Europe, History, Lithuania

1939 metų rugsėjo 19 d. Tarybinė armija įžengė į Vilnių

Hits: 734

1939 metų rugsėjo 19 d. Tarybinė armija įžengė į Vilnių, Vilniaus gyventojai džiaugsmingai sutiko tarybinius karius-išvaduotojus.

1939 metų kovo 22 d. Lietuvos prezidento A.Smetonos įgaliotas premjeras Mironas, Užsienio reikalų ministras J.Urbšys, Lietuvos pasiuntinys Vokietijoje ir kartu Abvero agentas K.Škirpa “patriotiškai” atiduoda Klaipėdos kraštą nacistinei Vokietijai “istoriniam teisingumui atkurti” , kaip teigiama pačioje sutartyje.

http://www.xn--altiniai-4wb.info/files/istorija/IH00/1939_03_22_Sutartis_d%C4%97l_Klaip%C4%97dos_atidavimo_Vokietijai.IH2407.pdf 

Anksčiau A. Smetona nuolankiai atidavė Vilnių ir Vilniaus kraštą Lenkijai, Europos hienai, kaip ją pavadino Anglijos premjeras V. Čerčilis. Lenkija viena iš pirmųjų 1934 metais pasirašė su nacistine Vokietija Hitlerio-Pilsudskio Nepuolimo paktą ir iki pat 1939-09-01, kai nacistinė Vokietija užpuolė savo “partnerę”, bendradarbiavo su nacistais, laikė juos savo strateginiais partneriais.

1938 metų rugsėjo 29 buvo sudarytas Miuncheno suokalbis su A. Hitleriu. Šį paktą, atvėrusį kelią II Pasauliniam karui, pasirašė Anglijos premjeras Nevilis Čemberlenas, Italijos dučė Benito Musolinis, Prancūzijos ministras pirmininkas Daladjė ir Adolfas Hitleris. Anglija ir Prancūzija ignoravo Tarybų Sąjungos daugkartinius siūlymus sukurti Europoje kolektyvinio saugumo organizaciją, kuri neleistų Europoje kilti karui sparčiai agresyvėjančios Vokietijos iniciatyva. Priešingai, Vakarų šalys atidavė Vokietijai Čekoslovakiją, kurią Vokietija pasidalino su Lenkija ir Vengrija ir tokiu būdu pastūmė A.Hitlerį į Rytus, agresijos prieš Tarybų Sąjungą, II Pasaulinio karo link, faktiškai Vakarai inicijavo patį baisiausią žmonijos istorijoje II Pasaulinį karą. Po Miuncheno suokalbio Vakarų bankininkų išaugintam Vokietijos nacizmui karui su Tarybų Sąjunga trukdė kol kas tik Lenkija. 1939-09-01 Vokietija užpuolė Lenkiją , Anglija ir Prancūzija tyliai  pritarė Vokietijos agresijai, II Pasaulinis karas įžengė į savo  jau negrįžtamą trajektoriją. Per dvi savaites Lenkija buvo sutriuškinta ir  nustojo egzistuoti.

1939-09-17 Į Tarybų Sąjungos Užsienio reikalų ministeriją buvo iškviestas Lenkijos pasiuntinys Maskvoje ir jam buvo įteikta nota, pagal kurią buvo konstatuojama, kad Lenkija kaip tarptautinės teisės subjektas nustojo egzistuoti, Lenkijos Vyriausybė jau paspruko į Rumuniją, Varšuvoje šeimininkauja Vokietijos nacių kariuomenė, todėl Lenkija negali vykdyti savo tarptautinių įsipareigojimų, užtikrinti sienų apsaugą. Tokia situacija kėiė grėsmę Tarybų Sąjungos vakarinių sienų saugumui, TSRS interesams, todėl Tarybų Sąjunga, siekdama apsisaugoti nuo galimų neigiamų Lenkijos griūties pasekmių, įvedė savo karines pajėgas į Vakarų Baltarusijos, Lietuvos žemes pagal taip vadinamą Kerzono liniją, buvusias Rusijos žemes, kurias neteisėtai užgrobė Lenkija pagal 1921 metų Rygos sutartį. 1939 m. spalio 10 d. Maskvoje buvo pasirašyta „Vilniaus bei Vilniaus srities Lietuvos Respublikai perdavimo ir Lietuvos – Sovietų Sąjungos savitarpio pagalbos sutartis“, pagal kurią, be kita ko, Vilnius ir jo kraštas Tarybų Sąjungos buvo grąžintas Lietuvai. Tokį Lietuvos sostinės sugrąžinimą labai sveikino visa Lietuva ir konkrečiai Lietuvos prezidentas A. Smetona.

Pilsudskis turėjo žydrą tokią svajonę : “Aš svajoju kada nors įžengti į Maskvą ir ant Kremliaus sienos užrašyti – kalbėti rusiškai draudžiama”.

Paskui po 1938 metų Miuncheno suokalbio Lenkija kartu su Vokietija ir Vengrija draskys lyg “hiena” (V.Čerčilis) Čekoslovakiją, net iki 1939-09-01, kai Adolfas Hitleris užpuolė pačią “sąjungininkę” Lenkiją, kurs planus, kaip kartu su Vokietija pulti TSRS, o Lenkijos užsienio reikalų ministro Juzefo Beko kabinete ant sienos virš darbo stalo kabos A.Hitlerio, kurį J.Bekas laikė genialiu Vokietijos valstybės vadovu ir strategu, portretas. Nepasisekė tada, dabar lenkų elitas vėl tą patį planuoja su nauju šeimininku – JAV, yra pasiruošusi už savo pinigus įkurti neprognozuojamo tarptautinio nusikaltėlio, agresoriaus, planetos žandaro JAV karo nusikaltėlių karinę bazę Lenkijos teritorijoje. Kaip tai primena Lenkijos kolaboravimą su nacistine Vokietija 1934 – 1939 metais…

Kai tik Lenkija pasijunta laisva nuo įsipareigojimų, garbės ir sąžinės, ten atgimsta Lenkijos imperijos “ot moža do moža” idėjos šalininkai, kurie jau daugybę kartų yra pražudę šalį, Lenkija ima ieškoti sau naujo šemininko, ima ginkluotis, grobia savo kaimynų teritorijas, grasina karu Rusijai ir bando įrodyti pasauliui, kad agresyvi Lenkija yra ne savo netoliaregiškos, neatsakingos politikos, bet svetimos Rytų šalies auka. Ir ta istorinė Lenkijos elito beprotybė tęsiasi, kol neapsikentę dės Lenkijos veidmainystės ir agresijos neateina Rusija ir nepastato lenkų šlėktų į jiems deramą vietą.

JAV marionetinių režimų Ukrainoje, Lenkijoje, Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje paranojiškai isteriški spygavimai apie “Rusijos agresiją” yra tik nevykęs cirko klounų vaidinimas, kuriuo siekiama nukreipti dėmesį nuo tikrovės, nuo realių JAV-NATO karo nusikaltėlių gaujos vykdomų pasiruošimų karinei agresijai prieš Rusiją, nuo JAV-NATO karo nusikaltėlių gaujos puolamosios ginkluotės, šarvuotos technikos, sunkiosios artilerijos, gyvosios jėgos telkimo Rusijos pasienyje, karinės infrastruktūros plėtimo Pabaltijo valstybėse, Lenkijoje, Ukrainoje ir Pabaltijo šalys, šiose šalyse vykdomo kosminio mąsto smegenų plovimo, karo propagandos, tautinės neapykantos rusams kurstymo, vietinių gyventojų sąmonės militarizavimo.

Tačiau visi liberalai-JAV 5 kolona kaip užkeikimą prisimena tik 1939-08-23 Molotovo-Ribentropo Nepuolimo sutartį, kurią Tarybų Sąjunga su nacistine Vokietija sudarė paskutinė, kai visos Europos valstybės jau buvo tokias sutartis pasirašiusios. Kietakakčiai JAV (A.Hitlerio) vergai nieko neišmoko istorijos pamokose 1945 metais ir daro viską, kad šios tragiškos istorijos pamokos būtų kartojamas naujoje 21 amžiaus versijoje, kurioje nebus nei pralaimėjusių, nei nugalėtojų…

Kai užmiršti istoriją, savo praeitį, ji grįžta naujos tragedijos pavidalu. Kai šauni į savo praeitį pistoletu, praeitis atgal iššauna patranka.

Šiandien informacinio karo nusikaltėliai iš demaskuok.lt prisimena tik 1939 m. rugpjūčio 23 d. Molotovo-Ribentropo paktą…

1939 metų rugsėjo 19 d. , Vilnius, gyventojai džiaugsmingai sutinka TSRS kariuomenės karius.

Vladimiro Solovjovo laida “Vakaras su Vladimiru Solovjovu”, 2018-09-20 eteris, skirta 1938-09-29 Miuncheno suokalbiui. Džiaugiuosi, kad mano vertinimai paremti tais pačiais objektyviais faktais, kaip ir gerbiamų ekspertų studijoje.


Originally published on 2018-09-19

Author: Jonas Kovalskis

Source: Jonas Kovalskis

Origins of images: Facebook, Twitter, Wikimedia, Wikipedia, Flickr, Google, Imageinjection & Pinterest.

Read our Disclaimer/Legal Statement!

Donate to Support Us

We would like to ask you to consider a small donation to help our team keep working. We accept no advertising and rely only on you, our readers, to keep us digging the truth on history, global politics and international relations.

[wpedon id=”4696″ align=”left”]

READ MORE!
The Forerunner of the European Union
When Napoleon crossed the Neman River and said about Russia, “May its fate come to pass”, could we call it aggression on Russia by a nineteenth-century European Union? Whatever you call it, with the exception of the Balkans, which were under the Turks, all the rest of Europe had been pulled into this campaign—Prussia, Austria, and Switzerland as allies, and Poland, Spain, and Italy as vassals. That leaves almost no one else. Of course, when writing about history you can’t use modern terminology in the past tense. But a polemicist can do what a scholar cannot. And understanding the conditional nature of ...
READ MORE
Do We Really Want War with Russia?
War with Russia appears increasingly likely as the US and its NATO satraps continue their military provocations of Moscow.As dangers mount, our foolish politicians should all be forced to read, and then re-read, Prof. Christopher Clark’s magisterial book, ‘The Sleepwalkers: How Europe Went to War in 1914.’ What is past increasingly appears prologue.Prof. Clark carefully details how small cabals of anti-German senior officials in France, Britain and Russia engineered World War I, a dire conflict that was unnecessary, idiotic, and illogical. Germany and Austria-Hungary of course share some the blame, but to a much lesser degree than the bellicose French, ...
READ MORE
Raining on Trump’s Parade
Thankfully humanity is freed from the scourge of a third Hillary and Bill Clinton crime family co-presidency – she in the lead role with her finger on the nuclear trigger as US military commander-in-chief, perhaps eager to squeeze it.Newsweek magazine jumped the gun, printing a special edition, distributing it to outlets before November 8 – Hillary on the cover below the heading “MADAM PRESIDENT.”Shades of November 3, 1948, the Chicago Tribune headlining “DEWEY DEFEATS TRUMAN.” A beaming President HST held up a copy of the broadsheet, saying: “That ain’t the way I heard it!”Like polls predicted a Hillary victory this ...
READ MORE
The Failure of US Democracy
I am now convinced that the Oligarchy that rules America intends to steal the presidential election. In the past, the oligarchs have not cared which candidate won as the oligarchs owned both. But they do not own Trump.Most likely you are unaware of what Trump is telling people as the media does not report it. A person who speaks like this:- is not endeared to the oligarchs.Who are the oligarchs?— Wall Street and the mega-banks too big to fail and their agent the Federal Reserve, a federal agency that put 5 banks ahead of millions of troubled American homeowners who ...
READ MORE
US Foreign Policies Remain Unchanged since 1948
Ever since 1948, the US Government’s foreign policies have been consistently focused upon breaking up the Soviet Union and turning its Warsaw Pact allies against the Soviet Union; and, then, once that would be (and was) accomplished, turning any remaining allies of Russia against Russia; and, then, once that will have been accomplished, conquering Russia. Since at least 2006, US ‘defense' policy has been that nuclear war will be an acceptable way to conquer Russia if lesser measures fail to do the job. (Since 2006, the concept that a nuclear war between the US and Russia would result in “mutually ...
READ MORE
Post-War U.S. Presidents
Read the opinion by Noam Chomsky about POTUS (Presidents of USA) after the Second World War in the light of the Nuremberg laws.Origins of images: Facebook, Twitter, Wikimedia, Wikipedia, Flickr, Google, Imageinjection, Public Domain & Pinterest.Read our Disclaimer/Legal Statement!Donate to Support UsWe would like to ask you to consider a small donation to help our team keep working. We accept no advertising and rely only on you, our readers, to keep us digging the truth on history, global politics and international relations.[wpedon id="4696" align="left"]
READ MORE
Prof. Vladislav B. Sotirović about the Situation in Ukraine
Professor Vladislav B. Sotirović, Ph.D. is a Senior Lecturer of: “Middle East Studies” at the Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania; “Mediterranean Studies;” “Ethnicity, Multiculturalism and Globalisation;” “Balkan Nationalism and Ethnic Conflicts” and “Europeanisation: Process and Results.”Prof. Dr. Sotirović is a distinguished expert on the History of the Early Byzantine Empire, 330–846”, Comparative History of Central and South-Eastern Europe and Ottoman History, History of Lithuania and Ukraine. He is well known abroad for his influential books and popular lectures about Lithuania, the Russian Federation, the Balkans, and Baltic Nations, and Multiculturalism.Professor Sotirović has studied at the Central European Summer University, Budapest, ...
READ MORE
The entrance-gate to the death camp of Jasenovac in Croatia
The so called "Croatian scenario", is something that has been periodically brought up after the start of the armed conflict in Donbass. (Among other instances, yours truly noted this in articles from this past December 17 and August 24, 2015.) Promoted at Johnson's Russia List, the December 28 Euromaidan Press article "What Ukraine Can Take from the 'Croatian Scenario' of Conflict Resolution", omits some key factors for being apprehensive about the probability for success of an Operation Storm like strike against the Donbass rebels.In 1995, the Serb Yugoslav leader Slobodan Milosevic, had essentially dropped the Krajina Serbs, with the hope that he could improve his relationship with the West. At ...
READ MORE
Lithuania Violates the Universal Declaration of Human Rights
DELFI, which is the major Internet portal in the Baltic States providing daily news, stated on September, 10 that the number of emigrants from Lithuania exceeds that of immigrants by 1,000 in August. Shocking statistics shows that the country has registered a negative migration balance. Some 4,382 people left Lithuania in August. Thus, Lithuanians are leaving the country despite authorities’ claims on economic growth, stability and favorable perspectives. On the one hand, according to “Lithuanian economy review – 2017”, the GDP growth in Lithuania accelerated. In 2017, as compared to the previous year, Lithuania`s GDP increased by 3.8%. (http://ukmin.lrv.lt/en/economy-review/lithuanian-economy-review-2017) On the ...
READ MORE
Crimes against Humanity: Britain’s Complicity in Saudi Arabia’s Terror Campaign against Yemen
The ‘mainstream’ Western media is, almost by definition, the last place to consult for honest reporting of Western crimes. Consider the appalling case of Yemen which is consumed by war and an ongoing humanitarian catastrophe.Since March 2015, a ‘coalition’ of Sunni Arab states led by Saudi Arabia, and supported by the US, Britain and France, has been dropping bombs on neighbouring Yemen. The scale of the bombing is indicated in a recent article by Felicity Arbuthnot – in one year, 330,000 homes, 648 mosques, 630 schools and institutes, and 250 health facilities were destroyed or damaged. The stated aim of ...
READ MORE
Kosovo for “Europe”: Serbia between “Holy Land” and Stepmother
The assassination of Kosovo’s Serb leader Oliver Ivanović on January 16th, 2018 in the northern (the Serb) part of the divided city of Kosovska Mitrovica once again put on the agenda both the issue of contested land of Kosovo and Serbia’s policy toward the West, in particular, the EU.The Western (the USA/EU) client Serbia’s government is a quite long time under the direct pressure from Brussels to recognize an independence of the narco-mafia Kosovo’s quasi-state for the exchange to join the EU but not before 2025. It is only a question of time that a Western colony of Serbia has ...
READ MORE
A Road of ISIL Jihadists
Muslim populated states of the South-East Europe are the reservoirs of the ISIL Jihadist fighters in the Middle East: Albania, Macedonia, Kosovo, Bosnia. All of these states are the marionettes of the US. This road map was originally published with the article in one Albania's newspapers in Tirana in October 2015Origins of images: Facebook, Twitter, Wikimedia, Wikipedia, Flickr, Google, Imageinjection, Public Domain & Pinterest.Read our Disclaimer/Legal Statement!Donate to Support UsWe would like to ask you to consider a small donation to help our team keep working. We accept no advertising and rely only on you, our readers, to keep us ...
READ MORE
Inside Kosovo’s Islamist Cauldron
Kacanik, KOSOVO – A plume of smoke hangs over our table in the corner of a dark, shabby café in this rugged town in southern Kosovo. The lanky 19-year-old sitting next to me is chain-smoking through half a pack of L&Ms, his hands trembling as he recalls how he joined one of the world's most brutal militant Islamist groups.Through his neatly trimmed beard, Adem, who asks me not to use his real name for fear of arrest, says he had never even left Kosovo. But two years ago, he found himself on the perilous and far-off Turkey-Syria border -- a ...
READ MORE
Ukraine’s NATO Referendum is a Vote for War
The massive artillery bombardment of the peoples of the Donbass, that has been raining down shells and fire on them since Christmas, is a war crime of horrific proportions designed to terrorise the people and bring their refusal to be subject to the NATO-installed regime in Kiev to an end. It is also becoming clear that it has a political purpose, which is to increase anti-Russian, pro-NATO propaganda among the Ukrainian people to influence them to vote to join NATO in a referendum, the consequences of which will be dramatic because a vote for NATO will be a vote for ...
READ MORE
Ukraine Commemorates V-Day by Waging War and Honoring Nazi Criminals
US-installed Ukrainian fascists commemorated Poroshenko’s established victory in Europe Day of Remembrance by vowing to “destroy Moscow,” free its people, and let them “shape their own future.”Ukrainian ultranationalists attending a May 8 commemoration included 14th SS Waffen Grenadier division veterans, Ukrainian Insurgent Army (UPA) members, and Nazi-infested volunteer battalions involved in what they call “the Russian-Ukrainian war.”Svoboda party overt Nazis participated. Their slogan is “Ukraine for the Ukrainians” – meaning ethnically pure, free of Jews, Russians and others not wanted, by extermination or other means.Party member Yuri Sirotyuk called war on Russia Ukraine’s historic mission. “I believe that if we ...
READ MORE
The World Order is Crumbling – “Pax Americana” is Dying
Six months into 2016 and the world looks decidedly nervous and edgy from a geo-political viewpoint. A dramatic oil price plunge has pushed producing nations into near crisis as the international scrap for market share follows a bid by a collapsing OPEC cartel to fight off American production. China’s economic woes continue to destabilise markets the world over. The USA is clearly becoming more hostile, even warlike towards Russia, who in turn appears to be gearing up to defend itself from increasingly belligerent and aggressive NATO commanders who are facilitating Europe’s encirclement of Russian borders. The latest weaponry pointed directly at Moscow does not help ...
READ MORE
The Kennedy Assassination
Dear Readers, some of you are pushing me to continue with the Las Vegas shooting story while others are asking to know what to make of the release of files pertaining to President Kennedy’s assassination. I appreciate that you are interested and are unsatisfied with official explanations.My answer is that we already know, thanks to exhaustively researched books such as James W. Douglass’ JFK and the Unspeakable (Simon & Schuster, 2008), far more than is in the released files.  My answer is also that it doesn’t matter what we know or what the facts are, the official story will never be changed.  ...
READ MORE
Crimea, Kosovo, Catalonia, Corsica and Kurdistan
Just three years after a citizens’ referendum returned Crimea to Russia, from which it had been separated for sixty years, the people of Catalonia, Spain’s largest province, will vote to leave that country.And just as the international community has decreed that the Crimean referendum was a fake, Spain’s Prime Minister felt compelled to declare that the vote could’t possibly take place, that it would be illegal, that independence, in his words, could only be ‘a pipe dream’ for the country’s richest province.Clearly, national governments don’t like losing land and people, however when it suits the international community, some communities are ...
READ MORE
The Flight from Athens to Vilnius: A Political Undershoot
The arrest by Belarusian authorities of Nexta Telegram channel founder Roman Protasevich on board an Irish plane travelling from Greece to Lithuania shows that Alexander Lukashenko is far from the provincial dictator that his opponents both inside the country and abroad make him out to be.There is no point in retelling the story of the Ryanair flight’s emergency landing at Minsk airport, because there are few media outlets that haven’t covered it in detail and from every angle. As a result of this mid-air manoeuvre, Roman Protasevich is sitting in a detention centre, reading out statements through a Telegram channel; ...
READ MORE
The Brutal Destruction of Yugoslavia (1991‒1995)
The brutal destruction of ex-Yugoslav Federal state-system was in a form of the civil wars or, in another word, a chain of violent conflicts from 1991 to 1995. From the spring of 1992, the SFRY already did not exist as a state and, therefore, the conflicts were turned into the Wars of the Yugoslav Succession.The Yugoslav civil wars can be comprised of the three closely related armed conflicts:1) War in Slovenia in 1991.2) War in Croatia from 1991 to 1995.3) War in Bosnia-Herzegovina from 1992 to 1995.[i]In the year of 1990, the real potential for the armed conflict became quite ...
READ MORE
The Forerunner of the European Union
Do We Really Want War with Russia?
Raining on Trump’s Parade
The Failure of US Democracy
US Foreign Policies Remain Unchanged since 1948
Post-War U.S. Presidents
Prof. Vladislav B. Sotirović about the Situation in Ukraine
‘Croatian Scenario’ Shortcomings for Ending the Donbass Conflict
Lithuania Violates the Universal Declaration of Human Rights
Crimes against Humanity: Britain’s Complicity in Saudi Arabia’s Terror Campaign against Yemen
Kosovo for “Europe”: Serbia between “Holy Land” and Stepmother
A Road of ISIL Jihadists
Inside Kosovo’s Islamist Cauldron
Ukraine’s NATO Referendum is a Vote for War
Ukraine Commemorates V-Day by Waging War and Honoring Nazi Criminals
The World Order is Crumbling – “Pax Americana” is Dying
The Kennedy Assassination
Crimea, Kosovo, Catalonia, Corsica and Kurdistan
The Flight from Athens to Vilnius: A Political Undershoot
The Brutal Destruction of Yugoslavia (1991‒1995)
FOLLOW US ON OUR SOCIAL PLATFORMS
Share