to keep us digging the truth on history, global politics, and international relations.[wpedon id="4696" align="left"]
READ MORE
The Authoritarian Militarization of the Croats in the 1990s
The internal and much more external destruction of the former Yugoslavia in the 1990s was celebrating in 2015 its 20th year of anniversary. However, this historical and much more geopolitical event still needs a satisfactory research approach in regard to the true geopolitical reasons and political-military course of the destruction of this South Slavic and Balkan state. During the last quarter of century, the (western) global mainstream media unanimously accused Serbia and the Serbs of the national chauvinism as the main cause of the bloody wars on the territory of ex-Yugoslavia in the 1990s. However, the role and direct impact ...
READ MORE
Who Annexed the Crimean Peninsula?
Due to the international media’s continued claims about the «annexation of Crimea», it’s been difficult for the citizens of the US and Europe to make sense of the details of the peninsula’s recent history. Exactly three years ago, on March 16, 2014, the Crimeans were offered a choice: to rejoin Russia or to return to the constitution of 1992 that proclaimed Crimea a legal, democratic, secular state whose relationship with Ukraine was based on bilateral agreements. That constitution was unilaterally abolished by Kiev on March 17, 1995, and here’s what’s surprising: no one at that time in the West demanded that the Ukrainian ...
READ MORE
The Strategy of the Intermarium
May 12 to 14 marks the 90th anniversary of the coup by Józef Piłsudski in Poland with which the Polish bourgeoisie tried to save its rule from the threat of socialist revolution. Today, he is being idealized by large sections of the Polish bourgeoisie and the US imperialist elite.In large measure, this is bound up with the increasing popularity of his conception of the Intermarium, a pro-imperialist alliance of right-wing nationalist regimes throughout Eastern Europe that was primarily directed against the Soviet Union. The resurgent interest in the Intermarium has been bound up with the increasing drive toward a new ...
READ MORE
The White House – A Purpose of the Institution
Origins of images: Facebook, Twitter, Wikimedia, Wikipedia, Flickr, Google, Imageinjection, Public Domain & Pinterest.Read our Disclaimer/Legal Statement!Donate to Support UsWe would like to ask you to consider a small donation to help our team keep working. We accept no advertising and rely only on you, our readers, to keep us digging the truth on history, global politics and international relations.[wpedon id="4696" align="left"]SaveSaveSave
READ MORE
The 2004 “March Pogrom” in Kosovo by Muslim Albanians
The 2004 “March Pogrom” in Kosovo: A book of photo evidence! (Making ISIL of a Greater Muslim Albania). Such books you will not find at any kind of the Western mass-media or university teaching programme's reading list.Origins of images: Facebook, Twitter, Wikimedia, Wikipedia, Flickr, Google, Imageinjection, Public Domain & Pinterest.Read our Disclaimer/Legal Statement!Donate to Support UsWe would like to ask you to consider a small donation to help our team keep working. We accept no advertising and rely only on you, our readers, to keep us digging the truth on history, global politics, and international relations.[wpedon id="4696" align="left"]Save
READ MORE
America’s “Long War” Against Humanity
America’s hegemonic project in the post 9/11 era is the “Globalization of War” whereby the U.S.-NATO  military machine –coupled with covert intelligence operations, economic sanctions and the thrust of “regime change”— is deployed in all major regions of the world.  The threat of pre-emptive nuclear war is also used to black-mail countries into submission.This “Long War against Humanity” is carried out at the height of the most serious economic crisis in modern history. It is intimately related to a process of global financial restructuring, which has resulted in the collapse of national economies and the impoverishment of large sectors of ...
READ MORE
Kosovo: A Short History – A Contribution Which Noel Malcolm Will Never Tell You
I will not dwell either on the prehistory nor early history of the region of Kosovo-Metochia (KosMet) in this article.The Montenegrins and medieval SerbiaIt used to pass from one state to the other, until Stephan Nemanja (1166−1196), a nobleman from Zeta (present-day Montenegro), founded the state of Serbia, whose center very soon later became exactly in today’s KosMet. First a Byzantine vassal dukedom, Serbia became soon an independent state, to become an empire under the rule of Stephan Dušan (1331−1355), the first Emperor of Serbia.[1]Serbia’s Nemanjić’s dynasty ended with Dušan’s son, Uroš, disintegrating into many feudal possessions.[2] In the epic ...
READ MORE
Tito Disappeared in 1937: Yugoslavia was Led by a Russian Agent – FBI Documents
On April 20, 1955, Marijan John Markul entered the FBI’s Los Angeles office and told a shocking story. The man who then introduced himself as Marshal Josip Broz Tito was not actually him, but a Russian agent who assumed the identity of Tito after Josip Broz disappeared in Russia in 1937. This is stated in the FBI’s report from the beginning of May 1955, writes daily newspaper “Kurir”.Secret FBI reports from the fifties were recently opened and released to the public.Marijan Markul was born in Livno in 1909. He moved to the United States in 1936 and received citizenship in ...
READ MORE
“Independent” State of the Republic of Kosovo(stan)
Kosovo(stan) Parliament announced "independent" state of the "Republic of Kosovo" on February 17th, 2008 as a democratic and multicultural political community.Here we present two photos from November 2015 on which you can see heavily damaged Serbian Orthodox church and totally destroyed Serbian Orthodox tombstones in the southern part of the town of Kosovska Mitrovica inhabited by the Muslim Albanians. Kosovo(stan) ISIS is doing its job profoundly.Enjoy Kosovo(stan) "independence"!P.S. Today (February 17th, 2018) on the 10-years anniversary of Kosovo(stan) "independence", Burundi canceled its previous recognition of it. Just guess why?Read our Disclaimer/Legal Statement!Donate to Support UsWe would like to ask you ...
READ MORE
U.S. Crimes of Genocide Against North Korea
The crimes committed by the US against the people of Korea in the course of the Korean War but also in its aftermath are unprecedented in modern history.“We Killed Off – What – Twenty Percent of the Population. We Burned Down every Town in North Korea…”The above quotation is from General Curtis Lemay, who coordinated the bombing campaign (1950-53)Who is a Threat to Global Security? The US or the DPRK?The public perception of the entire population of  North Korea is that the US is a threat to their national security.During the Korean War, the DPRK lost more than 25% of ...
READ MORE
Yalta, 1945: The Impact on Yugoslavia
What was the impact of the 1945 Yalta Conference on Yugoslavia? The key result of the conference for Yugoslavia was that it endorsed and ratified the 1944 agreement between Josip Broz Tito and Ivan Subasic. The end result was that the American, British, and Soviet governments installed a dictatorship in Yugoslavia. The Allied task was the illusory and chimerical objective of uniting the prewar, monarchist Yugoslav Government-in-Exile based in London headed by Peter II Karadjordjevich with Tito’s de facto anti-monarchist, Soviet-style, Communist government in Belgrade. This was the major issue that was discussed at plenary meetings and foreign ministers sessions at ...
READ MORE
Falsifying History: The Holocaust and Greater Albania
History is in many ways a myth we create for ourselves. History is constantly falsified to justify wars and territorial claims. Albanian apologists have falsified the role Albania played in the Holocaust to justify an illegal US/NATO war against Serbia and to allow for the creation of a Greater Albania that would include the Serbian province of Kosovo-Metohija.The Jewish victims of the Holocaust in Albania are estimated at 591 from 1941 to 1944, when a Greater Albania was sponsored by Adolf Hitler and Benito Mussolini. There were 33 known families of Albanian Jews living in pre-war Albania. The largest Jewish ...
READ MORE
Israeli Historians’ New Study Claims 30-year Genocide against Anatolian Christians
The Christian population that had made up one fifth of the Ottoman Empire’s population was wiped out in waves of violence by successive Ottoman and Turkish republican governments that left Christians a tiny minority in Anatolia, two Israeli scholars have said in a new study.The controversy over the killings of the Armenian Christian minority living in Anatolia during the last days of the Ottoman Empire is already well known – while the majority of the scholarly community and many international states recognise the killings as genocide, Turkey accepts that killings took place but rejects they constituted a genocide.Israeli historians Benny ...
READ MORE
The Truth about Christopher Columbus
"In fourteen hundred and ninety-two, Columbus sailed the ocean blue…."Today, Christopher Columbus is celebrated as a mythical hero by some – complete with songs, poems, and fictional tales about his great adventure across the Atlantic to explore the majestic land that would eventually be known as the Americas. There are fifty-four communities named after the explorer in the United States, including the District of Columbia. “Hail, Columbia” was the United States’ unofficial national anthem until 1931. A federal holiday, “Columbus Day,” is celebrated every second Monday in October.Despite all of this, historians have begun to tear down the Columbus myth: ...
READ MORE
The Pentagon’s “Ides of March”: Best Month to Go to War
Is it a coincidence?In recent history, from the Vietnam war to the present, the month of March has been chosen by Pentagon and NATO military planners as the “best month” to go to war.With the exception of the War on Afghanistan (October 2001) and the 1990-91 Gulf War, all major US-NATO and allied led military operations over a period of more than half a century –since the invasion of Vietnam by US ground forces on March 8, 1965– have been initiated in the month of March.The Ides of March (Idus Martiae) is a day in the Roman calendar which broadly ...
READ MORE
Can You Imagine? Readers on Еx-Yugoslavia
Recommended alternative reading list on the Yugoslav studies not used by mainstream corporative Western mass-media and top Western universities dealing with global security, world politics and international relations. Reading proposed readers below you can complete picture on the Yugoslav studies out of the official Western approach.March Pogrom 2004 Book and Photo EvidenceKOSOVSKA GOLGOTA Intervju 198820 Principal Misconceptions on Kosovo IssueThe Srebrenica Massacre Evidence Context Politics Edward S Herman Phillip CorwinLista Diane Budisavljevic 1941 Do 1945 by Владислав Б. Сотировић/Vladislav B. SotirovićJosip Broz Tito Bez Maske! by Владислав Б. Сотировић/Vladislav B. SotirovićHayden Mass Killings and Images of Genocide in Bosnia by ...
READ MORE
The Russians are Coming!
Dresden Terror Bombing, Like Hiroshima, a Maniacal Warning to Moscow
The Real Reason America Used Nuclear Weapons against Japan
British Imperial Project in Ukraine: Violent Coup, Fascist Axioms, Neo-Nazis (2014)
The Authoritarian Militarization of the Croats in the 1990s
Who Annexed the Crimean Peninsula?
The Strategy of the Intermarium
The White House – A Purpose of the Institution
The 2004 “March Pogrom” in Kosovo by Muslim Albanians
America’s “Long War” Against Humanity
Kosovo: A Short History – A Contribution Which Noel Malcolm Will Never Tell You
Tito Disappeared in 1937: Yugoslavia was Led by a Russian Agent – FBI Documents
“Independent” State of the Republic of Kosovo(stan)
U.S. Crimes of Genocide Against North Korea
Yalta, 1945: The Impact on Yugoslavia
Falsifying History: The Holocaust and Greater Albania
Israeli Historians’ New Study Claims 30-year Genocide against Anatolian Christians
The Truth about Christopher Columbus
The Pentagon’s “Ides of March”: Best Month to Go to War
Can You Imagine? Readers on Еx-Yugoslavia
FOLLOW US ON OUR SOCIAL PLATFORMS
Share