1939 metų rugsėjo 19 d. Tarybinė armija įžengė į Vilnių

Hits: 667

1939 metų rugsėjo 19 d. Tarybinė armija įžengė į Vilnių, Vilniaus gyventojai džiaugsmingai sutiko tarybinius karius-išvaduotojus.

1939 metų kovo 22 d. Lietuvos prezidento A.Smetonos įgaliotas premjeras Mironas, Užsienio reikalų ministras J.Urbšys, Lietuvos pasiuntinys Vokietijoje ir kartu Abvero agentas K.Škirpa “patriotiškai” atiduoda Klaipėdos kraštą nacistinei Vokietijai “istoriniam teisingumui atkurti” , kaip teigiama pačioje sutartyje.

http://www.xn--altiniai-4wb.info/files/istorija/IH00/1939_03_22_Sutartis_d%C4%97l_Klaip%C4%97dos_atidavimo_Vokietijai.IH2407.pdf 

Anksčiau A. Smetona nuolankiai atidavė Vilnių ir Vilniaus kraštą Lenkijai, Europos hienai, kaip ją pavadino Anglijos premjeras V. Čerčilis. Lenkija viena iš pirmųjų 1934 metais pasirašė su nacistine Vokietija Hitlerio-Pilsudskio Nepuolimo paktą ir iki pat 1939-09-01, kai nacistinė Vokietija užpuolė savo “partnerę”, bendradarbiavo su nacistais, laikė juos savo strateginiais partneriais.

1938 metų rugsėjo 29 buvo sudarytas Miuncheno suokalbis su A. Hitleriu. Šį paktą, atvėrusį kelią II Pasauliniam karui, pasirašė Anglijos premjeras Nevilis Čemberlenas, Italijos dučė Benito Musolinis, Prancūzijos ministras pirmininkas Daladjė ir Adolfas Hitleris. Anglija ir Prancūzija ignoravo Tarybų Sąjungos daugkartinius siūlymus sukurti Europoje kolektyvinio saugumo organizaciją, kuri neleistų Europoje kilti karui sparčiai agresyvėjančios Vokietijos iniciatyva. Priešingai, Vakarų šalys atidavė Vokietijai Čekoslovakiją, kurią Vokietija pasidalino su Lenkija ir Vengrija ir tokiu būdu pastūmė A.Hitlerį į Rytus, agresijos prieš Tarybų Sąjungą, II Pasaulinio karo link, faktiškai Vakarai inicijavo patį baisiausią žmonijos istorijoje II Pasaulinį karą. Po Miuncheno suokalbio Vakarų bankininkų išaugintam Vokietijos nacizmui karui su Tarybų Sąjunga trukdė kol kas tik Lenkija. 1939-09-01 Vokietija užpuolė Lenkiją , Anglija ir Prancūzija tyliai  pritarė Vokietijos agresijai, II Pasaulinis karas įžengė į savo  jau negrįžtamą trajektoriją. Per dvi savaites Lenkija buvo sutriuškinta ir  nustojo egzistuoti.

1939-09-17 Į Tarybų Sąjungos Užsienio reikalų ministeriją buvo iškviestas Lenkijos pasiuntinys Maskvoje ir jam buvo įteikta nota, pagal kurią buvo konstatuojama, kad Lenkija kaip tarptautinės teisės subjektas nustojo egzistuoti, Lenkijos Vyriausybė jau paspruko į Rumuniją, Varšuvoje šeimininkauja Vokietijos nacių kariuomenė, todėl Lenkija negali vykdyti savo tarptautinių įsipareigojimų, užtikrinti sienų apsaugą. Tokia situacija kėiė grėsmę Tarybų Sąjungos vakarinių sienų saugumui, TSRS interesams, todėl Tarybų Sąjunga, siekdama apsisaugoti nuo galimų neigiamų Lenkijos griūties pasekmių, įvedė savo karines pajėgas į Vakarų Baltarusijos, Lietuvos žemes pagal taip vadinamą Kerzono liniją, buvusias Rusijos žemes, kurias neteisėtai užgrobė Lenkija pagal 1921 metų Rygos sutartį. 1939 m. spalio 10 d. Maskvoje buvo pasirašyta „Vilniaus bei Vilniaus srities Lietuvos Respublikai perdavimo ir Lietuvos – Sovietų Sąjungos savitarpio pagalbos sutartis“, pagal kurią, be kita ko, Vilnius ir jo kraštas Tarybų Sąjungos buvo grąžintas Lietuvai. Tokį Lietuvos sostinės sugrąžinimą labai sveikino visa Lietuva ir konkrečiai Lietuvos prezidentas A. Smetona.

Pilsudskis turėjo žydrą tokią svajonę : “Aš svajoju kada nors įžengti į Maskvą ir ant Kremliaus sienos užrašyti – kalbėti rusiškai draudžiama”.

Paskui po 1938 metų Miuncheno suokalbio Lenkija kartu su Vokietija ir Vengrija draskys lyg “hiena” (V.Čerčilis) Čekoslovakiją, net iki 1939-09-01, kai Adolfas Hitleris užpuolė pačią “sąjungininkę” Lenkiją, kurs planus, kaip kartu su Vokietija pulti TSRS, o Lenkijos užsienio reikalų ministro Juzefo Beko kabinete ant sienos virš darbo stalo kabos A.Hitlerio, kurį J.Bekas laikė genialiu Vokietijos valstybės vadovu ir strategu, portretas. Nepasisekė tada, dabar lenkų elitas vėl tą patį planuoja su nauju šeimininku – JAV, yra pasiruošusi už savo pinigus įkurti neprognozuojamo tarptautinio nusikaltėlio, agresoriaus, planetos žandaro JAV karo nusikaltėlių karinę bazę Lenkijos teritorijoje. Kaip tai primena Lenkijos kolaboravimą su nacistine Vokietija 1934 – 1939 metais…

Kai tik Lenkija pasijunta laisva nuo įsipareigojimų, garbės ir sąžinės, ten atgimsta Lenkijos imperijos “ot moža do moža” idėjos šalininkai, kurie jau daugybę kartų yra pražudę šalį, Lenkija ima ieškoti sau naujo šemininko, ima ginkluotis, grobia savo kaimynų teritorijas, grasina karu Rusijai ir bando įrodyti pasauliui, kad agresyvi Lenkija yra ne savo netoliaregiškos, neatsakingos politikos, bet svetimos Rytų šalies auka. Ir ta istorinė Lenkijos elito beprotybė tęsiasi, kol neapsikentę dės Lenkijos veidmainystės ir agresijos neateina Rusija ir nepastato lenkų šlėktų į jiems deramą vietą.

JAV marionetinių režimų Ukrainoje, Lenkijoje, Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje paranojiškai isteriški spygavimai apie “Rusijos agresiją” yra tik nevykęs cirko klounų vaidinimas, kuriuo siekiama nukreipti dėmesį nuo tikrovės, nuo realių JAV-NATO karo nusikaltėlių gaujos vykdomų pasiruošimų karinei agresijai prieš Rusiją, nuo JAV-NATO karo nusikaltėlių gaujos puolamosios ginkluotės, šarvuotos technikos, sunkiosios artilerijos, gyvosios jėgos telkimo Rusijos pasienyje, karinės infrastruktūros plėtimo Pabaltijo valstybėse, Lenkijoje, Ukrainoje ir Pabaltijo šalys, šiose šalyse vykdomo kosminio mąsto smegenų plovimo, karo propagandos, tautinės neapykantos rusams kurstymo, vietinių gyventojų sąmonės militarizavimo.

Tačiau visi liberalai-JAV 5 kolona kaip užkeikimą prisimena tik 1939-08-23 Molotovo-Ribentropo Nepuolimo sutartį, kurią Tarybų Sąjunga su nacistine Vokietija sudarė paskutinė, kai visos Europos valstybės jau buvo tokias sutartis pasirašiusios. Kietakakčiai JAV (A.Hitlerio) vergai nieko neišmoko istorijos pamokose 1945 metais ir daro viską, kad šios tragiškos istorijos pamokos būtų kartojamas naujoje 21 amžiaus versijoje, kurioje nebus nei pralaimėjusių, nei nugalėtojų…

Kai užmiršti istoriją, savo praeitį, ji grįžta naujos tragedijos pavidalu. Kai šauni į savo praeitį pistoletu, praeitis atgal iššauna patranka.

Šiandien informacinio karo nusikaltėliai iš demaskuok.lt prisimena tik 1939 m. rugpjūčio 23 d. Molotovo-Ribentropo paktą…

1939 metų rugsėjo 19 d. , Vilnius, gyventojai džiaugsmingai sutinka TSRS kariuomenės karius.

Vladimiro Solovjovo laida “Vakaras su Vladimiru Solovjovu”, 2018-09-20 eteris, skirta 1938-09-29 Miuncheno suokalbiui. Džiaugiuosi, kad mano vertinimai paremti tais pačiais objektyviais faktais, kaip ir gerbiamų ekspertų studijoje.


Originally published on 2018-09-19

Author: Jonas Kovalskis

Source: Jonas Kovalskis

Origins of images: Facebook, Twitter, Wikimedia, Wikipedia, Flickr, Google, Imageinjection & Pinterest.

Read our Disclaimer/Legal Statement!

Donate to Support Us

We would like to ask you to consider a small donation to help our team keep working. We accept no advertising and rely only on you, our readers, to keep us digging the truth on history, global politics and international relations.

[wpedon id=”4696″ align=”left”]

READ MORE!
Saudi Arab Islamist beheading Serbs in Bosnia in 1992
A Serb from Bosnia, General Mladic, protected Muslim civilians and gave them buses, food, and water to leave fighting zones. There was no genocide over the Muslim population in Srebrenica like mainstream media want you to believe – there was no genocide over Bosniaks because all Bosnian Muslims victims were jihad fighters who had been killed during fight (in war). Even the so-called „tribunal“ in The Hague for ex-Yugoslavia admitted that there was no genocide!The President of Bosnia-Herzegovina in the 1990s, Alija IzetbegovićIn Srebrenica, there was a massacre over Serbian civilians: the youngest victim was a 4 years old boy ...
READ MORE
Documentary Movie: “God and Croats” (English Subtitle)
The Serb holocaust during the WWII in the Independent State of Croatia is not a misnomer, an accusation, and even less a speculation. It is an historical fact. Rabid nationalism and religious dogmatism were its two main ingredients. During the existence of Croatia as an independent Catholic State, over 700,000 men, women and children perished. Many were executed, tortured, died of starvation, buried alive, or were burned to death. Hundreds were forced to become Catholic. Catholic padres ran concentration camps; Catholic priests were officers of the military corps which committed such atrocities. 700,000 in a total population of a few ...
READ MORE
Montenegro’s Corrupt Party of Socialists is Killing the Country
Milo Djukanovic’s thirty-year-old authoritarian kleptocracy is killing Podgorica's Democratic efforts.Largely unnoticed in the wake of events in the Middle-East and the impeachment drama, another crisis is brewing in the Balkans. In Montenegro, thousands of people have been protesting a new law passed by the Montenegrin parliament and signed into effect by the country’s longtime strongman, Milo Djukanovic, which gives the government authority over properties that religious organizations in the country have been using for at least a century. Evidence of the problems the controversial new law creates can be seen in the widespread condemnation it has received from individuals such ...
READ MORE
Athens Massacre of 1944: Britain’s Dirty Secret of Winston Churchill
“I can still see it very clearly, I have not forgotten,” says Títos Patríkios. “The Athens police firing on the crowd from the roof of the parliament in Syntagma Square. The young men and women lying in pools of blood, everyone rushing down the stairs in total shock, total panic.”And then came the defining moment: the recklessness of youth, the passion of belief in a justice burning bright: “I jumped up on the fountain in the middle of the square, the one that is still there, and I began to shout: “Comrades, don’t disperse! Victory will be ours! Don’t leave. ...
READ MORE
What Results When the U.S. Invades a Country: “Bring Them Democracy”
The U.S. Government certainly leads the world in invasions and coups.In recent years, it has invaded and occupied — either by military assault or by coup, but in either case followed by installing (or trying to install) a new regime there — a number of countries, especially Afghanistan, Iraq, Libya, Syria, Ukraine, and Yemen. U.S. propaganda says that its invasions and military occupations (and it denies its coups) are to benefit the people in the invaded and militarily occupied countries, or to bring them ‘democracy’, and are not done merely to benefit the people who control the U.S. Government (which itself is not a ...
READ MORE
The Human Rights Disaster in America
Antonio Zambrano-Montes, a 35-year-old Mexican national, was shot to death by police in Pasco, Washington last Tuesday as he was backing away from officers with his hands up. A video of the shooting clearly corroborates claims by Zambrano-Montes’s family that he was killed “execution-style.”Police claimed that Zambrano-Montes, who had lived in the city for ten years and worked as an orchard picker, may have been “armed with a rock” before he was shot multiple times. Protests erupted over the weekend, with more than a thousand demonstrating in Washington state on Saturday against the killing.The United States has invaded, bombed, and ...
READ MORE
Nightmarish Global Military Agenda
Warring hotspots all over the world are flaring up in 2016 in what amounts to preparation for World War III between the military forces of the US led Western Empire against the forces of the Eastern axis led by Russia and China joined by Iran and North Korea. Let’s be clear – the globalists are the puppet masters behind the Western forces intentionally provoking catastrophic world war. We live in a time when the earth’s ruling elite has willfully created this foreboding, seemingly suicidal endgame scenario, using US Empire to prod, orchestrate, and push the world into two enemy camps in a West ...
READ MORE
US Had a ‘Pretty Supportive Attitude’ Toward Fascism in 1930s
While the typical narrative of American history positions the United States as a supporter of democracy and opponent of fascism which helped to defeat the Nazis, key figures in Washington also supported dangerous dictators in Italy and Germany in their early days of power.Noam Chomsky, the renowned political philosopher, historian and scholar, examined the flip side of U.S. opposition to dictatorship in a conversation with Zain Raza, a senior editor at the independent media outlet acTVism Munich. An excerpt from the conversation was published Sept. 30 as part of acTVism Munich’s “Reexamining History” series.Speaking to Raza about Italian dictator Benito ...
READ MORE
CIA:  The Politics of a Global Secret Police Force
The Senate Report’s revelations of CIA torture of suspects following the 9/11 bombing is only the tip of the iceberg.  The Report omits the history and wider scope of violent activity in which the CIA has been and continues to be involved.  CIA organized large scale death squad activities and extreme torture in Vietnam (Phoenix Project);  multiple assassinations of political leaders in the Congo, Chile, Dominican Republic, Vietnam, the Middle East, Central America and elsewhere; the kidnapping and disappearance of suspected activists in Iraq and Afghanistan; massive drug-running and narco-trafficking in the “Golden Triangle” in Southeast Asia and Central America (the Iran-Contra war).The Senate Report fails to locate ...
READ MORE
Disobedient Hungary: From the Soviet Union to the European Union
CNN recently discovered a paradox.  How was it possible, they asked, that in 1989, Viktor Orban, at the time a Western-acclaimed liberal opposition leader, was calling for Soviet troops to leave Hungary, and now that he is Prime Minister, he is cozying up to Vladimir Putin? For the same reason, dummy. Orban wanted his country to be independent then, and he wants it to be independent now. In 1989, Hungary was a satellite of the Soviet Union.  Whatever Hungarians wanted, they had to follow directives from Moscow and adhere to Soviet communist ideology. Today, Hungary is ordered to follow directives from Brussels and adhere ...
READ MORE
The Forerunner of the European Union
When Napoleon crossed the Neman River and said about Russia, “May its fate come to pass”, could we call it aggression on Russia by a nineteenth-century European Union? Whatever you call it, with the exception of the Balkans, which were under the Turks, all the rest of Europe had been pulled into this campaign—Prussia, Austria, and Switzerland as allies, and Poland, Spain, and Italy as vassals. That leaves almost no one else. Of course, when writing about history you can’t use modern terminology in the past tense. But a polemicist can do what a scholar cannot. And understanding the conditional nature of ...
READ MORE
Entrevista Con El Dr. Rubén Ramírez Lezcano, Candidato Del Gobierno Paraguayo A Presidir La CAF
Peter M. Tase (PMT): Cuales son algunos proyectos de gran importancia para la región que usted ha facilitado durante vuestra trayectoria como representante de la CAF (Development Bank of Latin America)?Dr. Rubén Ramírez Lezcano (RRL): Conozco en profundidad a la organización desde distintas perspectivas habiendo sido Viceministro de Economía y Canciller Nacional del Paraguay y, luego, funcionario de la CAF (Development Bank of Latin America) por muchos años, en los cuales tuve la oportunidad de desempeñarme como Asesor del Presidente primero, posteriormente como Director – Representante de CAF en la oficina de Panamá, con responsabilidades para Centroamérica, El Caribe y México, y ...
READ MORE
The Latest Plague So Far is a Brilliant Success
The wicked social control experiment using virus as the pretext for further enslavement is performing magnificently by implanting a sense of helplessness, dependence, and blind conformism. It should be noted that the favorable atmosphere enabling Them (whoever they are) to accomplish just that was contrived by the controlled and unscrupulous media in under a month of intense, coordinated, global brainwashing. Praise is in order, not for the obviously immoral master plan but for the technical excellence of its execution. In the subservient Balkans, local  quislings have expectedly introduced a practically region-wide state of emergency, giving that ignoble set of local ...
READ MORE
The European Union and Common Pan-European Identity
PrefaceThe article deals with relations between on the one hand the supporters of pan-European identity, which has to take the place of the particular national ones, and on the other hand the proponents of maintaining specific national identities as the top priority within the European Union (the EU). Certainly, the European Union continues to expand its borders, individual national currencies are becoming unified into the common EU currency - Euro (€), and the political and economic climates are gravitating towards pan-continental unification. However, what does this unification process mean in terms of identity? The crucial question is: Will the success ...
READ MORE
The Balkans today
In the spirit of the New Cold War and following on its success in snuffing out South Stream, the US has prioritized its efforts in obstructing Russia’s Balkan Stream pipeline, and for the most part, they’ve regretfully succeeded for the time being. The first challenge came from the May 2015 Color Revolution attempt in Macedonia, which thankfully was repulsed by the country’s patriotic citizenry. Next up on the destabilization agenda was the political turmoil that threatened to take hold of Greece in the run-up and aftermath of the austerity referendum, the idea being that if Tsipras were deposed, then Balkan ...
READ MORE
Ukraine Honors Nationalists Whose Troops Butchered Jews
Amid a divisive debate in Ukraine on state honors for nationalists viewed as responsible for anti-Semitic pogroms, the country for the first time observed a minute of silence in memory of Symon Petliura, a 1920s statesman blamed for the murder of 50,000 Jewish compatriots.The minute was observed on May 25, the 90th anniversary of Petliura’s assassination in Paris. National television channels interrupted their programs and broadcast the image of a burning candle for 60 seconds, Ukraine’s Federal News Agency reported.A French court acquitted Sholom Schwartzbard, a Russia-born Jew, of the murder even though he admitted to it after the court ...
READ MORE
Great Expectations for Kaunas, as City is Named 2022 “Capital of European Culture”
Congratulations to the city of Kaunas, Lithuania, once known also as Kovno (in Yiddish Kóvne) on its selection as Europe’s “Capital of European Culture” in 2022, sharing the title with Esch-sur-Alzette in Luxembourg.The city’s leaders now have a splendid opportunity to take the moral high road in dealing with a number of ghosts from the present and the past. To start with the present, will the city’s officials now act rapidly to avoid a public perception disaster by moving this year’s neo-Nazi parade away from the city center during the February 16th Independence Day celebrations? Previous years’ marches have on occasion glorified actual Kaunas Holocaust collaborators, causing deep pain to Survivors ...
READ MORE
Who are the Jews? Judaism vs Zionism
Real Semites are the Palestinians. Current Zionists Israelis genetically are not the Semites.They are the real anti Semitic people. Please world stop those anti Semitic warmongers Israeli Zionists!Origins of images: Facebook, Twitter, Wikimedia, Wikipedia, Flickr, Google, Imageinjection, Public Domain & Pinterest.Read our Disclaimer/Legal Statement!Donate to Support UsWe would like to ask you to consider a small donation to help our team keep working. We accept no advertising and rely only on you, our readers, to keep us digging the truth on history, global politics and international relations.[wpedon id="4696" align="left"]SaveSaveSaveSave
READ MORE
Article in Saudi Daily: U.S. Planned, Carried Out 9/11 Attacks – But Blames Others for Them
On the eve of President Obama's April 2016 visit to Saudi Arabia, the U.S. Congress began debating the Justice Against Sponsors of Terrorism Act (JASTA), that would, inter alia, allow the families of victims of the September 11 attacks to sue the Saudi government for damages. Also in April 2016, the New York Times published that a 2002 congressional inquiry into the 9/11 attacks had found that Saudi officials living in the United States at the time had a hand in the plot. The commission's conclusions, said the paper, were specified in a report that has not been released publicly.[1] ...
READ MORE
Nuclear Weapons in Lithuania: Defence against Russia or Target for Terrorists?
A complex geopolitical situation in the region forces the Baltic States and their NATO allies to take unprecedented efforts to increase defence capabilities to counter potential aggressors. A new Lithuanian military strategy approved in March describes Russia actions along with terrorism as the main threats for the security of Lithuania, as reported by Delfi.Unfortunately for pacifists, the Alliance and Russia today are arming and demonstrating their military power. They constantly compare their armed forces’ strength and capabilities, conduct large-scale military exercises, respond to each other by deploying new contingents and military equipment closer and closer to the NATO-Russian border.The Baltic ...
READ MORE
Bosnian Muslim Genocide against the Serbs in Srebrenica Municipality in 1992-1995 (Photo Album)
Documentary Movie: “God and Croats” (English Subtitle)
Montenegro’s Corrupt Party of Socialists is Killing the Country
Athens Massacre of 1944: Britain’s Dirty Secret of Winston Churchill
What Results When the U.S. Invades a Country: “Bring Them Democracy”
The Human Rights Disaster in America
Nightmarish Global Military Agenda
US Had a ‘Pretty Supportive Attitude’ Toward Fascism in 1930s
CIA: The Politics of a Global Secret Police Force
Disobedient Hungary: From the Soviet Union to the European Union
The Forerunner of the European Union
Entrevista Con El Dr. Rubén Ramírez Lezcano, Candidato Del Gobierno Paraguayo A Presidir La CAF
The Latest Plague So Far is a Brilliant Success
The European Union and Common Pan-European Identity
A Hybrid War to Break the Balkans?
Ukraine Honors Nationalists Whose Troops Butchered Jews
Great Expectations for Kaunas, as City is Named 2022 “Capital of European Culture”
Who are the Jews? Judaism vs Zionism
Article in Saudi Daily: U.S. Planned, Carried Out 9/11 Attacks – But Blames Others for Them
Nuclear Weapons in Lithuania: Defence against Russia or Target for Terrorists?

Written by Policraticus

SHORT LEGAL DISCLAIMER: The website’s owner & editor-in-chief has no official position on any issue published at this website. The views of the authors presented at this website do not necessarily coincide with the opinion of the owner & editor-in-chief of the website. The contents of all material (articles, books, photos, videos…) are of sole responsibility of the authors. The owner & editor-in-chief of this website is not morally, scientifically or legally responsible for any inaccurate or incorrect statement in the contents of all material found on this website. The owner & editor-in-chief of this website is not responsible for the content of external internet sites. No advertising, government or corporate funding for the functioning of this website. The owner & editor-in-chief and authors are not morally, scientifically or legally responsible for any inaccurate or incorrect statement in the text and material found on the website www.global-politics.eu

Website: http://www.global-politics.eu